Moja spotreba elektriny výrazne narástla „bez príčiny“

Katarína J.

Máte podozrenie, že ročné zúčtovanie za odber elektrickej energie neodráža Vašu reálnu spotrebu? Môže ísť o pokazený elektromer, pochybenie pri odpise elektrickej energie alebo vám niekto zo susedov kradne elektrinu? V tomto článku sa pozrieme na to, ako môžete postupovať pri riešení tejto nepríjemnej situácie.

Overte si, či váš elektromer funguje správne

V tomto prípade máte dve možnosti – buď elektromer skontrolujete svojpomocne (zadarmo) alebo požiadate o odborné preskúšanie elektromera, za čo si ale zaplatíte. 

Ako postupovať pri svojpomocnej kontrole elektromera

  • V domácnosti vypnite zo zásuvky všetky elektrospotrebiče. Je potrebné sa uistiť, že ste vypli naozaj všetky elektrospotrebiče vrátane chladničky alebo aj nabíjačiek. Všetky zásuvky musia ostať prázdne.
  • Počkajte 10 min a následne skontrolujte svoj elektromer. Ak máte mechanický elektromer, skontrolujte koliesko. Ak je bez pohybu – elektromer je v poriadku, avšak stále to môže znamenať, že je na vás niekto napojený. Ak máte elektronický elektromer, skontrolujte jeho kontrolku.  Ak červená kontrolka neblikne, elektromer je v poriadku. V tomto prípade sme však rovnako nevylúčili možnosť, že vašu elektrinu niekto kradne.

Aby ste zistili, či vám niekto kradne elektrinu, je potrebné, aby ste si denne počas určitého obdobia odpisovali stav svojho elektromeru. Ide o to zistiť, či máte denne približne rovnakú spotrebu elektriny, alebo nie. Ak vám odber príliš kolíše (napr. jeden deň máte 5 kWh a druhý deň 10 kWh bez toho, aby ste druhý deň zapli nejaké iné spotrebiče), je to signál, že niečo nie je v poriadku. V takomto prípade kontaktujte svojho dodávateľa elektriny, ktorý vám už navrhne postup, ako túto situáciu budete ďalej riešiť.

Odborné preskúšanie elektromera

Na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa uvádza, že v prípade, ak má zákazník pochybnosť o správnom meraní svojho meradla, má právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy prostredníctvom svojho dodávateľa o preskúšanie meradla. Dodávateľ elektriny a prevádzkovateľ distribučnej sústavy majú povinnosť zabezpečiť preskúšanie elektromera do 30 dní od doručenia žiadosti a jej overenia.

Je však dobre mať na pamäti, že úhradu nákladov na preskúšanie určeného meradla hradí prevádzkovateľ distribučnej sústavy len v prípade, ak sa potvrdí chyba na určenom meradle. V opačnom prípade náklady na preskúšanie hradí ten, kto o preskúšanie požiadal.

Cena za preskúšanie meracieho zariadenia je u jednotlivých dodávateľov rôzna, ale pohybuje sa v priemere od 100 – 170 €.

Došlo k pochybeniu pri odpise elektrickej energie zo strany spoločnosti?

Zákazníci za odber elektrickej energie platia prostredníctvom preddavkových platieb (výnimku tvoria priame platby za spotrebovanú energiu). Následne sa odpočty elektrickej energie štandardne vykonávajú za jedno fakturačné obdobe spätne, s cieľom určiť reálnu spotrebu elektrickej energie na danom odbernom mieste. Na základe tejto reálnej spotreby zákazník dostane buď preplatok alebo nedoplatok.

Odpis elektrickej energie sa štandardne vykonáva dvoma spôsobmi. Môže to byť formou fyzického odpočtu, ktorý vykonáva poverený pracovník. Alebo formou mimoriadneho odpočtu, ktorá sa vykonáva na základe odhadu o spotrebe elektrickej energie za predchádzajúce obdobie. V prípade mimoriadnych odpočtov ide o prípady, kedy napr. dochádza k zvýšeniu cien elektrickej energie počas fakturačného obdobia.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak vami spotrebovaná energia za predchádzajúce obdobie bola vyfakturovaná v správnej výške (po kontrole stavu merača so stavom na faktúre), tak v prípade, že ste nezmenili vaše elektrospotrebiče v nasledujúcom fakturačnom období, je nepravdepodobné, aby v prípade fyzického odpisovania došlo k omylu.

Pri mimoriadnom odpisovaní by teoreticky k takémuto omylu mohlo dôjsť, avšak iba v prípade, že by ste svoj reálny odber za nové obdobie zvýšili a toto nebolo z dôvodu mimoriadneho odpisovania vo vašej faktúre nijako zohľadnené.

Tu môže nastať ešte jeden problém, ktorý by ste si mali overiť. Elektrospotrebiče, ktoré v domácnosti používate, sa mohli pokaziť, teda odoberajú podstatne viac elektrickej energie, ako by tomu bolo v prípade, keby fungovali správne. Môže sa vám to stať napr. v prípade chladničky, ktorá ide v podstate stále „naplno“, alebo tiež v prípade elektrickej rúry, ktorá má nefunkčný termostat, ktorý sa aj napriek vami nastavenej teplote nevypne, ale ide „naplno“. Kúpou nových spotrebičov v správnom momente môžete v konečnom dôsledku ušetriť. Pri výbere pritom dbajte aj na energetické štítky.

V nasledovných článkoch nájdete viac informácií o energetických štítkoch pre práčky, pre umývačky  a pre chladničky a mrazničky.

V každom prípade – ak máte pocit, že údaje na vašej vyúčtovacej faktúre nie sú v súlade s údajmi, ktoré vidíte na vašom elektromere, máte právo podať reklamáciu vyúčtovacej faktúry u vášho dodávateľa elektrickej energie, pričom reklamácia by mala byť bezplatná.

Zopár užitočných rád, ako mať spotrebu elektriny pod kontrolou

  • Svoju spotrebu sledujte priebežne: Aspoň raz mesačne skontrolujte údaje na elektromere. Prípadné nezrovnalosti tak odhalíte skôr.
  • Využívajte prvky inteligentnej domácnosti: Inteligentná zásuvka nielenže dokáže zapnúť a vypnúť zariadenie na diaľku, ale zároveň meria jeho spotrebu. Údaje potom nájdete v príslušnej aplikácii vo svojom telefóne.
  • Kontrolujte spotrebu spotrebičov v domácnosti: Môžete na to využiť merač spotreby energie, ktorý si viete zaobstarať už za cenu 15 eur.
  • Pozor na stand by režim: Spotrebiče spotrebúvajú elektrinu aj v pohotovostnom, tzv. stand by režime. Ide síce o nižšiu spotrebu v porovnaní s normálnou prevádzkou, avšak ak by sme brali do úvahy ročnú spotrebu bežných domácich spotrebičov v celodennom pohotovostnom režime (TV, video, notebook, stolový počítač s príslušenstvom, mini hi-fi veža, mikrovlnná rúra, satelitná súprava, nabíjačka), mohli by sme dôjsť k hodnote 500 až 700 kWh, čo pri súčasných cenách elektriny určite nie je zanedbateľná hodnota. Aby ste predišli zbytočnému navyšovaniu spotreby, používajte napríklad klasické predlžovacie šnúry s multizásuvkovou lištou vybavenou vypínačom. K dispozícii sú aj inteligentné predlžovacie šnúry (tzv. stand-by killers), ktoré automaticky reagujú na vypnutie televízora diaľkovým ovládačom alebo na vypnutie počítača a samy odpoja ostatné pridružené spotrebiče, ktoré bez zapnutého televízora nemá zmysel prevádzkovať (DVD prehrávač, set top box a podobne).
  • Nainštalujte si pohybové snímače: Na chodbách bytových domov, v šatniach, šatníkoch, komorách a ostatných miestnostiach, v ktorých sa nepohybujete často, sa vďaka ním svietidlá zapnú iba vtedy, ak sa tam niekto nachádza. Zvoľte ale správny svetelný zdroj. Obyčajná kompaktná žiarivka sa tam nehodí, pretože jej spínaním sa podstatne znižuje životnosť. Navyše, počas krátkeho pobytu v miestnosti často nedosiahne ani plný svetelný tok. Viac informácií o voľbe správneho svetelného zdroja nájdete v tomto článku.
  • Znížte teplotu vody pri praní: O spotrebe elektriny automatickej práčky rozhoduje predovšetkým ohrev vody v hlavnej fáze pracieho cyklu. Obmedzenie teploty pracej vody je najúčinnejšou cestou k dosiahnutiu úspor energie. Znížením teploty z 90 °C na 60 °C ušetríte okolo 25 % energie. Úspory pri znížení teploty na 40 °C sú ešte výraznejšie.

Viac užitočných rád pre úsporu elektriny vo vašej domácnosti nájdete v tomto článku.

Zdroj: Energyprice.beSiea.sk

Zelená elektrina zo Slovenska

Najľahší spôsob, ako mať zelenší domov. Zistiť viac o Zelenej elektrine

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Už ste čítali?

Ako správne nabíjať smartfón?

Pri nabíjaní telefónu sa mnohí ľudia dopúšťajú chýb, ktoré vedú k tomu, že sa batéria viac opotrebuje a rýchlejšie stratí svoju pôvodnú kapacitu.  Prinášame vám...

Pasívny dom – za koľko eur sa dá reálne postaviť?

Pasívny dom je navrhnutý tak, aby poskytoval vysokú kvalitu bývania a minimalizoval prevádzkové náklady. Má veľmi nízku potrebu energie na svoju prevádzku – vychádza z...

Holandskí vedci vyvinuli prototyp batérie na uskladňovanie tepla

Potreba znižovania závislosti na plyne vplyvom konfliktu na Ukrajine rapídne narastá. Holandsko možno konečne našlo riešenie, ako by milióny domácností mohli fungovať bez plynu. Lacným...

Prezidentská zelená pečať

Prezidentská kancelária predstavila začiatkom apríla nový projekt „Prezidentská zelená pečať“. Ide o ocenenie, ktoré sa bude odovzdávať za nadštandardnú obnovu verejných budov.

Revízia plynového zariadenia – všetko, čo potrebujete vedieť

Revízia plynového zariadenia je kontrola prívodu plynu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení (kotlov,...

Už 3 mesiace zálohujeme PET fľaše a plechovky. Ako nám to ide?

Začiatkom roka sme vás informovali o spustení zálohového systému na Slovensku. Po niekoľkých mesiacoch realita ukazuje, že aj napriek počiatočnej nedôvere sú Slováci ochotní vracať zálohované...

Môžu solárne parky pomáhať biodiverzite?

Je možné, aby obrovské solárne parky vyrábali čistú energiu bez toho, aby mali negatívny vplyv na rastliny a živočíchy v ich blízkosti? V posledných rokoch sa po celom...

Moja spotreba elektriny výrazne narástla „bez príčiny“

Máte podozrenie, že ročné zúčtovanie za odber elektrickej energie neodráža Vašu reálnu spotrebu? Môže ísť o pokazený elektromer, pochybenie pri odpise elektrickej energie alebo vám niekto...

Jadro a plyn dostali zelenú v zelenej transformácii Európy

Európska komisia v rámci tzv. taxonómie zaradila dočasne energetiku na báze jadra a plynu medzi udržateľné zdroje energie, do ktorých sa oplatí investovať a dlhodobo môžu prinášať návratnosť....