Moja spotreba elektriny výrazne narástla „bez príčiny“

Lukas P.

Máte podozrenie, že vám niekto kradne elektrickú energiu? Alebo ste presvedčení, že váš elektromer meria všetko ostatné, len nie vašu reálnu spotrebu? Možností, kde je pes zakopaný, je viacero.

Začnime konkrétnym prípadom, ktorý na portáli www.porada.sk opísala zákazníčka takto:

„Prišlo mi ročné vyúčtovanie za odber elektrickej energie, v ktorom som mala nedoplatok vo výške niekoľkonásobku zálohovej platby, pričom už niekoľko rokov mám stabilnú (nízku) spotrebu. Prvý započítaný polrok som mala normálnu priemernú spotrebu, pričom druhý polrok mi vyskočil až na takmer 5-násobok mojej predchádzajúcej spotreby. Skontrolovala som stav na hodinách a skutočne bol veľmi vysoký. Nemám pritom doma ani klímu, ani žiadneho veľkého žrúta elektriny…

Môžu byť príčinou nárastu spotreby pokazené hodiny alebo to, že by som mala niekde skrat? Mám ale podozrenie, že sa niekto zo susedov na mňa napojil „za hodinami“ a nelegálne odoberal moju elektrinu.

Elektromery máme na prízemí v osobitnej miestnosti, kde má prístup každý sused. Stretli ste sa už s niečím podobným? Ak áno, ako mám postupovať? Elektrárne mi rovno povedali, že kontrolujú len „po hodiny“. Ešte čakám, čo mi povie správca, ktorého som tiež požiadala o kontrolu elektrických rozvodov do môjho bytu. Mohol sa niekto napojiť  napríklad na moje elektrické rozvody na chodbe, cez stenu, či šachtu? Ako sa mám brániť voči takýmto praktikám?“

Celú diskusiu si môžete prečítať na: http://www.porada.sk/t198869-p3-kradnutie-elektriny.html

Ako overiť, či je váš elektromer pokazený, prípadne je na vás niekto napojený?

V tomto prípade máte dve možnosti, buď elektromer skontrolujete svojpomocne (zadarmo) alebo požiadate o odborné preskúšanie elektromera, za čo si ale zaplatíte. 

Ako postupovať pri svojpomocnej kontrole elekromera:

  • V domácnosti vypnite zo zásuvky všetky elektrospotrebiče.  Je potrebné sa uistiť, že ste vypli naozaj všetky elektrospotrebiče vrátane chladničky alebo aj nabíjačiek. Všetky zásuvky musia ostať prázdne!
  • Následne skontrolujte svoj elektromer, či sa hodiny na ňom točia alebo nie.

Tu môžu nastať dve situácie:

  1. Elektromer sa aj napriek tomu točí, čo znamená, že je buď na vás niekto napojený alebo je elektromer pokazený.
  2. Elektromer sa netočí, čo však nemusí znamenať, že na vás niekto napojený nie je. Znamená to len, že váš elektromer nie je pokazený!

Aby ste zistili, či vám niekto kradne elektrinu je potrebné, aby ste si denne počas určitého obdobia odpisovali stav svojho elektromeru. Ide o to zistiť, či máte denne rovnakú spotrebu elektriny, alebo nie. Ak

 vám odber kolíše (napr. jeden deň máte 5 kW a druhý deň 10 kW), viete, že niečo nie je v poriadku.

Ak táto situácia u vás nastala, je potrebné kontaktovať svojho dodávateľa elektrickej energie a prípadne požiadať o preskúšanie funkčnosti vášho elektromera. To ale nie je zadarmo.

Na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa uvádza, že v prípade, ak má zákazník pochybnosť o správnom meraní svojho meradla, môže postupovať nasledovne:

„Ak máte pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke elektriny/plynu určeným meradlom, alebo ak zistíte chybu na určenom meradle, máte právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy/siete o preskúšanie meradla. Úhradu nákladov na preskúšanie určeného meradla hradí prevádzkovateľ distribučnej sústavy/siete len v prípade, ak sa potvrdí chyba na určenom meradle. V opačnom prípade náklady na preskúšanie hradí ten, kto o preskúšanie požiadal. Kontrolu dodržiavania postupu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.“ Ďalej podľa vyhlášky  č. 275/2012 Z. z. má dodávateľ elektriny a prevádzkovateľ distribučnej sústavy „zabezpečiť preskúšanie elektromera do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho overenie“.

Cena za preskúšanie meracieho zariadenia je u jednotlivých dodávateľov rôzna, ale pohybuje sa v priemere o od 80 – 170 €. Ak vás zaujímajú konkrétne sumy, zadajte si vyznačené slovné spojenie na začiatku tejto vety do Googlu a zobrazené výsledky vám poskytnú slušný prehľad.

Dobre vedieť:

  • Treba sa naozaj uistiť, že ste vypli a vytiahli zo zásuvky všetky elektrospotrebiče, ktoré máte v domácnosti.
  • O vami zamýšľaných opatreniach by ste v dome nemali s nikým  hovoriť, aby sa to nedozvedel práve ten, kto vašu energiu kradne.

Treba si uvedomiť, že ak vy ako zákazník pochybíte, budete si musieť náklady na preskúšanie vášho merača zaplatiť sami.

Došlo k pochybeniu pri odpise elektrickej energie zo strany spoločnosti

Každý zákazník, ktorý odoberá elektrickú energiu platí zálohové platby (výnimku tvoria priame platby za spotrebovanú energiu). Odpočty elektrickej energie sa následne štandardne vykonávajú za jedno fakturačné obdobie spätne s cieľom určiť reálnu spotrebu elektrickej energie na danom odbernom mieste. Na základe tejto reálnej spotreby zákazník dostane buď preplatok alebo nedoplatok.

Odpis elektrickej energie sa štandardne vykonáva dvoma spôsobmi, buď formou fyzického alebo mimoriadneho odpočtu:

  • Fyzický odpočet elektromera sa vykonáva povereným pracovníkom.
  • Mimoriadny odpočet elektromera sa vykonáva na základe odhadu o spotrebe elektrickej energie za predchádzajúce obdobie. V prípade mimoriadnych odpočtov sa jedná o prípady, kedy napr. dochádza k zvýšeniu cien elektrickej energie počas fakturačného obdobia.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak vami spotrebovaná energia za predchádzajúce obdobie bola vyfakturovaná v správnej výške (po kontrole stavu merača so stavom na faktúre), tak v prípade, že ste nezmenili vaše elektrospotrebiče v nasledujúcom fakturačnom období, je takmer vylúčené, aby v prípade fyzického odpisovania došlo k omylu.
V prípade mimoriadneho odpisovania by teoreticky k takémuto omylu mohlo dôjsť, avšak iba v prípade, že by ste svoj reálny odber za nové obdobie zvýšili a toto nebolo z dôvodu mimoriadneho odpisovania vo vašej faktúre nijako zohľadnené.
Tu môže nastať ešte jeden problém, ktorý by ste si mali overiť. Elektrospotrebiče, ktoré v domácnosti používate sa mohli pokaziť, teda odoberajú podstatne viac elektrickej energie, ako by tomu bolo v prípade, že by fungovali správne. Môže sa vám to stať napr. v prípade chladničky, ktorá ide v podstate stále „naplno“, alebo tiež v prípade elektrickej rúry, ktorá má nefunkčný termostat, ktorý sa aj napriek vami nastavenej teplote nevypne, ale ide „naplno“.

Téma meracích zariadení a odpočtov energií je často diskutovaná na rôznych fórach a patrí medzi najčastejšie reklamácie zo strany zákazníkov. Budeme radi, ak nám pošlete vaše skúsenosti, aby sme ich prediskutovali s odborníkmi. Taktiež sa môžete o vaše skúsenosti podeliť s ostatnými na našej facebookovej stránke: http://www.facebook.com/setri.sk

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Už ste čítali?

Všetci by sme mali byť zdravými aktivistami

Moderátor, autor úspešného podcastu, aktivista a greenfluencer, ktorý má vo svojej genetickej výbave výraznú zvedavosť a odvahu. Vo svojom podcaste Sabo sebou sa venuje všetkým...

Ako schladiť byt či dom bez klimatizácie?

Teploty nám prekročili hranicu 20 ˚C a začínajú stúpať k 30 ˚C. Keďže sa väčšine z nás  nepodarí tráviť celé leto pri vode, pravdepodobne sa...

Nemusíme byť dokonalí, stačí keď robíme malé kroky. Na každom z nás záleží

Modelka, stylistka a greenfluencerka Natália Pažická sa rozhodla, že svoju energiu vloží do osvety o negatívnom dopade módneho priemyslu na životné prostredie. Na svojich sociálnych...

Ľudia si zbytočne vytvárajú problémy, ktoré neexistujú

Po desiatich rokoch skončila s profesionálnym snowboardingom. S príchodom syna založila značku detských doplnkov DIOBO. Je mamou dvoch detí, Tobiáša a Idy. Ľudí inšpiruje svojím...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť IV: Ako žiť ohľaduplnejšie k planéte

Aj vy patríte k ľuďom, ktorí sa radi aktívne podieľajú na ochrane životného prostredia? Prinášame vám niekoľko tipov, ktoré môžete jednoducho zaradiť do vášho každodenného života.

Fotovoltické panely premenia váš domov na ekologickú domácnosť

Najefektívnejší zdroj čistej energie je naše Slnko. Ekologické fotovoltické panely menia slnečnú energiu na elektrickú energiu. Z dlhodobého hľadiska sú fotovoltické panely nielen ekologickejšie, ale...

Trom štvrtinám Slovákov záleží na ochrane životného prostredia. Patríte k nim aj vy?

Až 70 % Slovákov sa obáva o životné prostredie. Vyplýva to z výskumu „Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 – Ochrana životného prostredia vo verejnej mienke na Slovensku“,...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť III: Aby vám voda nepretekala pomedzi prsty

Voda má všestranné využitie. Je potrebná nielen pre ľudský život, ale rovnako dôležitá je aj pre rastliny a živočíchy. Zároveň je aj nevyčerpateľným zdrojom energie na...

Svetelný smog alebo koľko svetla naozaj potrebujeme

Životné prostredie okolo nás je od priemyselnej revolúcie neustále zaťažované sekundárnymi dôsledkami technického progresu. Na jednej strane neodmysliteľné výdobytky ako teplo, svetlo, doprava dostupné pre...