Zdroje obnoviteľnej energie sú oficiálne druhým najväčším producentom elektriny!

globálny prechod na čistú energiu

Veterná, solárna a ostatné zdroje obnoviteľnej energie sú už na druhom mieste v generovaní elektrickej energie vo svete, hneď po uhlí. Pravdepodobne nikoho neprekvapí, že uhlie produkuje väčšinu elektrickej energie sveta, no je príjemným zistením, že druhým najrozšírenejším palivom sa stali zdroje obnoviteľnej energie.

V Európe sú hlavnými zdrojmi obnoviteľnej energie na generovanie elektrickej energie veterná a solárna energia. Od roku 1990 rastie využívanie fotovoltaiky každý rok v priemere o 44,6% ročne a vietor o 27,1% ročne.

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vo svojom reporte uvádza, že produkcia elektrickej energie celkovo klesla o 0,8% (86 TWh) v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Aby sme to uviedli do kontextu, 1 TWh je miliarda kilowattov a jeden kilowatt potrebuje 0,36 kilogramu uhlia na vygenerovanie. Výrazný pokles zaznamenala v priebehu posledných rokov produkcia energie z  uhlia, oleja, biomás ale aj z vodných elektrární. Za to môže predovšetkým prudký nárasť zdrojov obnoviteľnej energie a nepatrný nárast nukleárnej energie – 8,5%, resp. 0,9%.

Vďaka tomuto progresu sa stali zdroje obnoviteľnej energie oficiálne druhým najvyužívanejším zdrojom elektrickej energie v Európe, s podielom 17,3%.

zdroje obnoviteľnej energie

 

IEA tvrdí, že celkový rast generovania elektrickej energie bude pokračovať najmä v krajinách, ktoré nepatria do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Je zaujímavé, že v krajinách, ktoré do tejto organizácie patria (Slovensko sem patrí od roku 2000), podiel využívania elektrickej energie nepatrne klesá, kým v ostatných krajinách rapídne stúpa. V roku 2011 prvýkrát v histórií vyprodukovali krajiny mimo organizácie viac elektrickej energie, ako tie v OECD.

Ďalší míľnik prišiel v roku 2013, keď zdroje obnoviteľnej energie globálne predstihli olej a obnoviteľná energia sa stala druhým najrozšírenejším zdrojom elektrickej energie – s 22% podielom vo svete.

 

Zdroje obnoviteľnej energie sú výzvou pre svet

Štatistiky IEA motivujú podporovateľov zdrojov obnoviteľnej energie, no zároveň jasne ukazujú, ako závislí na fosílnych palivách stále sme. Za posledných 44 rokov stúpla produkcia elektrickej energie z uhlia 5-násobne a nahradiť takúto masívnu produkciu niečím čistejším bude napriek rýchlemu rastu zdrojov obnoviteľnej energie obrovská výzva. Už len preto, že podľa Fatiha Birola, riaditeľa IEA, čelí svet masívnemu globálnemu otepľovaniu, ďaleko za stanoveným limitom. Celosvetovo schválený limit sa snaží chrániť svet pred dosiahnutím kritických úrovní v klíme, no my sme sa žiaľ dostali oveľa ďalej.

zdroj: IEA a independentaustralia.net

Viac na podobnú tému si môžete prečítať aj tu:

https://www.setri.sk/obnovitelne-zdroje-energie-v-praxi/

https://www.setri.sk/biomasa-patri-medzi-najvyznamnejsie-obnovitelne-zdroje-energie/

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail