Obnoviteľné zdroje energie v praxi

obnoviteľné zdroje energie

Mesto v Texase, z ktorého pochádza pojem tzv. “Obdobie gejzíru” americkej ropy – smeruje v najbližších dvoch rokoch k dosiahnutiu 100 % využitia obnoviteľných zdrojov, a to na základe dohody so spoločnosťou SunEdison o dodávke solárnej energie na dobu 25 rokov. Georgetown je mesto s 54 000 obyvateľmi, ktoré plánuje použiť pre svoje potreby obnoviteľné zdroje energie, a to prostredníctvom 150 MW zo solárnej elektrárne a ďalších 144 MW z novej veternej farmy. Miestny predstavitelia mesta hovoria, že sa rozhodli pre veternú a solárnu energiu, pretože sú lacnejšie, spoľahlivejšie a vyžadujú menšiu spotrebu vody.

 

Firma SunEdison poskytne mestu Georgetown elektrickú energiu za nižšie celkové náklady ako boli náklady na veľkoobchodné zmluvy na dodávku energie a dodá viac ako 9 500 gigawatt hodín obnoviteľnej energie pre odberateľov z Georgetownu až do roku 2041, čo postačuje na zásobovanie viac ako 24 000 domácností na dobu 25 rokov.

Jednoducho povedané, hlavné mesto ropného regiónu sa rozhodlo svojim obyvateľom a zákazníkom poskytnúť elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov, pretože je lacnejšia a spoľahlivejšia.

Správcovská spoločnosť mesta Georgetown nemusí investovať do nákupu solárnych alebo iných zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie a táto zmluva na dodávku 100 % elektrickej energie prostredníctvom obnoviteľných zdrojov z nej spraví najväčšiu mestskú spoločnosť v krajine, ktorá pokrýva všetky energetické potreby mesta v plnej miere cez obnoviteľné zdroje energie.

Obnoviteľné zdroje energie dokážu pokryť všetky potreby mesta

Kombinácia veternej a solárnej energie umožní mestu poskytovať energiu z obnoviteľných zdrojov tak, aby spĺňalo požiadavky na všetky dopyty elektrickej energie.

Solárna energia vyrobená v západnom Texase poskytne každodenné dodávky energie v najviac vyťažených popoludňajších hodinách, čo je vrchol spotreby elektrickej energie v meste Georgetowne najmä v letných mesiacoch.

obnoviteľné zdroje energie

Výroba veternej energie v západnom Texase býva najvyššia mimo špičky spotreby, teda večer a ráno. To znamená, že výroba veternej energie je nezávislá na slnku a jej výroba je najefektívnejšia a najvyššia mimo slnečných dní, alebo hodín.

Spoločnosť Sun Edition dúfa, že mesto Georgetown bude dobrým príkladom a inšpiráciou pre  ostatné americké mestá, že je reálne získať celých 100 % potrebnej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Po ukončení výstavby solárnych elektrárni spoločnosť Sun Edison očakáva, že projekt ponúkne ako investíciu spoločnosti TerraForm Power, ktorá je globálnou energetickou spoločnosťou zameranou výlučne na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a jej akcie sú obchodovateľné na burze Nasdaq.

Projekt tiež očakáva, že pri jeho výstavbe vznikne až 800 nových pracovných miest. Je to dobrý príklad toho, že obnoviteľné zdroje energie majú svoje miesto a budúcnosť a dokážu reálne vytvoriť nové pracovné miesta.

Zdieľajte:   Facebooktwittermail