Stenové vykurovanie s nízkou spotrebou energie

stenové vykurovanie

Stenové vykurovanie patrí podobne ako podlahové kúrenie k moderným spôsobom vykurovania, ktoré využívajú k prenosu tepla do miestností jav sálanie. Sálavý prenos tepla zo stien pôsobí priamo na telá bývajúcich osôb, ktoré majú pocit príjemného tepla pri omnoho nižšej teplote okolitého vzduchu, než pri vykurovaní konvenčným prúdením teplého vzduchu z obľúbených radiátorov. 

Práve preto vykurovací systém môže byt navrhnutý na nižšiu teplotu vykurovacieho média, čo výraznou mierou prispieva k úsporám za vykurovanie vo vykurovacej sezóne. Nízka potrebná teplota vykurovacieho systému otvára priestor k využitiu alternatívnych zdrojov tepla s nižším výkonom, ako sú slnečné kolektory alebo tepelné čerpadlá.

Stenové vykurovanie

STENOVÉ VYKUROVANIE – VÝHODY

  • Nízka teplota vody vo vykurovacej sústave – úspory za vykurovanie
  • Akumulácia tepla hmotou muriva – úspory za elektrickú energiu
  • Príjemný pocit tepla zo všetkých strán – v okolí nezostanú chladné plochy
  • Prevencia proti vzniku plesní – na prehriatom murive sa plesniam nedarí
  • Podstatné zníženie prašnosti – pri sálaní nedochádza k rýchlej cirkulácii vzduchu
  • Možnosť vnútorných izolácií stavieb – výhoda pri rekonštrukciách historických domov
  • Jednoduchá detekcia umiestnení rúrok v murive – medené rúrky je možné spoľahlivo nájsť detektorom
  • Odtienenie domu od elektromagnetického žiarenia a smogu – medené rúrky tvoria Faradayovu klietku
  • Nie sme obmedzení vo výbere typu podlahy – podlahové vykurovanie možnosť výberu veľmi zúži

KEDY JE VHODNÉ ZVOLIŤ STENOVÉ VYKUROVANIE

Stenové vykurovanie sa najjednoduchšie plánuje v novostavbách. Možno ho ale bez problémov aplikovať i v rámci prestavby starších domov. Musíme počítať s tým, že stenové vykurovanie potrebuje určitú hĺbku muriva k uloženiu rúrkového hada, izolácie a vrstvy omietky. Najlepší výsledok dosiahneme, keď stenové kúrenie položíme v celej ploche stien domácnosti – nebudú tak vznikať chladné miesta, kde by mohlo dochádzať k roseniu povrchu a vzniku plesní.

Stenové vykurovanie
Stenové kúrenie je vhodné ako pre celé obytné domy, tak i pre vykurovanie ich častí či iba niektorých miestností – najčastejšie kuchyne, kúpeľne, obývačka. Je však veľmi vhodné tiež k vykurovaniu obchodov, opravovní a drobných prevádzkarní, kde zaručia pocit tepla i pri nízkej teplote vzduchu. V takom prostredí sa omnoho lepšie pracuje, jedná sa so zákazníkmi a vynakladá námaha bez potenia a pocitov zlého dýchania. V prevádzkarniach stačí vykurovať stenu iba na minimálnu teplotu okolo 15 st., teplota steny 10 st. potom bude úplne dostatočná pre temperovanie objektu mimo pracovnej doby.
Elektrické stenové vykurovanie sa využíva najčastejšie ako doplnkové kúrenie napríklad pre vykurovanie kúpeľní a toaliet, vykurovanie stien v okolí domácich bazénov – skrátka všade tam, kde potrebujeme vykurovať stenu len na chvíľu na krátku dobu a ohrev desiatok litrov vody v takomto systéme by predražil prevádzku.

Výhodou je okrem jednoduchej inštalácie aj rýchlosť nábehu a nezávislosť na hlavnom vykurovacom systéme. Elektrické stenové kúrenie si môžeme zapnúť len na pár minút rovnako ako svetlo. Pri jeho realizácii nie je potrebné zmeniť v stavenisku celú plochu bytu, je možné ho zabudovať napríklad ako doplnkové vykurovanie pri rekonštrukcii kúpeľne behom jedného dňa. Pri kombinácii s podlahovým kúrením sa tak pobyt v kúpeľni naboso stane príjemným zážitkom.

Špeciálnym druhom elektrického stenového kúrenia je vykurovanie infražiaričmi. Tzv. infrakúrenie je moderným spôsobom vykurovania a jedna z jeho variant využíva stenové dosky, tzv. infrapanely, k vytváraniu toku infračerveného žiarenia.

Účinnosť tohto druhu kúrenia je výrazne vyššia než vykurovanie stien vykurovacou kvapalinou, napriek tomu sa nemusí jednať o prevádzkovo ekonomickú variantu, predovšetkým pri dlhodobom vykurovaní obývaných miestností.

 

 

Prevzaté z: http://www.martsystem.sk/

Zdieľajte:   Facebooktwittermail