Revízia plynového zariadenia – všetko, čo potrebujete vedieť

Katarína J.

Revízia plynového zariadenia je kontrola prívodu plynu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení (kotlov, bojlerov, sporákov a pod.). Odporúča sa vykonať ju raz ročne pred alebo po vykurovacej sezóne.

revízia plynového zariadenia sa vykonáva pred začatím alebo po skončení vykurovacej sezóny.

Domový plynovod a každý plynový spotrebič s výkonom nad 5kW sa považuje podľa vyhlášky 508 Z.z./2009 za vyhradené technické zariadenie plynové (VTZ plynové). Vyhláška tiež predpisuje intervaly vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky jednotlivých plynových zariadení. Podľa paragrafu 71 zákona o energetike 512/2012 Z.z. je Odberateľ plynu v domácnosti povinný udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave.

 

Prečo si nechať spraviť revíziu?

Až u 35 % slovenských domácností sa nachádzajú na plynových zariadeniach rôzne závady. Únik plynu z plynového zariadenia je nielen nebezpečný, ale aj zbytočne navyšuje náklady za plyn ktorý nespotrebujeme na výrobu tepla. Pri prípadnom vzniku poistnej udalosti v domácnosti, poisťovňa vyžaduje preukázanie platnej správy o vykonaní OP a OS skúšky VTZ plynových.

 

Ako často sa vykonáva revízia?

Revízia plynového zariadenia a spotrebičov sa domácnostiam v rodinných domoch a bytoch odporúča realizovať raz ročne aj napriek tomu, že nie je povinná. Dôvody sú hlavne bezpečnostné. Prípadný únik plynu a oxidu uhoľnatého môže ohroziť život a zdravie ľudí. Nebezpečným a negatívnym následkom sa môžeme vyhnúť hlavne vďaka prevencii. Výrobcovia plynových spotrebičov, ako kotly, sporáky a pod. však v návodoch na ich inštaláciu a používanie predpisujú frekvenciu odborných skúšok a kontrol, ktorú odporúčame dodržiavať.

Podľa zákona o tepelnej energetike je majiteľ domu povinný udržiavať plynové rozvody a zariadenia v dobrom technickom stave (§71 ods.2 pís. d) Zákona č. 251/2012 Z.z.). Pre jednotlivé zariadenia sú zákonom stanovené lehoty. Tí, ktorí vlastnia pri dome tlakovú regulačnú stanicu sú povinní vykonávať jej revíziu každý polrok a tlakovú skúšku raz ročne.

V prípade malých a stredných firiem je situácia trochu odlišná. Plynové zariadenia (rozvody) by mali prejsť revíziou každé 3 roky a plynové spotrebiče jedenkrát ročne. Zákon ukladá podnikateľským subjektom, bytovým domom, inštitúciám a samosprávam povinnosť vykonať revíziu tlakovej regulačnej stanice každý polrok, pričom tlaková skúška by sa mala vykonať raz ročne.

Uvažujete nad fotovoltikou?

Len v ZSE garantujeme objem vyrobenej elektriny bez ohľadu na počasie. Zároveň máme pre vás výhodnejšie ceny. Zistiť viac o fotovoltike od ZSE

 

Kto zodpovedá za bezpečnosť

Za bezpečnosť prívodu plynu po hlavný uzáver zodpovedá distribučná spoločnosť, za vnútorné rozvody je zodpovedný majiteľ rodinného domu alebo správca nehnuteľnosti. Za plynové rozvody za plynomerom a spotrebiče v byte nesie zodpovednosť majiteľ bytu. Potvrdenie o vykonanej revízii častokrát vyžadujú aj poisťovne v prípade náhrady škôd, ktoré spôsobili plynové zariadenia.

 

Čo všetko je počas revízie potrebné skontrolovať?

Revízia plynového zariadenia by mala zahŕňať kontrolu celého plynového zariadenie, t. j. plynovod a plynové spotrebiče. Konkrétne by to mali byť:

 • kontrola tlaku plynu
 • kontrola tesnosti plynovodu
 • kontrola spojov (rozoberateľných, pevných)
 • kontrola uchytenia plynovodu
 • kontrola náterov, označení
 • kontrola pripojenia plynových spotrebičov
 • kontrola plynových meracích hodín
 • kontrola odvodu spalín od spotrebičov (komín)
 • okamžité odstránenie zisteného úniku plynu
 • celkové vyhodnotenie a vypracovanie revíznej správy u zákazníka

 

Servis plynového zariadenia

Servis plynového zariadenia je kontrola plynového zariadenia (kotla, bojlera, sporáka a pod.) a zahŕňa:

 • kontrolu úniku plynu a vonkajšieho stavu plynových zariadení (tepelnej izolácie, oplechovania)
 • kontrolu funkčnosti expanzných nádob a doplnenie tlaku
 • vyčistenie horáka, elektród výmenníka a filtrov
 • nastavenie optimálneho spaľovania (meranie účinnosti kotla)
 • nastavenie horáka na správne hodnoty oxidu uhličitého
 • kontrolu ovládacích a bezpečnostných prvkov

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Už ste čítali?

Ako ľudia si volíme smer našej budúcnosti. Je na čase, aby sme do nej začali správnymi rozhodnutiami investovať

Vďaka svojmu projektu Vedátor a Vedátorskému podcastu si ako popularizátor teoretickej fyziky získal mnoho fanúšikov. Okrem Fakulty Matematiky fyziky a informatiky na Univerzite Komenského pôsobí aj na...

Poznáte prírodnú rezerváciu Vydrica v Bratislave?

Sústava chránených území na Slovensku sa vo februári 2022 rozrástla o lokalitu Vydrica, ktorá sa nachádza v katastrálnom území mesta Svätý Jur, bratislavských mestských častí...

Odhaľte dych vyrážajúce zákutia Dunajských ostrovov

Nahliadnite do prekrásnej lokality jednej rieky a dvoch krajín. V okolí Dunajských ostrovov môžete zažiť jedinečnú flóru a faunu tisícich ostrovov, dobrodružné splavy, unikátne technické...

Ako schladiť byt či dom bez klimatizácie?

Teploty nám čoraz častejšie prekračujú hranicu 30 ˚C. Keďže sa väčšine z nás nepodarí tráviť celé leto pri vode, pravdepodobne sa s teplom budeme musieť...

Ako schladiť izbu klimatizáciou a neplytvať energiou

Keď sa začnú letné teploty šplhať cez 30 ˚C, mnohí z nás využijú možnosť ochladiť kanceláriu alebo byt klimatizáciou. Využite naše tipy, ako schladiť izbu...

Spoznajte náučný chodník „Poďte s nami za sysľami“ v okolí Tisovca

Sysliu lúku pod Muránskym hradom už určite poznáte. Vedeli ste však, že aj v okolí Tisovca vytvorili v roku 2018 šikovní študenti gymnázia náučný chodník...

Mýty a pravdy o odpadoch a recyklácii v domácnosti

Tento článok vznikol v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. Obsahuje odpovede na najčastejšie otázky v súvislosti s triedením odpadu v našich domácnostiach, a zároveň sa...

Je veterná energia na Slovensku na vzostupe?

Ak chceme ako krajina maximalizovať podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na výrobe elektrickej energie, vhodným spôsobom je kombinovať fotovoltiku a veternú energetiku, pretože sa navzájom...

Draho Piok: Používať elektromobil je asi tak komplikované ako používať mobilný telefón.

Vloger a influencer Draho Piok sa už niekoľko rokov venuje testovaniu automobilov. Spolupracuje s veľkými automobilkami, navštevuje svetové autosalóny a právom patrí medzi najdôveryhodnejších auto-moto influencerov na Slovensku.