Revízia plynového zariadenia – všetko, čo potrebujete vedieť

Katarína J.

Revízia plynového zariadenia je kontrola prívodu plynu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení (kotlov, bojlerov, sporákov a pod.). Odporúča sa vykonať ju raz ročne pred alebo po vykurovacej sezóne.

revízia plynového zariadenia sa vykonáva pred začatím alebo po skončení vykurovacej sezóny.

Domový plynovod a každý plynový spotrebič s výkonom nad 5kW sa považuje podľa vyhlášky 508 Z.z./2009 za vyhradené technické zariadenie plynové (VTZ plynové). Vyhláška tiež predpisuje intervaly vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky jednotlivých plynových zariadení. Podľa paragrafu 71 zákona o energetike 512/2012 Z.z. je Odberateľ plynu v domácnosti povinný udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave.

 

Prečo si nechať spraviť revíziu?

Až u 35 % slovenských domácností sa nachádzajú na plynových zariadeniach rôzne závady. Únik plynu z plynového zariadenia je nielen nebezpečný, ale aj zbytočne navyšuje náklady za plyn ktorý nespotrebujeme na výrobu tepla. Pri prípadnom vzniku poistnej udalosti v domácnosti, poisťovňa vyžaduje preukázanie platnej správy o vykonaní OP a OS skúšky VTZ plynových.

 

Ako často sa vykonáva revízia?

Revízia plynového zariadenia a spotrebičov sa domácnostiam v rodinných domoch a bytoch odporúča realizovať raz ročne aj napriek tomu, že nie je povinná. Dôvody sú hlavne bezpečnostné. Prípadný únik plynu a oxidu uhoľnatého môže ohroziť život a zdravie ľudí. Nebezpečným a negatívnym následkom sa môžeme vyhnúť hlavne vďaka prevencii. Výrobcovia plynových spotrebičov, ako kotly, sporáky a pod. však v návodoch na ich inštaláciu a používanie predpisujú frekvenciu odborných skúšok a kontrol, ktorú odporúčame dodržiavať.

Podľa zákona o tepelnej energetike je majiteľ domu povinný udržiavať plynové rozvody a zariadenia v dobrom technickom stave (§71 ods.2 pís. d) Zákona č. 251/2012 Z.z.). Pre jednotlivé zariadenia sú zákonom stanovené lehoty. Tí, ktorí vlastnia pri dome tlakovú regulačnú stanicu sú povinní vykonávať jej revíziu každý polrok a tlakovú skúšku raz ročne.

V prípade malých a stredných firiem je situácia trochu odlišná. Plynové zariadenia (rozvody) by mali prejsť revíziou každé 3 roky a plynové spotrebiče jedenkrát ročne. Zákon ukladá podnikateľským subjektom, bytovým domom, inštitúciám a samosprávam povinnosť vykonať revíziu tlakovej regulačnej stanice každý polrok, pričom tlaková skúška by sa mala vykonať raz ročne.

Uvažujete nad fotovoltikou?

Len v ZSE garantujeme objem vyrobenej elektriny bez ohľadu na počasie. Zároveň máme pre vás výhodnejšie ceny. Zistiť viac o fotovoltike od ZSE

 

Kto zodpovedá za bezpečnosť

Za bezpečnosť prívodu plynu po hlavný uzáver zodpovedá distribučná spoločnosť, za vnútorné rozvody je zodpovedný majiteľ rodinného domu alebo správca nehnuteľnosti. Za plynové rozvody za plynomerom a spotrebiče v byte nesie zodpovednosť majiteľ bytu. Potvrdenie o vykonanej revízii častokrát vyžadujú aj poisťovne v prípade náhrady škôd, ktoré spôsobili plynové zariadenia.

 

Čo všetko je počas revízie potrebné skontrolovať?

Revízia plynového zariadenia by mala zahŕňať kontrolu celého plynového zariadenie, t. j. plynovod a plynové spotrebiče. Konkrétne by to mali byť:

 • kontrola tlaku plynu
 • kontrola tesnosti plynovodu
 • kontrola spojov (rozoberateľných, pevných)
 • kontrola uchytenia plynovodu
 • kontrola náterov, označení
 • kontrola pripojenia plynových spotrebičov
 • kontrola plynových meracích hodín
 • kontrola odvodu spalín od spotrebičov (komín)
 • okamžité odstránenie zisteného úniku plynu
 • celkové vyhodnotenie a vypracovanie revíznej správy u zákazníka

 

Servis plynového zariadenia

Servis plynového zariadenia je kontrola plynového zariadenia (kotla, bojlera, sporáka a pod.) a zahŕňa:

 • kontrolu úniku plynu a vonkajšieho stavu plynových zariadení (tepelnej izolácie, oplechovania)
 • kontrolu funkčnosti expanzných nádob a doplnenie tlaku
 • vyčistenie horáka, elektród výmenníka a filtrov
 • nastavenie optimálneho spaľovania (meranie účinnosti kotla)
 • nastavenie horáka na správne hodnoty oxidu uhličitého
 • kontrolu ovládacích a bezpečnostných prvkov

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Už ste čítali?

Ako správne nabíjať smartfón?

Pri nabíjaní telefónu sa mnohí ľudia dopúšťajú chýb, ktoré vedú k tomu, že sa batéria viac opotrebuje a rýchlejšie stratí svoju pôvodnú kapacitu.  Prinášame vám...

Pasívny dom – za koľko eur sa dá reálne postaviť?

Pasívny dom je navrhnutý tak, aby poskytoval vysokú kvalitu bývania a minimalizoval prevádzkové náklady. Má veľmi nízku potrebu energie na svoju prevádzku – vychádza z...

Holandskí vedci vyvinuli prototyp batérie na uskladňovanie tepla

Potreba znižovania závislosti na plyne vplyvom konfliktu na Ukrajine rapídne narastá. Holandsko možno konečne našlo riešenie, ako by milióny domácností mohli fungovať bez plynu. Lacným...

Prezidentská zelená pečať

Prezidentská kancelária predstavila začiatkom apríla nový projekt „Prezidentská zelená pečať“. Ide o ocenenie, ktoré sa bude odovzdávať za nadštandardnú obnovu verejných budov.

Revízia plynového zariadenia – všetko, čo potrebujete vedieť

Revízia plynového zariadenia je kontrola prívodu plynu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení (kotlov,...

Už 3 mesiace zálohujeme PET fľaše a plechovky. Ako nám to ide?

Začiatkom roka sme vás informovali o spustení zálohového systému na Slovensku. Po niekoľkých mesiacoch realita ukazuje, že aj napriek počiatočnej nedôvere sú Slováci ochotní vracať zálohované...

Môžu solárne parky pomáhať biodiverzite?

Je možné, aby obrovské solárne parky vyrábali čistú energiu bez toho, aby mali negatívny vplyv na rastliny a živočíchy v ich blízkosti? V posledných rokoch sa po celom...

Moja spotreba elektriny výrazne narástla „bez príčiny“

Máte podozrenie, že ročné zúčtovanie za odber elektrickej energie neodráža Vašu reálnu spotrebu? Môže ísť o pokazený elektromer, pochybenie pri odpise elektrickej energie alebo vám niekto...

Jadro a plyn dostali zelenú v zelenej transformácii Európy

Európska komisia v rámci tzv. taxonómie zaradila dočasne energetiku na báze jadra a plynu medzi udržateľné zdroje energie, do ktorých sa oplatí investovať a dlhodobo môžu prinášať návratnosť....