Okná z hľadiska energetickej účinnosti (3): výber okna

Moderné okno je zložitý systém, a preto energetický dizajn okna, použité technológie a materiály, všetky tieto faktory by mali spolupracovať a prinášať významné energetické úspory a komfort. Váš výber okna by mal na tieto faktory brať ohľad.

Pri nákupe okien venujte pozornosť tomu, či výrobcom uvádzané U-hodnoty platia len pre zasklenie alebo na celé okno. Ak platia len pre zasklenie, celkové hodnoty U-faktorov pre okenný systém môžu byť podstatne vyššie a to vďaka rámu a medziokenným rozperám. Tieto účinky sa zvyšujú s klesajúcou celkovou plochou okna. Porovnávajte rôzne typy okien a zamerajte sa aj na ich celkové U-hodnoty. Základnú orientáciu získate najlepšie z ich energetických štítkov, ktoré by mohli váš výber okna správne nasmerovať (pozri záver článku).

Výber okna je lepšie si pripraviť

Ak môžete, vyhnite sa hliníkovým oknám bez tepelno-izolačných deliacih komôr. Aj v miernejšom podnebí majú tieto okná tendenciu udržiavať nízke vnútorné povrchové teploty v priebehu vykurovacej sezóny, čo vedie ku kondenzačným problémom. Okná s hliníkovým rámom správne navrhnutými tepelno-izolačnými komorami sa dajú pokojne použiť v miernom klimatickom pásme. Taktiež drevené, vinylové a sklolaminátové rámy patria medzi najvhodnejšie pre maximalizáciu izolačného výkonu.

Jednosklenné okná sú nepraktické v podnebí s dlhšou vykurovacou sezónou. V týchto regiónoch sú vhodné okenné tabule s low-E nátermi a plynom plnené konfigurácie okien a práve takto parametrovo nastavené okenné systémy prinášajú významné úspory energie.

Výsledná U-hodnota pre celý okenný systém by mala byť okolo 0,5 alebo nižšia, najlepšie nižšia ako 0,4 práve kvôli maximalizácii energetickej úspory.

Ďalším kritériom, ktoré by malo ovplyvniť váš výber okna je záruka. Spotrebiteľom odporúčame voliť okná s dlhou záručnú dobou, ktorá vypovedá o kvalitnom dizajne a konštrukcii okna a zníženej pravdepodobnosti zlyhania izolačného tesnenia alebo úniku plynu, čo potom vedie k znižovaniu energetického výkonu okna. Nezabudnite, že nižšie hodnoty U-faktorov znamenajú nižšiu spotrebu energie, nižšie účty a vyšší komfort v obývacom priestore.

 

Slovenská stránka www.eurookna-drevar.sk porovnáva prostredníctvom energetických štítkov staré a nové technológie použité pri výrobe okien nasledovne:

Stupnica A – G: Okná a vonkajšie dvere sa hodnotia s použitím známej stupnice A až G na základe ich celkovej energetickej efektívnosti, pričom okno s hodnotením A je energeticky efektívnejšie než okno s hodnotením G:

energetický štítok je pre výber okna zásadný energeticky-stitok-2 energeticky-stitok-1

Stránka ďalej uvádza aj možné energetické úspory, ktoré možno dosiahnuť výmenou starých okien za nové:

„Výmenou pôvodných okien za nové eurookná šetríte, podľa zatriedenia eurookien, energiu 1000 až 2000 kWh za rok v jednom byte, čo je 10 až 20 % spotreby tepla za rok.“

NÁŠ TIP: Výber okna môže v blízkej budúcnosti ovplyvniť aj nová technológia, ktorá zníži energetickú náročnosť budov až o 20 %.

 

Článok je na pokračovanie… ďalej sa budeme venovať vplyvu slnečného žiarenia na okno.

Zdieľajte:   Facebooktwittermail