Inteligentné okná znížia energetickú náročnosť budov o 20 %

Konzorcium podnikov z Dánska, Írska a Nemecka vyvinulo technológiu, ktorá mení „inteligenciu“ okien. Inteligentné okná vďaka systému pokročilého vetrania významne zlepšujú energetické parametre budov.

Okná sú najväčším zdrojom tepelných strát v budove a môže cez ne unikať až 30 – 50 % tepla či chladu. V zime okná a vetranie veľkou mierou prispievajú k  tepelným stratám, najmä v starších budovách. Traja európski výrobcovia a dodávatelia okien a vetracích systémov sa snažili vyriešiť najmä tento problém. Vytvorili novú unikátnu technológiu pre okná s energeticky účinnou regeneráciou tepla pre obytné a obchodné budovy. Inteligentné okná CLIMAWIN majú ale aj funkciu automatického chladenia, ktorá je využiteľná v horúcom počasí. Pomáha podstatne znížiť  náklady na klimatizáciu.

Ako fungujú inteligentné okná?

„Naša inovácia je vlastne systémom pasívneho vetrania s regeneráciou tepla. Výsledky skúšok ukazujú, že štandardná budova vybavená iba oknami CLIMAWIN zlepší energetický výkon o 18 – 24 %,“ uviedol zástupca pre projekt, Brian O’Brien zo spoločnosti Solearth Ecological Architecture.

inteligentne okno climawin2
Inteligentné okná s pokročilým systémom vetrania, zdroj: climawin.eu

„V chladných klimatických oblastiach sú inteligentné okná CLIMAWIN navrhnuté na zlepšenie komfortu predhrievaným vetraním vzduchu na severnej, východnej a západnej fasáde a použitím záťaže slnečným teplom na južných fasádach. Pre horúcejšie klimatické oblasti má funkciu automatického chladenia, ktorá umožňuje vnikanie denného svetla, ale znižuje neželané prehrievanie. Optimalizovaním tepelnej izolácie, záťaže slnečným teplom a kontroly denného svetla môžu inteligentné okná výrazným spôsobom zlepšiť energetickú účinnosť a tepelný komfort v obytných a obchodných budovách, ktoré v súčasnosti nemajú účinné vetracie systémy,“ uviedol Brian O’Brien.

Výskum a vývoj s podporou EÚ

Okná boli vyvinuté v rámci projektu CLIMAWIN financovanom zo zdrojov EÚ na výskum a vývoj siedmimi partnermi zo štyroch krajín: Dánska, Nemecka, Írska a Portugalska. Inteligentné okná s vysokým výkonom predhrievajú prichádzajúci vetrací vzduch poháňaný slnečnými článkami, ktorý je automaticky regulovaný snímačmi okna. Majú početné charakteristické vlastnosti, ktoré im poskytujú jasnú výhodu oproti existujúcim oknám a technológiám vetrania. Tieto zahŕňajú veľmi výkonnú tepelnú izoláciu, regulované vetracie otvory pre riadený prívod vzduch, rám s dvomi vrstvami zasklenia, vzduchové filtre, zabudovanú elektroniku a bezdrôtovú komunikáciu medzi snímačmi v miestnosti a oknami (takže inštalácia dodatočného vybavenia sa môže urobiť bez obnovy zapojenia). Pre rôzne klimatické oblasti existuje funkčnosť predhrievania a automatického chladenia a režim oplachovania/obtekania pre extrémne podmienky.

Inteligentné okná ako globálna obchodná príležitosť

Táto technológia sa vyvíjala tri roky a teraz ju komerčne zavádzajú traja partneri projektu. Inteligentné okná CLIMAWIN budú k dispozícii v celej Európe koncom roku 2014. Výrobcovia si budú môcť kúpiť licenciu od konzorcia a následne technológiu začleniť do svojej vlastnej výroby, pričom konzorciu zaplatia patentové poplatky. Konzorcium predpokladá dosah aj mimo Európy na dôležité trhy ako sú USA, Kanada a Rusko.

“CLIMAWIN ukazuje, že znižovanie obsahu uhlíka prináša aj veľké obchodné príležitosti pre malé a stredné podniky, ktoré sú oporou nášho hospodárstva. Vďaka tejto technológií budú môcť spotrebitelia a podniky znižovať náklady na energie. EÚ i naďalej podporuje tento druh výskumu v našom novom programe Horizont 2020,“ uviedol Michael Jennings, hovorca európskej komisárky pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnovej.

O projekte CLIMAWIN

CLIMAWIN je systém okien s pokročilým vetraním (regenerácia tepla), ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Solearth Architecture v Dubline v Írsku, spoločnosťou Rauh Fenesterbau v Sassendorfe v Nemecku a spoločnosťou Horn Vinduer v Lunderskove v Dánsku, s výskumom a vývojom, ktorý sa uskutočnil v Inštitúte Fraunhofer na Aalborgskej univerzite v Dánsku a na Katedre elektroniky Univerzity v Minho v Portugalsku podľa výskumného projektu financovaného EÚ v roku 2012. Partneri projektu dostanú spolu 1,4 milióna eur z prostriedkov EÚ do konca existujúceho 2. projektu.

Projekt bol pôvodne zameraný na sektor obnovy, najmä starších budov, v ktorých sú systémy s energeticky účinným vetraním zriedkavé. Vďaka dvojitej schopnosti optimalizovať kvalitu interiérového vzduchu a maximalizovať tepelnú účinnosť sa od okien CLIMAWIN očakáva, že budú komponentom pri podpore budov s takmer nulovou stratou energie (alebo pasívnych domov).

Vetracie inteligentné okná budú dostupné koncom roku 2014 v celej Európe v drevenej, kompozitnej drevenej, hliníkovej a aj hliníkom obloženej verzii vyrábanej v Dánsku a Nemecku. CLIMAWIN je pozoruhodný pri vývoji licencovaného partnerstva so spoločnosťami obchodujúcimi s oknami, ktoré si želajú zahrnúť novú technológiu a know-how do svojich výrobkových katalógov.

Financovanie európskeho výskumu a inovácií

Od 1. januára Európska únia implementovala nový, sedemročný program financovania výskumu a inovácií, ktorý sa nazýva Horizont 2020. Počas nasledujúcich siedmich rokov bude v rámci výskumných a inovačných projektov na podporu ekonomickej konkurencieschopnosti Európy a na rozšírenie hraníc ľudských poznatkov preinvestovaných takmer 80 mld eur. Rozpočet EÚ na výskum sa zameriava predovšetkým na zlepšenie každodenného života v oblastiach, ako je zdravie, životné prostredie, doprava, potraviny a energie.  Program Horizont 2020 sa ešte viac zameria na premenu vynikajúcich nápadov na predajné výrobky, procesy a služby.

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail