Obnoviteľné zdroje energie zaznamenali nárast, uhlie rekordné minimum

Obnoviteľné zdroje energie

Vláda Veľkej Británie vydala správu, v ktorej popisuje, ako sa využívajú obnoviteľné zdroje energie za rok 2015.

Oddelenie energie a klimatických zmien (DECC) vydáva správu o využívaní zdrojov energie každý štvrťrok a v marci obsahuje štatistiky za celý predošlý rok. Najnovšia správa ukázala, že obnoviteľné zdroje energie zaznamenali v roku 2015 nový rekord a využívanie tradičnej elektrickej energie čoraz viac klesá.  Za rok 2015 predstavuje používanie obnoviteľných zdrojov celkom 24,7 %, čo je o 5,6% viac ako v predošlom roku 2014. Najväčší nárast predstavuje využívanie bioenergie  a to až o 28%. 9,8% britských domácností bolo v roku 2015 poháňaných veternou energiou, čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 26%.

Na druhej strane klesá objem využitia uhlia a to až o 27% (čo je takisto nový rekord) oproti roku 2014, k čomu prispelo aj zatvorenie viacerých uhoľných baní. Zároveň klesá aj import uhlia a to až o 39% a dopyt po uhlí zaznamenal rekordné minimum.

obnoviteľné zdroje energie

Cena energií klesá

Správa odhalila aj to, že pomaly klesá cena elektriny pre priemerného spotrebiteľa, za rok 2015 zaplatila priemerná britská domácnosť  o 1,4% menej (asi 10,21 EUR).

Zástupkyňa generálneho riaditeľa organizácie RenewableUK, čo je popredná nezisková organizácia v oblasti obnoviteľných zdrojov, sa vyjadrila k najnovšej správe takto:

„Tieto skvelé výsledky ukazujú, že obnoviteľné zdroje energie momentálne  dodávajú vo Veľkej Británii obrovský objem energie a celkové náklady na energiu klesajú- vrátane veternej energie. Ak sa teda máme zamerať  na zákazníka, musíme sa primárne zamerať na obnoviteľné energie.  Popri tom ako sa vytráca uhlie, obnoviteľné energie pomaly a postupne zaberajú miesto a dodávajú energetickú bezpečnosť a hodnotu za peniaze. Práve teraz, viac ako kedykoľvek predtým, je dôležité, aby sme plne podporovali a využívali naše prírodné obnoviteľné zdroje.“

Podľa Asociácie pre obnoviteľné zdroje (REA) je nárast využívania obnoviteľných zdrojov teda nepopierateľne signifikatný, ale stále nie je dostatočný, aby britská vláda splnila svoj stanovený plán do roku 2020. Najväčším problémom je implementácia v sektoroch vykurovania a prepravy. Podľa Jamesa Courta z REA existuje nutná potreba vytvorenia plánu a pevnej stratégie na využívanie obnoviteľných zdrojov, bez toho, aby sme sa spoliehali na nukleárnu energiu.

Slovensko a obnoviteľné zdroje energie

Tieto výsledky ukazujú, že využívanie obnoviteľných zdrojov je nielen ekologické, ale v konečnom dôsledku aj lacnejšie. Čo sa týka Slovenska, programové vyhlásenie vlády na roky 2016-2020 uvádza:  vláda zreformuje systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Budú vytvorené podmienky pre optimálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe, tak aby boli zabezpečené ciele SR vyplývajúce z legislatívy EÚ. Pri využívaní obnoviteľných zdrojov bude prioritou zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri podpore týchto zdrojov  s minimalizáciu vplyvov na koncové ceny energie. Vláda vytvorí podmienky pre zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie energetickej náročnosti.

Podobné články:

Zdroje obnoviteľnej energie sú oficiálne druhým najväčším producentom elektriny!

Obnoviteľné zdroje energie v praxi

Zdroje:

http://cleantechnica.com/2016/03/31/uk-renewables-break-new-records-bill-prices-drop/

http://www.vlada.gov.sk/plynule-pokracovat-v-podpore-hospodarskeho-socialneho-a-environmentalneho-rozvoja-krajiny/

http://www.r-e-a.net/news/renewable-electricity-growth-is-strong-overall-energy-policy-failure-looming

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/517573/Energy_Trends_March_2016.pdf

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail