Desatoro pre pasívny dom

pasívny dom

Ak plánujete výstavbu rodinného domu, alebo uvažujete nad pasívnym domov, tak práve Vám je venovaná táto téma. V spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy vám prinášame tzv. Desatoro pasívneho domu. Či vám pasívny dom ponúkal architekt, alebo len nad ním uvažujete, nižšie nájdete otázky, ktoré Vám pomôžu jednoducho zistiť, či váš projekt alebo aspoň jeho predstava skutočne spĺňa, alebo aspoň môže splniť, požiadavky na dosiahnutie štandardu pasívneho domu a zaistenie vysokého komfortu, ktorý takéto domy poskytujú.

Ak na všetky otázky odpoviete „áno“, je pravdepodobné, že dom požadovaný štandard dosiahne. V prípade, že na jednu alebo viac otázok odpoviete „nie“, dom s najväčšou pravdepodobnosťou štandard pasívneho domu nedosiahne.

 1. 1. JE ORIENTÁCIA DOMU VHODNÁ NA VYUŽITIE SLNEČNEJ ENERGIE?
  • väčšina okien je orientovaná na južnú stranu = áno
 2.  JE V STENÁCH A V STRECHE DOSTATOK TEPELNEJ IZOLÁCIE?
  • stena min. 30 cm bežnej izolácie, resp. U < 0,12 W/(m2K) a strecha min. 40 cm bežnej izolácie, resp. U < 0,10 W/(m2K) = áno
 3. JE DOSTATOČNE ZAIZOLOVANÁ PODLAHA?
  • min. 25 cm bežnej izolácie, resp. U < 0,15 W/(m2K) = áno
 4. AKO JE RIEŠENÁ VZDUCHOVÁ PRIEPUSTNOSŤ DOMU?
  • v drevostavbe tesniacimi páskami / doskami / fóliami = áno
  • v murovanej stavbe súvislými omietkami tesne k ostatným prvkom = áno
 5. SÚ ODSTRÁNENÉ ČI ZREDUKOVANÉ TEPELNÉ MOSTY?
  • súvislá vrstva izolácie (ak nie, využitie špeciálnych komponentov a posúdenie detailov výpočtom) = áno
 6. SÚ POUŽITÉ VHODNÉ OKNÁ S NÍZKOU HODNOTOU UW?
  • okná s trojsklom a izolačným rámom, Uw < 0,80 W/(m2K) = áno
 7.  JE DOM CHRÁNENÝ PROTI LETNÉMU PREHRIEVANIU?
  • vonkajšie žalúzie /rolety /okenice = áno (čiastočne aj presah strechy)
 8. JE PLÁNOVANÁ /VYKONANÁ KONTROLA KVALITY REALIZÁCIE DOMU?
  • blowerdoor test (test vzduchovej priepustnosti), prípadne aj termovízia = áno
 9. AKO JE RIEŠENÉ VETRANIE DOMU?
  • riadené vetranie s rekuperáciou tepla = áno
 10. BOL PROJEKT DOMU OPTIMALIZOVANÝ S POUŽITÍM PROGRAMU PHPP?
  • výpočet mernej potreby tepla na vykurovanie a primárnej energie = áno

Dotazník ako pomôcka pre záujemcov o pasívny dom

Tento dotazník ponúkame ako pomôcku pre tých záujemcov o pasívny dom, ktorí nie sú odborníkmi v tejto oblasti a preto ľahko podliehajú klamnej reklame, ktorá pojem „pasívny dom“ zneužíva. Dotazník je zameraný iba na parametre, ktoré sú pre dosiahnutie štandardu pasívneho domu kľúčové. Nerieši otázky kvality architektonického návrhu ani podrobnosti technického riešenia, nezohľadňuje ani miestnu klímu. Tieto parametre môžu výslednú energetickú efektívnosť domu výrazne ovplyvniť, avšak do jednoduchého dotazníka pre laikov ich nebolo možné zahrnúť. Dotazník preto vyjadruje len pravdepodobnosť splnenia kritérií pasívneho domu a upozorňuje na možné chyby či riziká. Pre návrh pasívneho domu (aj dobrého nízkoenergetického domu) je potrebný jeho prepočet v programe PHPP, ktorý obsahuje podrobné klimatické dáta pre rôzne lokality Slovenska a zohľadňuje všetky relevantné parametre stavby.

Bližšie informácie nájdete aj na stránke Inštitútu pre energeticky pasívne domy: www.iepd.sk

Viac na podobnú tému si môžete prečítať aj tu:

https://www.setri.sk/overenie-vzduchovej-priepustnosti-fasady/

https://www.setri.sk/ekologicky-free-domcek-s-mesacnymi-nakladmi-60-eur/

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail