Overenie vzduchovej priepustnosti fasády

Maros S.

Jedným z dôležitých technických parametrov, ktoré priamo ovplyvňujú hodnotu tepelnej straty budovy je popri tepelnoizolačných vlastnostiach energetickej obálky budovy najmä vzduchová priepustnosť fasády. Vzduchotesnosť obvodového plášťa budovy je nevyhnutnou podmienkou správneho fungovania a účinnosti systému riadeného vetrania. Na presné stanovenie tepelnej straty nízkoenergetického domu či energeticky pasívneho domu a teda správneho návrhu zdroja tepla je znalosť hodnoty vzduchovej priepustnosti nevyhnutná. Zisťuje sa tzv. BlowerDoor testom.

fasády

Meranie vzduchovej priepustnosti obálky budovy okrem stanovenia výmeny vzduchu medzi interiérom a exteriérom pri tlakovom rozdiele 50 Pa pomôže taktiež odhaliť nekvalitné miesta v plášti budovy a umožní ich opravu ešte pred dokončením celej stavby. Ak budova nie je vzduchotesná, ohriaty vzduch, a teda teplo, vplyvom rozdielu tlakov vzduchu medzi interiérom a exteriérom, vplyvom rýchlosti vetra, uniká netesnosťami v plášti budovy. Hygienicky nevyhnutnú výmenu vzduchu v nízkoenergetickom dome či energeticky pasívnom dome zabezpečuje riadené vetranie často so spätným získavaním tepla, tzv. rekuperáciou. Vzduchovú priepustnosť obvodového plášťa budovy overujeme stanovením celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa v zmysle normy STN EN 13829. Pri prirodzenom vetraní budovy sa požaduje hodnota n50 = 4,5/ h, to znamená, že sa celkový objem testovaného priestoru vymení 4,5-krát za hodinu.
V budovách s núteným vetraním je to najviac n50 = 1,5/h, pri nútenom vetraní so spätným získavaním tepla rekuperáciou najviac 1,0/h a v budovách so zvlášť nízkou potrebou tepla na vykurovanie najviac 0,6/h.

Je dobré vedieť, že vzduchotesnosť budovy vplýva na: zníženie spotreby energie na vykurovanie, resp. klimatizovanie, ochranu pred poškodením budovy vplyvom kondenzácie vodných pár v konštrukcii, optimalizáciu a využitie parametrov vetracieho zariadenia, ochranu pred hlukom vonkajšieho prostredia, ochranu pred vstupom škodlivých substancií a látok do interiéru, dokonalejšiu protipožiarnu ochranu a ochranu pred vnikaním dymu, udržiavanie požadovanej kvality vzduchu v interiéri, komfortnejší životný štýl a vysoký štandard bývania.
fasády

Meranie vzduchovej priepustnosti BlowerDoor testom

Účelom merania je lokalizovať netesné miesta v stavebnej konštrukcii a stanoviť celkovú intenzitu výmeny vzduchu n50. Meranie je možné použiť pre existujúce, nové a rekonštruované budovy. Hodnoty n50  optimalizované pre budovy so zvlášť nízkou potrebou tepla sú: nízkoenergetické domy (NED) n50 ≤ 1/h; energeticky pasívne domy (EPD) n50  ≤ 0,6 /h.
fasády

Priebeh merania vzduchovej priepustnosti fasády

Meranie je možné vykonávať dvoma spôsobmi. Budova sa testuje buď v stave používania a určujeme jej energetickú náročnosť, alebo testujeme budovu pred uvedením do prevádzky a zisťujeme kvalitu obvodového plášťa. Testovanie pozostáva z dvoch krokov. V prvom sa za pomoci ventilátora vytvára podtlak. Riadiaci program reguluje otáčky ventilátora a pri konkrétnych hodnotách tlaku zaznamenáva objemový prietok vzduchu. V druhom kroku vytvárame v objekte pretlak. Namerané hodnoty vyhodnotí program a určí stupeň vzduchotesnosti fasády pri pretlaku. Pre tento spôsob merania sa na určenie poškodených a netesných miest v obalovej konštrukcii fasády používa generátor na výrobu hmly. Výsledná hodnota vzduchovej priepustnosti je priemerom oboch meraní.
Pripravené v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy ( IEPD ).

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Už ste čítali?

Všetci by sme mali byť zdravými aktivistami

Moderátor, autor úspešného podcastu, aktivista a greenfluencer, ktorý má vo svojej genetickej výbave výraznú zvedavosť a odvahu. Vo svojom podcaste Sabo sebou sa venuje všetkým...

Nemusíme byť dokonalí, stačí keď robíme malé kroky. Na každom z nás záleží

Modelka, stylistka a greenfluencerka Natália Pažická sa rozhodla, že svoju energiu vloží do osvety o negatívnom dopade módneho priemyslu na životné prostredie. Na svojich sociálnych...

Ľudia si zbytočne vytvárajú problémy, ktoré neexistujú

Po desiatich rokoch skončila s profesionálnym snowboardingom. S príchodom syna založila značku detských doplnkov DIOBO. Je mamou dvoch detí, Tobiáša a Idy. Ľudí inšpiruje svojím...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť IV: Ako žiť ohľaduplnejšie k planéte

Aj vy patríte k ľuďom, ktorí sa radi aktívne podieľajú na ochrane životného prostredia? Prinášame vám niekoľko tipov, ktoré môžete jednoducho zaradiť do vášho každodenného života.

Fotovoltické panely premenia váš domov na ekologickú domácnosť

Najefektívnejší zdroj čistej energie je naše Slnko. Ekologické fotovoltické panely menia slnečnú energiu na elektrickú energiu. Z dlhodobého hľadiska sú fotovoltické panely nielen ekologickejšie, ale...

Trom štvrtinám Slovákov záleží na ochrane životného prostredia. Patríte k nim aj vy?

Až 70 % Slovákov sa obáva o životné prostredie. Vyplýva to z výskumu „Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 – Ochrana životného prostredia vo verejnej mienke na Slovensku“,...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť III: Aby vám voda nepretekala pomedzi prsty

Voda má všestranné využitie. Je potrebná nielen pre ľudský život, ale rovnako dôležitá je aj pre rastliny a živočíchy. Zároveň je aj nevyčerpateľným zdrojom energie na...

Svetelný smog alebo koľko svetla naozaj potrebujeme

Životné prostredie okolo nás je od priemyselnej revolúcie neustále zaťažované sekundárnymi dôsledkami technického progresu. Na jednej strane neodmysliteľné výdobytky ako teplo, svetlo, doprava dostupné pre...

Nóri sa rozhodli odoberať CO2 z ovzdušia. Pomôže im vikingská loď Longship

Mnohí vedci sa zhodujú na tom, že ak chceme zlepšiť kvalitu atmosféry, bude potrebné čo najrýchlejšie znižovať podiel CO2 (prípadne metánu). Do odčerpávania oxidu uhličitého...