Overenie vzduchovej priepustnosti fasády

redakcia setri.sk

Jedným z dôležitých technických parametrov, ktoré priamo ovplyvňujú hodnotu tepelnej straty budovy je popri tepelnoizolačných vlastnostiach energetickej obálky budovy najmä vzduchová priepustnosť fasády. Vzduchotesnosť obvodového plášťa budovy je nevyhnutnou podmienkou správneho fungovania a účinnosti systému riadeného vetrania. Na presné stanovenie tepelnej straty nízkoenergetického domu či energeticky pasívneho domu a teda správneho návrhu zdroja tepla je znalosť hodnoty vzduchovej priepustnosti nevyhnutná. Zisťuje sa tzv. BlowerDoor testom.

fasády

Meranie vzduchovej priepustnosti obálky budovy okrem stanovenia výmeny vzduchu medzi interiérom a exteriérom pri tlakovom rozdiele 50 Pa pomôže taktiež odhaliť nekvalitné miesta v plášti budovy a umožní ich opravu ešte pred dokončením celej stavby. Ak budova nie je vzduchotesná, ohriaty vzduch, a teda teplo, vplyvom rozdielu tlakov vzduchu medzi interiérom a exteriérom, vplyvom rýchlosti vetra, uniká netesnosťami v plášti budovy. Hygienicky nevyhnutnú výmenu vzduchu v nízkoenergetickom dome či energeticky pasívnom dome zabezpečuje riadené vetranie často so spätným získavaním tepla, tzv. rekuperáciou. Vzduchovú priepustnosť obvodového plášťa budovy overujeme stanovením celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa v zmysle normy STN EN 13829. Pri prirodzenom vetraní budovy sa požaduje hodnota n50 = 4,5/ h, to znamená, že sa celkový objem testovaného priestoru vymení 4,5-krát za hodinu.
V budovách s núteným vetraním je to najviac n50 = 1,5/h, pri nútenom vetraní so spätným získavaním tepla rekuperáciou najviac 1,0/h a v budovách so zvlášť nízkou potrebou tepla na vykurovanie najviac 0,6/h.

Je dobré vedieť, že vzduchotesnosť budovy vplýva na: zníženie spotreby energie na vykurovanie, resp. klimatizovanie, ochranu pred poškodením budovy vplyvom kondenzácie vodných pár v konštrukcii, optimalizáciu a využitie parametrov vetracieho zariadenia, ochranu pred hlukom vonkajšieho prostredia, ochranu pred vstupom škodlivých substancií a látok do interiéru, dokonalejšiu protipožiarnu ochranu a ochranu pred vnikaním dymu, udržiavanie požadovanej kvality vzduchu v interiéri, komfortnejší životný štýl a vysoký štandard bývania.
fasády

Meranie vzduchovej priepustnosti BlowerDoor testom

Účelom merania je lokalizovať netesné miesta v stavebnej konštrukcii a stanoviť celkovú intenzitu výmeny vzduchu n50. Meranie je možné použiť pre existujúce, nové a rekonštruované budovy. Hodnoty n50  optimalizované pre budovy so zvlášť nízkou potrebou tepla sú: nízkoenergetické domy (NED) n50 ≤ 1/h; energeticky pasívne domy (EPD) n50  ≤ 0,6 /h.
fasády

Priebeh merania vzduchovej priepustnosti fasády

Meranie je možné vykonávať dvoma spôsobmi. Budova sa testuje buď v stave používania a určujeme jej energetickú náročnosť, alebo testujeme budovu pred uvedením do prevádzky a zisťujeme kvalitu obvodového plášťa. Testovanie pozostáva z dvoch krokov. V prvom sa za pomoci ventilátora vytvára podtlak. Riadiaci program reguluje otáčky ventilátora a pri konkrétnych hodnotách tlaku zaznamenáva objemový prietok vzduchu. V druhom kroku vytvárame v objekte pretlak. Namerané hodnoty vyhodnotí program a určí stupeň vzduchotesnosti fasády pri pretlaku. Pre tento spôsob merania sa na určenie poškodených a netesných miest v obalovej konštrukcii fasády používa generátor na výrobu hmly. Výsledná hodnota vzduchovej priepustnosti je priemerom oboch meraní.
Pripravené v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy ( IEPD ).

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

*povinné

Už ste čítali?

Barborská cesta skrýva banské poklady

Barborská cesta, najdlhšia náučno-poznávacia trasa na Slovensku, je dlhá takmer 190 km a spája banské pamiatky a zaujímavostí na strednom Slovensku. Spája mestá a lokality, ktoré...

Ako šetriť energiu s mobilom v ruke?

Spoznajte užitočné tipy, ako šetriť batériu na telefóne a tým pádom ušetriť aj na energiách.

Bývalá banícka dedina Špania dolina láka turistov

Len 7 km od Banskej Bystrice sa nachádza krásna dedina s horskou scenériou. Medzi najznámejšie historické banské lokality na Slovensku nepochybne patrí Banská Štiavnica, či...

Nový Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrický

Renault je priekopníkom elektromobility a je jednotkou na trhu úžitkových elektromobilov v Európe už od roku 2011. Elektrické Kangoo od svojho uvedenia na trh na...

Na výlet s elektromobilom. Koľko to stojí a koľko strávite nabíjaním?

Podľa štúdie portálu Uswitch máme na Slovensku siedme najnižšie ceny na verejných nabíjacích staniciach. Zároveň sme na popredných miestach v počte nabíjacích staníc v pomere k počtu elektromobilov.

Policajti dostanú okrem plug-in hybridov aj elektromobily

Ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvy s automobilovými dodávateľmi Kia, Todos, Eurent a Škoda Auto. Vozový park polície sa doplní o 752 nízkoemisných áut. Prvé vozidlá by mali byť dodané...

Najkrajšie výhľady v Poloninách si vychutnáte z chodníka Gazdoráň

Pri návšteve Polonín nevynechajte návštevu novootvoreného turistického chodníka Gazdoráň. Očarí Vás krásnymi výhľadmi nielen na okolité kopce, ale aj vodnú nádrž Starina.

Poloniny lákajú sprístupneným areálom Grófskych chyžiek

Chystáte sa na výlet do Polonín? Navštívte sprístupnený areál Grófskych chyžiek pri Novej Sedlici. Vďaka reforme národných parkov už bude slúžiť ľuďom na oddych, rekreáciu...

Ako ľudia si volíme smer našej budúcnosti. Je na čase, aby sme do nej začali správnymi rozhodnutiami investovať

Vďaka svojmu projektu Vedátor a Vedátorskému podcastu si ako popularizátor teoretickej fyziky získal mnoho fanúšikov. Okrem Fakulty Matematiky fyziky a informatiky na Univerzite Komenského pôsobí aj na...