6 alternatív, ktoré môžu nahradiť fosílne palivá, ale málo sa o nich hovorí

fosílne palivá

Fosílne palivá sú cennými prírodnými zdrojmi energie, ale ich spaľovanie vytvára nebezpečné emisie, ktoré ovplyvňujú klimatické zmeny. Aké sú alternatívy?

V oblasti využívania obnoviteľných zdrojov je momentálne najvyužívanejšou energia zo slnka, najmä v kombinácii s batériami, ktoré dokážu uskladniť prebytočnú energiu. Využíva sa aj vietor a to najmä v krajinách s morským pobrežím, kde vznikajú futuristické offshore veterné farmy. Fosílne palivá však majú aj ďalšie potenciálne alternatívy, ktoré sa dajú využiť pri preprave, batériách do smartfónov či zásobovaní domácností. Ktoré to sú?

Vodík

Vodík je zdrojom tepla a elektrickej energie, ktorý neprodukuje žiadne emisie. Viacerí výrobcovia automobilov plánujú produkciu modelov na vodík. Ten sa však dá využiť aj pri hromadnej doprave či v domácnostiach pomocou systémov na jeho skladovanie. Problémom pri využití vodíka je ale to, že je veľmi ťažké extrahovať v takých objemoch, aké sú potrebné napríklad pre vlaky alebo autá. Pri najbežnejšej metóde- extrakcii z metánového plynu sa totiž zároveň uvoľňuje nežiaduci CO2.

fosílne palivá

Použitý olej

Na svete sa každodenne spotrebuje obrovské množstvo oleja, ktorý sa po použití vyhodí. Čo ak by bolo možné takýto použitý olej nahradiť napríklad pri autách, ktoré poháňajú fosílne palivá alebo na vyhrievanie domácností? Teoreticky je to možné, ale nie celkom ľahké. Vyžaduje to totiž náročnú modifikáciu systémov a aj v takom prípade je použitie surového oleja zatiaľ nebezpečné.

fosílne palivá

Odpad

Vhodná recyklácia odpadu dokáže produkovať elektrickú energiu. Niektoré krajiny, ako napríklad Švédsko dokonca dovážajú odpad z iných krajín a dokáže z neho vyprodukovať viac energie, než ktorákoľvek iná krajina na svete. Takýto spôsob energie ma však aj svoje negatíva. Samotné spaľovanie totiž nie je veľmi ekologický spôsob a počas neho sa do ovzdušia či pôdy môžu uvoľňovať škodlivé látky, podobné tým, ktoré produkujú fosílne palivá.

fosílne palivá

Exkrementy

Áno, aj tento materiál sa dá využiť ako zdroj energie. Je totiž možné vybudovať bioreaktory, ktoré dokážu extrahovať zemný plyn z ľudských alebo zvieracích výkalov. Tie sa dokonca pomocou nových technológií dajú konvertovať na vodík. Negatívom je očividný fakt, že práca s takýmto materiálom nie je veľmi lákavá.

Drevo

Ľudia drevo využívajú už od svojho počiatku. V niektorých častiach sveta sú dokonca stále populárne kachle na drevo. To sa však dá využiť aj na produkciu elektrickej energie. Takisto existuje technológia, ktorá z dreva dokáže vytvoriť vysoko-energetický plyn. Problémom je ale to, ťažba dreva je už teraz pre našu planétu obrovskou záťažou. Ďalšia ťažba by preto mohla priniesť viac škody ako úžitku.

Ľudský pohyb

Behanie je zdravý a populárny šport. Aj kvôli tomu čoraz viac vedcov uvažuje o využití energie, ktorú ľudské telo produkuje počas športu. Tá by napríklad mohla zásobovať nositeľné zariadenia, batérie v našich smartfónoch. Takýto spôsob by mohol pomôcť obmedziť našu závislosť na elektrickej sieti a nepriamo tak pomôcť našej planéte.

Zdroj:

https://www.inverse.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail