Recyklácia odpadu vo Švédsku (+ video)

fosílne palivá

Recyklácia odpadu je vo Švédsku jednou z priorít, menej než 1% všetkého odpadu skončí na skládkach a asi 50% sa využije na produkciu elektrickej energie.

Recyklácia odpadu a produkcia čistej energie

Švédsko je jednou z krajín, ktoré sú lídrom v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov. Podobne ako Dánsko, plánuje do roku 2050 úplne prestať využívať fosílne palivá a testuje unikátny systém elektrických ciest, ktorý podporuje využívanie čistej energie a umožňuje nabíjanie prostredníctvom pantografu. Ďalšou dôležitou oblasťou vo využívaní obnoviteľných zdrojov je vo Švédsku recyklácia odpadu. V roku 1975 táto krajina recyklovala iba 38% svojho odpadu a do roku 2020 plánuje plne rozvinúť politiku nulového odpadu (zero waste), čo v praxi znamená, že žiaden vyprodukovaný odpad neskončí na skládkach.  Takýmto spôsobom chráni životné prostredie a zabraňuje znečisťovaniu pôdy metánovými plynmi a inými toxickými látkami.

Recyklácia prostredníctvom premeny odpadu na elektrickú energiu (WtE)

Z celkového objemu 4,4 miliónov ton odpadu Švédsko každoročne spracuje až 2,2 milióna ton prostredníctvom procesu ktorý premieňa odpad na energiu – Waste-to-Energy (WtE). Základom tohto procesu je dôkladná recyklácia, za ktorú sú zodpovední samotní občania a firmy. Vytriedený odpad sa rozdelí na nebezpečný a recyklovateľný a následne je distribuovaný do rôznych zariadení na spracovanie odpadu, pričom minimálne množstvo skončí na skládkach. Vo WtE zariadení sa odpad spáli a tým generuje paru, ktorá roztáča turbíny, produkujúce elektrickú energiu. Recyklovaný odpad je tak použitý ako zdroj energie pre centrálne kúrenie, elektrickú energiu či bioplyn. Spaľovanie odpadu a proces WtE má však aj svoje nevýhody a kritikov, ktorí uvádzajú argumenty ako napríklad vyššie náklady či uvoľňovanie niektorých látok, ktoré môžu znečistiť životné prostredie počas spaľovania, ale vďaka technologickým inováciám sa proces WtE rýchlo rozvíja a zlepšuje. Ideálne riešenie problému spracovania odpadu, ktorý by priniesol udržateľný rozvoj, je však momentálne podľa niektorých vzdelávanie, regulácia odpadu, používanie kompostovateľných zdrojov, recyklovateľných materiálov a menej plytvania.

Import odpadu zo zahraničia

Švédsko sa rýchlo stalo lídrom v oblasti spracovania odpadu a dokáže z neho vyprodukovať viac energie, než ktorákoľvek iná krajina na svete. Recyklácia je na takej vysokej úrovni, že dokonca ročne dováža 800 tisíc ton odpadu z rôznych krajín ako sú Veľká Británia, Nórsko, Taliansko či Írsko. Je pozitívnym príkladom využívania obnoviteľných zdrojov a mohlo by byť inšpiráciou napríklad aj pre USA, ktoré ročne vyváža až 55% odpadu na skládky.

Zdroje:

https://www.globalcitizen.org

http://inhabitat.com

https://sweden.se

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail