Od januára zálohujeme PET fľaše a plechovky. Čo všetko je dobré vedieť?

Katarína J.

Vďaka zavedeniu zálohového systému máme všetci príležitosť premeniť našu krajinu na miesto bez voľne pohodeného odpadu z plastových fliaš a plechoviek.

Na Slovensku sa ročne predá približne miliarda plastových fliaš. Plastové fľaše a plechovky nie sú zbytočný odpad, ale cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel. Preto je dôležité aby nekončili v prírode, ale boli vhodne spracované. Európska komisia rozhodla, že do roku 2025 sú všetky členské štáty EÚ povinné zabezpečiť zber jednorazových plastových fliaš a plechoviek v rozsahu 90 %. Na základe toho vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorý parlament schválil 11. 9. 2019.

 

Od 1. januára 2022 už zálohuje aj Slovensko. Do obehu sa postupne dostávajú PET fľaše a plechovky s výrazným označením písmenom Z. Pri nákupe nápoja v PET fľaši alebo plechovke so symbolom Z zaplatíme v predajni zálohu vo výške 15 centov. Keď prázdne fľaše a plechovky vrátime naspäť do obchodu, zaplatených 15 centov dostaneme späť.

 

 

Ktoré plastové fľaše a plechovky sa ZÁLOHUJÚ a ako ich spoznáme?

Zálohujú sa jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Na každej zálohovanej fľaši či plechovke musí byť symbol Z v recyklačných šípkach a text “ZÁLOHOVANÉ“, umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu. Napr.: minerálne vody, sladené nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické nápoje.

 

Ktoré nápojové obaly sa NEZÁLOHUJÚ?

Nezálohujú sa obaly z mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a obaly z alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent. Takéto obaly spolu s plastovými fľašami a plechovkami bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ je potrebné vyhodiť do žltej nádoby na triedený zber tak, ako sme na to boli zvyknutí doteraz.

 

Ako a kde môžeme obaly vracať?

Zálohované obaly je potrebné vrátiť na odberné miesto prázdne, nestlačené, spolu s vrchnákom. Je dôležité, aby sme dbali na to, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód. Zálohované obaly môžeme vrátiť na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste, bez ohľadu na to kde sme zálohovaný nápoj kúpili. Obchody odoberajú zálohované obaly cez zálohomaty a v menšej predajni pomocou ručného skenera napr. pri pokladni.

 

Kedy dostaneme záloh späť?

Po vrátení obalu, priamo na odbernom mieste. Zálohomat alebo predavač nám vydá potvrdenku s výškou zálohov za obaly ktoré sme vrátili. Potvrdenku si následne uplatníme na pokladni v tej istej predajni.

Nezvýši zálohový systém cenu nápojov?

Nie, zavedenie zálohovania nemá vplyv na cenu nápojov. Pri nákupe zaplatíme zálohu 15 eurocentov a pri vrátení obalu dostaneme zálohu naspäť v plnej výške.

 

Budú sa dať zálohované obaly vrátiť aj na vidieku alebo len vo veľkých mestách?

Do zálohového systému sú rovnako ako odberné miesta zaregistrované aj malé predajne na vidieku. Plastové fľaše a plechovky bude možné postupne v spolupráci s obchodníkmi, ktorí tak vychádzajú v ústrety pohodlnému zálohovaniu, postupne vrátiť po celom Slovensku.

 

Zelená elektrina zo Slovenska

Najľahší spôsob, ako mať zelenší domov. Zistiť viac o Zelenej elektrine

 

Čo robiť s jednorazovými plastovými fľašami a plechovkami bez označenia ZÁLOHOVANÉ?

Na odbernom mieste v obchode budeme môcť vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Obaly bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ je potrebné vyhodiť stlačené do žltej nádoby na triedený zber.

 

Možno sa pýtate, prečo sa namiesto zálohového systému nezačnú rovno používať biodegradovateľné plasty. Bioplasty sú alternatívou, ktorá si vyžaduje viac času. Je potrebné vybudovanie kompletnej infraštruktúry od triedeného zberu, cez recykláciu, až po spracovanie na konci ich životnosti. Každý obal má svoj dopad na životné prostredie, avšak zálohovanie prináša riešenie, ktorým vieme aktuálne znížiť množstvo odpadu, zvýšiť percento plastových fliaš a plechoviek, ktoré sa vrátia znova do obehu a neskončia voľne pohodené v prírode. Tým sa zníži dopad na životné prostredie spôsobom, aký vieme aplikovať už dnes.

V krajinách, ktoré majú tento zálohový systém zavedený, kleslo množstvo voľne pohodeného odpadu zo zálohovaných obalov až o 95%. Zálohový systém, spájajúci úsilie výrobcov, obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR, aj nám všetkým dáva šancu vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových obaloch, znížiť voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje.

Pozitívne vplyvy zálohového systému

  • Pomáha chrániť životného prostredia znižovaním množstva voľne pohodeného odpadu z jednorazových nápojových obalov a plechoviek
  • Zlepšuje recykláciu
  • Podporuje cirkulárnu ekonomiku
  • Environmentálne vzdeláva spoločnosť
  • Šetrí náklady na čistenie verejných priestranstiev a skládkovanie
  • Znižuje dopad výroby a spotreby nápojových obalov na životné prostredie
  • Recyklácia PET dokáže znížiť spotrebu energie a emisiu skleníkových plynov
  • Šetrí prírodné zdroje

 

Zdroje: SlovenskoZalohuje, SpravcaZaloh

Zelená elektrina

Už viac ako 100 000 zákazníkov sa stará o svoj domov ekologickejšie ako doteraz. Zelená elektrina od ZSE je ekologickejšia alternatíva zo 100 % obnoviteľných...

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Už ste čítali?

Elektrická rúra

Pôžitok z varenia či pečenia dobrého jedla môžete vylepšiť aj tým, že ho pripravujete s ohľadom na spotrebu energie a tým aj na životné prostredie. Moderné spotrebiče...

Vypočítajte si svoju uhlíkovú stopu

Všetci svojimi aktivitami dennodenne produkujeme uhlíkovú stopu. Jej veľkosť závisí od toho, čo  robíme, ako žijeme a ako veľa cestujeme. Kalkulačka uhlíkovej stopy dokáže na základe...

Slovensko sa pripravuje na vodíkovú budúcnosť

Vodík sa javí ako najekologickejšie palivo, s potenciálom, ktorý bude v budúcnosti prudko rásť. Vodíkové technológie sú však dnes ešte len v počiatočných fázach svojho životného...

Ako správne nabíjať smartfón?

Pri nabíjaní telefónu sa mnohí ľudia dopúšťajú chýb, ktoré vedú k tomu, že sa batéria viac opotrebuje a rýchlejšie stratí svoju pôvodnú kapacitu.  Prinášame vám...

Pasívny dom – za koľko eur sa dá reálne postaviť?

Pasívny dom je navrhnutý tak, aby poskytoval vysokú kvalitu bývania a minimalizoval prevádzkové náklady. Má veľmi nízku potrebu energie na svoju prevádzku – vychádza z...

Holandskí vedci vyvinuli prototyp batérie na uskladňovanie tepla

Potreba znižovania závislosti na plyne vplyvom konfliktu na Ukrajine rapídne narastá. Holandsko možno konečne našlo riešenie, ako by milióny domácností mohli fungovať bez plynu. Lacným...

Prezidentská zelená pečať

Prezidentská kancelária predstavila začiatkom apríla nový projekt „Prezidentská zelená pečať“. Ide o ocenenie, ktoré sa bude odovzdávať za nadštandardnú obnovu verejných budov.

Revízia plynového zariadenia – všetko, čo potrebujete vedieť

Revízia plynového zariadenia je kontrola prívodu plynu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení (kotlov,...