Dánsko a obnoviteľné zdroje energie: 3 najdôležitejšie lekcie

Obnoviteľné zdroje energie

Dánsko je jednou z krajín, ktorá má najsilnejšiu politiku využívania čistej energie na svete. Obnoviteľné zdroje energie pri tom hrajú významnú rolu a hlavné mesto Kodaň tvrdo pracuje na tom, aby splnilo sľub, že sa stane do roku 2025 úplné nezávislé od uhlia.

Ambiciózna politika na národnej úrovni

Dánsko je príkladom toho ako efektívne využívať obnoviteľné zdroje energie a to nielen v hlavnom meste. Pomocou rôznych opatrení  zo strany obcí na znižovanie emisií a pridávania čistej energie sa vytvára ambiciózna politika na národnej úrovni. Do roku 2020 by mala byť viac ako polovica elektrickej energie celej krajiny vyprodukovaná pomocou veterných turbín a do roku 2050 plánuje krajina úplne prestať využívať fosílne palivá. Podľa Justina Gerbersa, ktorý sa dlhodobo venuje tematike Dánska a jeho vytvárania čistej energie, sú tri zásadné princípy, ktorými sa krajina riadi a sú príkladom aj pre iné krajiny.

Obnoviteľné zdroje energie a spolupráca s podnikateľmi z verejného sektora

Prvým z princípov je spolupráca s podnikateľmi z verejného sektora. Lokálni poskytovatelia energií často prichádzajú s kreatívnymi riešeniami a v konečnom dôsledku aj nižšími cenami energie pre obyvateľov. Príkladom môže byť spoločnosť Billund Vand, ktorá je lokálnym dodávateľom vody v malom dánskom meste Billund. Už 16 rokov táto spoločnosť využíva obnoviteľné zdroje energie v podobe odpadových vôd, čo je inde považované za veľmi problematické.  Billund Vand vytvoril bio-fermentor, ktorý dokáže premeniť odpadovú vodu a iné organické materiály na hnojivá, teplo a elektrickú energiu. Keďže je v Dánsku zákonom zakázané, aby podobné spoločnosti z takejto činnosti profitovali, Billund Vand vytvorila sesterskú spoločnosť Billund Energy, ktorá poskytuje konzultačné služby a predáva nadbytočnú energiu. Tento model je výhodný pre všetkých, keďže sa využíva čistá energia a zákazníci platia o 50% menej ako kdekoľvek inde v Dánsku.

Obnoviteľné zdroje energie Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie v centrálnych systémoch energie

Druhým zásadným krokom je vyťažovanie maximálnej efektivity z centrálnej energie. Systém centrálneho kúrenia, podobný nášmu, je nepostrádateľnou súčasťou dánskeho energetického prechodu. V Kodani je súčasťou takéhoto centrálneho kúrenia až 98% mestských budov. Mesto však takisto spustilo aj centrálny chladiaci systém, ktorý využíva vopred vychladenú vodu z prístavu pre objekty s veľkou chladiacou záťažou. Oproti použitiu konvenčného systému klimatizácie tak ušetrí mesto až 80% spotreby elektrickej energie. Hranice Dánsko posúva takisto v tom, že tieto systémy centrálneho kúrenia transformuje na solárny pohon, podobne ako v meste Dronninglund.

obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie ako príležitosť investovať

Posledným z princípov je podľa Gerbersa poskytnutie finančného podielu na čistej energii obyvateľom. V osemdesiatych rokoch, keď ešte neboli obnoviteľné zdroje energie veľmi využívané, ale zato drahé, vytvorila vláda grantový program, ktorý pokrýval 30% počiatočných nákladov na stavbu veterných turbín. Na lokálnej úrovni vznikli družstvá, ktoré poskytli občanom a domácnostiam možnosť investovať do projektov veternej energie. Do roku 1996 bolo takýchto družstiev už 2 tisíc po celej krajine a po desiatich rokoch získali investori nielen späť svoj vklad, ale aj 7%-tnú ročnú návratnosť investície. Dánska vláda na tomto odkaze spustila v roku 2011 ďalší podobný projekt, pri ktorom zaväzuje developerov ponúknuť obyvateľom v okolí (4, 5 kilometra) akcie v 20% z hodnote projektu a zakazuje im profitovať z týchto komunitných akcií. Nielen vďaka týmto opatreniam teda krajina smeruje k splneniu svojich cieľov v oblasti vytvárania čistej energie.

Zdroje:

http://www.citylab.com/

http://denmark.dk/

 

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail