Tepelné čerpadlá: ako naplno využiť ich potenciál

Už od svojho vzniku fascinujú tepelné čerpadlá ľudí svojou účinnosťou nad 100 % a prísľubom energie zadarmo získavanej z okolia. Snahou o znižovanie spotreby energie nadobúda tento sen čoraz reálnejšie obrysy. Pripravili sme praktické tipy a rady, čo zvážiť pri výbere čerpadla a ako ho najlepšie využiť.

Ako fungujú tepelné čerpadlá

Navzdory všetkým vylepšeniam a inováciám zostáva základný princíp, na ktorom tepelné čerpadlá fungujú, už vyše 150 rokov nemenný. Vo výparníku (3) dochádza pri nízkom tlaku k odparovania chladiva, a tým k odoberaniu tepla zo zdroja primárneho tepla. Nasleduje stlačenie na vyšší tlak v kompresore (4), čím súčasne dochádza k ohriatiu chladiva na vyššiu teplotu. V kondenzátore (1) pri vysokom tlaku pary chladivo skvapaľňuje a odovzdáva teplo vykurovacej vode. Expanzný ventil reguluje množstvo chladiva vstrekovaného do výparníka a oddeľuje tak vysokotlakú a nízkotlakú časť chladiaceho okruhu.

Tepelné čerpadlá sa zdokonaľujú, ale princíp ich fungovanie zostáva takmer nemenný.
Tepelné čerpadlá sa zdokonaľujú, ale princíp ich fungovanie zostáva takmer nemenný.

 

Podľa zdroja energie slúžiacej na pohon rozlišujeme tepelné čerpadlá:

 • absorpčné (tepelná energia)
 • adsorpčné (tepelná energia)
 • elektrické

Ako zdroj tepelnej energie na pohon nám môžu slúžiť napríklad slnečné kolektory alebo plynový horák.

Podľa zdroja primárnej energie a vykurovacieho média rozlišujeme tepelné čerpadlá na:

 • voda / voda
 • zem / voda
 • vzduch / voda
 • vzduch / vzduch

Kde prvé slovo označuje zdroj tepla a druhé slovo vykurovacie médium systému.

Počet inštalácií a spokojných užívateľov tepelných čerpadiel rastie. Každá dobrá vec má však svoje ale. Pribúda aj počet neodborných inštalácií a nespokojných zákazníkov. Čo teda spraviť preto, aby ste nepatrili medzi tých nespokojných?

Dobré tipy, ako využiť tepelné čerpadlá naplno

1)      Voľbu systému tepelného čerpadla prispôsobte lokalite, pozemku a dostupným zdrojom primárnej energie.

2)      Znížte tepelné straty vykurovanej budovy, zamyslite sa nad:

 • tvarom budovy
 • množstvom a orientáciou presklených plôch
 • vnútornou dispozíciou
 • tepelno-technickými vlastnosťami stavebných materiálov
 • zateplenie 20 cm a použitie izolačných trojskiel by malo byť bežnou záležitosťou

Nezabúdajte, že ak znížite tepelné straty, klesnú vám aj nároky na výkon tepelného čerpadla a priamoúmerne s výkonom čerpadla klesajú aj nároky na zdroj primárneho tepla. To všetko sú investičné aj prevádzkové náklady. Je dobré snažiť sa dostať dom do pasívneho štandardu. Neskôr to rozhodne oceníte.

3)      Prispôsobte vykurovací systém tepelnému čerpadlu.

Inštalovať nízkoteplotný systém vykurovania s dostatočne nadimenzovaným teplotným spádom na úrovni vstupnej vody 30 – 35 °C. Zabezpečíte si tým vysokú účinnosť tepelného čerpadla. V praxi to znamená podlahové alebo stenové vykurovanie s maximálnymi rozstupmi (100 – 150 mm).

4)      Vyberte si čo najjednoduchší systém tepelného čerpadla. Čo je jednoduché, to je dobré, väčšinou lacné a spoľahlivé.

5)      Výkon tepelného čerpadla voľte opatrne, ponechajte si rezervu maximálne 10 – 20 %.

6)      Zvážte použitie dvojtarifu. Pri využívaní dvojtarifu musí byť tepelné čerpadlo predimenzované o 20 %, keďže z 24 hodín 4 hodiny v čase vysokej tarify stojí.

7)      Ujasnite si, čo od tepelného čerpadla očakávate a môžete aj reálne dostať

Tento bod sa môže zdať zbytočný, veď predsa chcem, aby to veľa nespotrebovalo a veľa to nestálo. Áno, lenže práve tepelné čerpadlá dokážu svojou variabilitou zamotať hlavu nejednému investorovi. Vždy je dobré, ak máte po ruke nestranného odborníka, ktorý vám dokáže poradiť.

Článok je súčasťou seriálu o tepelných čerpadlách.

 

ČÍTAJTE TIEŽ:

Tepelné čerpadlo, čo potrebujete na úvod vedieť.

Obnoviteľné zdroje tepla pre tepelné čerpadlá: voda.

 

Autor článku: Ing. Štefan Šajtoš, KLIMART

Zdieľajte:   Facebooktwittermail

Keby som mal až tak izolovaný dom , ako tu uvádzate , tak by som si vykúril aj so sviečkou , resp. by mi stačili na to staré klasické žiarovky .