Tepelné čerpadlo: čo potrebujete na úvod vedieť

Trend zvyšovania energetickej efektívnosti budov prináša so sebou viaceré alternatívne spôsoby vykurovania. Veľmi rozšírenou a stále častejšie využívanou možnosťou je tepelné čerpadlo. Na akom princípe vlastne tepelné čerpadlo funguje a ako si vybrať správny typ? Ako dlho trvá, kým sa investícia do čerpadla vráti?

Prvé tepelné čerpadlo zostrojil Slovák

Princíp fungovania tepelného čerpadla pozná ľudstvo už viac ako 100 rokov. Konštruktérom prvého takéhoto čerpadla na svete bol Slovák Aurel Stodola a jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dokonca dodnes vykuruje radnicu v Ženeve. Pracuje na princípe odčerpávania tepla z vody tamojšieho jazera. Rozsiahlejšie využitie týchto zariadení na vykurovanie prišlo však až so zvýšením cien energií na začiatku sedemdesiatych rokov.

Ako funguje tepelné čerpadlo a aké poznáme typy?

Voda, vzduch a zem predstavujú zdroj tepelnej energie a tepelné čerpadlo zjednodušene povedané „čerpá“ toto teplo z krajiny. Potom vďaka dodaniu ďalšej energie (väčšinou elektrickej) dokáže teplo efektívne previesť na vyššiu hladinu. Úspory oproti klasickému vykurovaniu môžu v lepších prípadoch dosiahnuť až 80 %.

Tepelné čerpadlá delíme na niekoľko rôznych typov. Ich označenie je odvodené od toho, z ktorého zdroja teplo čerpajú a akému médiu ho odovzdávajú. Typ čerpadla zem – voda tak znamená, že tepelné čerpadlo odoberie teplo spod zeme buď plošne, alebo z vrtu a odovzdáva ho vode vo vykurovacom zariadení.

Obdobne tepelné čerpadlo voda – voda zbiera teplo vo vode a vzduch – voda vo vzduchu. Čerpadlá pracujúce so vzduchom bývajú zvyčajne tie najlacnejšie a najjednoduchšie. V ich prípade, ale nižšia cena znamená aj menšiu účinnosť, v zime aj väčšiu hlučnosť a závislosť od zmien vonkajšej teploty.

Tepelné čerpadlo potrebuje elektrinu a vstupnú investíciu

Kľúčovou súčasťou tepelného čerpadla je kompresor, ktorý napomáha odovzdávaniu zozbieraného tepla. Tento kompresor musí byť napájaný elektrinou, takže tepelné čerpadlo je zároveň elektrickým spotrebičom a zároveň aj zariadením, ktoré teplo produkuje.

Ak má byť tepelné čerpadlo výhodné, musí spotrebovať menej elektrickej energie než koľko tepelnej energie v konečnom dôsledku vyrobí. Každý prístroj má však odlišný pomer spotrebovanej elektriny a vyrobeného tepla. Tento pomer sa nazýva vykurovací faktor a jeho hodnota sa u každého prístroja líši aj v priebehu jeho celoročného používania.

Vykurovací faktor udáva, koľkokrát viac tepla dodá tepelné čerpadlo pri danej spotrebe elektriny. Najbežnejším vykurovacím faktorom je dnes 3, čo znamená, že čerpadlo vyrobí 3x viac tepla, než spotrebuje elektriny. Vykurovací faktor je teda akýmsi ukazovateľom efektivity tepelného čerpadla. Na trhu je ale možné zohnať aj výrobky s nižším alebo vyšším faktorom.

Zvoliť správne tepelné čerpadlo vôbec nie je ľahké. Tepelné čerpadlá s rovnakým výkonom sa môžu od seba líšiť cenou. Často sa stáva, že deklarovaná cena nie je aj konečnou obstarávacou cenou, pretože zakúpené tepelné čerpadlo potrebuje ďalšie prídavné zariadenia. Ďalšie rozdiely môžu byť v záruke, ktorú výrobca na tepelné čerpadlo a jeho komponenty poskytuje, v spotrebe elektriny a ďalších prevádzkových nákladoch. Keďže vstupná investícia do čerpadla sa začína niekde okolo 9 500 eur a jeho návratnosť sa pohybuje od 6 do 9 rokov, odporúčame vám pri nákupe starostlivo zvážiť všetky parametre.

ČÍTAJTE TIEŽ:

Tepelné čerpadlá: ako naplno využiť ich potenciál.

Obnoviteľné zdroje tepla pre tepelné čerpadlá: voda.

Zdieľajte:   Facebooktwittermail