Skúsenosti z Česka: zateplenie domu a jeho najčastejšie chyby

zateplenie domu

Mnohí český kutilovia sa ochotne púšťajú aj do tak zložitých stavebných prác, ako je zateplenie domu. Z najrôznejších dôvodov, nezriedka z túžby čo najviac ušetriť, sa však niekedy dopúšťajú zbytočných chýb.

Práve snaha usporiť vedie niektoré svojpomocných staviteľov k tomu, že šetria napríklad na hrúbke tepelnej izolácie. Z nedávno uskutočnenej ankety Asociácie výrobcov minerálnych izolácií (AVMI) a iniciatívy Svépomocí.cz napríklad vyšlo, že pätina kutilov, ktorí buď svoj dom už izolovali, alebo sa k tomuto kroku chystajú, volí izoláciu do hrúbky 12 cm a tretina v rozmedzí od 12 do 16 cm, čo môže byť u murovanej stavby nedostačujúce.

zateplenie domu

„Výsledky ankety však ukazujú, že, svojpomocní stavitelia sú informovanejší než bežná populácia – 47 percent hlasovalo pre dostačujúca hrúbku izolácie,“ dodáva Marcela Kubů, zástupkyňa Asociácie výrobcov minerálnej izolácie.

„Investície do izolácie s menšou než pätnásťcentimetrovú hrúbkou sa prakticky neoplatí. Väčšinu nákladov totiž tvoria fixné položky, ako je lešenie, oplechovanie, omietky a podobne, samotný cenový rozdiel v hrúbke izolácie je zanedbateľný. Izolácia budú sporiť energiu aspoň ďalších dvadsať rokov, „dodáva Pavel Tesárek, riaditeľ iniciatívy Svépomocí.cz.

Zateplenie domu: kutilovia najčastejšie zatepľujú polystyrénom

Z hľadiska druhov materiálov najčastejšie používaných na zateplenie víťazí medzi českými svojpomocnými staviteľmi jednoznačne polystyrén. Ako z prieskumu medzi nimi vyplynulo, rozhoduje sa pre neho, alebo ho už použilo, na 62 percent opýtaných.

Minerálnu vatu volilo len 30 percent a zvyšných osem percent sa rozhodlo pre úplne iný izolačný materiál.

zateplenie domu

Aký materiál pre zateplenie používajú českí kutilovia


 

Prečítajte si aj: Viete prečo sa oplatí zateplenie fasády domu?


 

Odborníci z AVMI odporúčajú mať ako základné kritérium výberu izolačného materiálu pomer ceny a tepelnoizolačných vlastností, nehorľavosť a zdravotná nezávadnosť zvažovaného typu izolácie. Ďalšími dôležitými hľadiskami sú stabilita, trvanlivosť a ekologické parametre voleného materiálu.

Zateplenie fasády: najčastejšie chyby

Z technologického hľadiska možno vysledovať zhruba šesť najčastejších chýb, ktorých sa stavebníci, ale aj projektanti pri používaní izolačných materiálov dopúšťajú:

  1. Zatepľovací systém aplikujú na nevhodný alebo neupravený podklad. „Podklad pre vonkajší fasádny zatepľovací systém (ETICS) musí byť vyzretý, bez prachu, mastnoty, výkvetov, pľuzgierov a odlupujúcich sa miest, biotického napadnutia a aktívnych trhlín. Odporúča sa napríklad umytie tlakovou vodou. Starú nesúdržnú omietku je nutné odstrániť, stabilné omietky stačí napenetrovať, „odporúča Petr Vacek manažér technickej podpory divízie Isover, SGCP CZ. Rovinnosť podkladu by nemala byť horšia ako 20 mm/m pri čiastočnom lepení, alebo 10 mm/m pre celoplošnom lepení.
  2. Nesprávne uložia fasádny zatepľovací systém. Je treba používať certifikované zakladacie profily s odkvapom. Staré hliníkové lišty spôsobujú podľa odborníkov značný líniový tepelný most. Preto odporúčajú modernejší plastový variant, lebo plastové profily toľko nedilatujú. Ďalšou možnosťou je založenie na drevené lišty alebo na existujúce zateplenie sokla.
  3. Nesprávne zvolia materiál izolácie. Do výšky troch metrov je nutné používať výhradne nenasiakavé izolanty, u rekonštruovaných objektov nad 12 m požiarnej výšky treba navyše voliť nehorľavé materiály s triedou reakcie na oheň A1 alebo A2 až do 1 m nad terén.
  4. Nesprávne zvolia hrúbku izolácie. Tú stanovuje norma STN 73 0540: 2 a tiež vyhláška č. 78/2013 Zb. o energetickej hospodárnosti budov.
  5. Nesprávne izoláciu nalepia. „Správne by mala plocha lepidla zaberať približne 40% plochy dosky. V oblasti sokla s keramickým obkladom, alebo tam, kde sa počíta s progresívnym kotvením hmoždiniek iba do plochy dosky, sa základná lepiaca plocha navyšuje na 60%. U minerálnych vĺn s kolmou orientáciou vlákien sa používa celoplošné lepenia, vždy ale podľa pokynov konkrétneho výrobcu zatepľovacích systémov, „odporúča Petr Vacek s pripomienkou, že je tiež vždy nutné venovať pozornosť teplote, pri ktorej sa lepidlo používa a riadiť sa odporúčaním výrobcu lepidla.
  6. Zatepľovací systém nedostatočne ukotvia. To môže v krajnom prípade viesť až k tomu, že všetky jeho vrstvy nevydržia a popadajú. Na vine býva malý počet hmoždiniek. Ten je vhodné odvodiť podľa normy STN 73 2902. Všeobecne je potrebné zohľadniť kvalitu a nosnosť zatepľovanej steny a samozrejme umiestnenie domu v krajine.

 

Prečítajte si aj: Chystáte sa využiť zatepľovací program vlády? Najprv vymeňte okná!

 

Zdroj: www.novinky.cz/

Zdieľajte:   Facebooktwittermail