Viete, prečo sa oplatí zateplenie fasády domu?

zateplenie

Zateplenie budovy so sebou prináša oveľa viac benefitov ako len zníženie tepelných únikov. Podiel tepelnej straty fasádou tvorí v prípade rodinných domov asi 30 % z celkových tepelných strát.

Zníženie únikov tepla

Na udržanie tepelnej pohody v podnebí strednej Európy je nutné budovy vykurovať. Je iba na vás, ako s týmto teplom budete hospodáriť – či ho budete šetriť vo vnútri budovy alebo ho necháte uniknúť a budete kupovať stále nové a nové teplo. Podiel tepelnej straty fasádou tvorí v prípade rodinných domov asi 30 % z celkových tepelných strát a v prípade vysokých budov s veľkou plochou (panelové domy) je tento podiel ešte vyšší. Teplo, ktoré nespotrebujete, sa vôbec nemusí vyrobiť, čo šetrí nielen vašu peňaženku, ale aj životné prostredie. V súčasnosti je možné zateplením znížiť náklady na vykurovanie až na desatinu. Novostavby majú v tomto smere značnú výhodu, pretože táto požiadavka sa v ich prípade komplexne rieši vo fáze projektovania stavby.

Zateplenie predstavuje nielen tepelný štít budovy, ale zároveň chráni jej nosné konštrukcie. Keďže výrazne obmedzí vplyvy teplotných zmien na konštrukciu objektu, má pozitívny vplyv na jeho statiku a zároveň chráni konštrukciu pred poveternostnými vplyvmi. Panelové domy z obdobia socializmu boli napríklad projektované na 40 až 60 rokov, čo znamená, že ich životnosť v tomto období končí. Je však nutné vysťahovať sa z takého domu a zbúrať ho? Odborníci tvrdia, že v prípade, ak nie je narušený oceľový a betónový skelet panelového domu, je jeho životnosť takmer neobmedzená. Správne vyhotovené zateplenie domu účinne ochráni nosnú konštrukciu domu a výrazným spôsobom ovplyvňuje estetiku domu a tým aj celkovú kvalitu bývania.

zateplenie

Návrh hrúbky izolácie         

Pri výpočte hrúbky izolácie na zateplenie fasády je potrebné vychádzať z novej tepelno technickej normy STN 730540-2:2013 (platnej od 1. januára 2013), ktorá požiadavky na izolácie stavieb značným spôsobom sprísňuje. Požadovaná (normalizovaná) hodnota tepelného odporu R sa v prípade vonkajších stien po roku 2020 zvýši viac ako dvojnásobne, a to zo súčasných 3,0 m2. K/W na 6,5 m2. K/W. V praxi to znamená, že v prípade, ak by ste sa na zateplenie rozhodli použiť rovnaký materiál, museli by ste pri zachovaní požiadaviek normy použiť izoláciu s viac ako dvojnásobnou hrúbkou. Aktuálnym štandardom pre zateplenie obvodových stien v našich podmienkach je izolácia s hrúbkou asi 10 cm, čo je však z hľadiska platnej normy nedostačujúce.

Zateplenie a návratnosť investície

Výpočtový model by mal pritom pri obytných budovách počítať s časovým horizontom 30 rokov a 20 rokov pri ostatných. Ak sa rozhodnete pre zateplenie, rekonštrukcia domu by mala prebiehať komplexne, vďaka čomu môžete v prípade bežného nezatepleného rodinného domu s podlahovou plochou asi 200 m2 dosiahnuť značné úspory energie. Kým výmenou starých okien sa zníži pôvodná spotreba energie o 12 % a zateplením domu polystyrénom s hrúbkou 18 cm o 30 %, komplexná rekonštrukcia zahŕňajúca zateplenie fasády polystyrénom v rovnakej hrúbke, výmenu okien a zároveň zateplenie strechy izoláciou v hrúbke 30 cm doplnené strešnými oknami zredukuje pôvodnú spotrebu o viac ako polovicu, a to konkrétne o 56 %. Návratnosť jednotlivých opatrení sa v tomto prípade pohybuje od 7 do 13 rokov (pri zohľadnení 2-percentného rastu cien energie).

Ak však plánujete investovať len do zateplenia fasády a nazdávate sa, že investícia sa vám pri použití izolácie s menšou hrúbkou vráti rýchlejšie, mýlite sa. Cena samotnej izolácie tvorí totiž asi len tretinu z celkových nákladov na zateplenie a ostatné náklady sú takmer fixné – cena za lepidlo, omietku, kotvenie, lešenie a prácu, ktorá môže tvoriť až polovicu z celkovej sumy zateplenia. Od určitej hrúbky izolácie (nad 20 cm) je už ale možné pozorovať nárast ceny za celý systém, pod čo sa podpisujú predovšetkým väčšia prácnosť a drahšie komponenty.

Vplyv opatrení na úspory energie Návratnosť
Nové plastové okná 12 % 13 rokov
Zateplenie 18 cm EPS 30 % 7 rokov
Zateplenie 18 cm EPS + nové drevené okná 43 % 10,5 roka
Zateplenie 18 cm EPS + nové drevené okná  + zateplenie strechy 30 cm + strešné okná 56 % 11,5 roka

 

Zdroj: Isover

Viac informácii o zatepľovacích systémoch nájdete aj tu:

https://www.setri.sk/ako-si-vybrat-zateplovaci-system/

https://www.setri.sk/zateplenie-domu/

Zdieľajte:   Facebooktwittermail