Školy ukazujú ako znížiť spotrebu elektrickej energie

ako znížiť spotrebu elektrickej energie

Aj keď je projekt, o ktorom sa vám chystáme porozprávať, z New Yorku, dobrou inšpiráciou kompetentným ako pristupovať k téme úspor môže byť aj u nás. Verejné budovy musia mať rovnakú snahu znížiť spotrebu elektrickej energie, ako súkromné domy alebo byty. 

V dnešnej dobe je vysoký účet za spotrebu elektrickej energie priam strašiakom asi pre každú jednu domácnosť. Toto je dôvod, prečo sa postupne učíme žiť ekologickejšie.

Verejné budovy, kam zaraďujeme aj školy sú však pre nás mnohokrát príkladom toho predraženého spôsobu života, ktorý by sme v našich domácnostiach už dnes neakceptovali. Nielen v USA, ale aj na Slovensku boli dnešné školy postavené ešte v časoch, kedy éra veľkorysých priestorov bola jednoducho v móde a počet študentov si to proste vyžadoval.

Dnes sa naopak situácia výrazne zmenila, mnohé školy zívajú prázdnotou a v dôsledku zastaranej techniky a pomerne zlej kvality budov sa môžeme stretnúť s absolútnym plytvaním a to nielen elektrickou energiou. Spoločnosť Solar One preto prišla s projektom, ktorý by túto situáciu mal zvrátiť.

O akom projekte hovoríme?

V meste New York sa kompetentní naozaj činia a snažia sa aktívne podporovať tie aktivity, ktoré dopomáhajú znížiť spotrebu elektrickej energie vo všetkých verejných budovách.

V rámci projektu „The Green Design Lab“ sa tento raz zamerali práve na školy, ktoré sa musia snažiť znížiť spotrebu elektrickej energie. Zo strany mesta New York sa nebude jednať o nátlak ale o formu súťaže, ktorá by mala byť atraktívna pre obe strany. Tento projekt sa teda zameriava na školské budovy, laboratóriá a všetky nástroje, ktoré sa v školách používajú. Ide o pilotný program, do ktorého je zapojených cca 30 škôl, ktoré vybralo mesto a vzdelávacie centrum Solar One, ktoré tento pilotný projekt realizuje. Treba však aj povedať, že tento projekt nie je jediným projektom, ktorého sa školy v tomto meste zúčastňujú.

Aký je cieľ tohto projektu?

V tomto projekte ide v podstate o to, že mesto požiadalo všetky zapojené školy, aby medzi sebou súťažili o čo možno najväčšie zníženie spotreby elektrickej energie. Výsledkom tohto projektu je, že škola, ktorej sa to podarí s najlepším výsledkom, tá získa od mesta finančnú dotáciu vo výške 30 000 dolárov, ktorú môže použiť napr. na zlepšenie materiálneho vybavenia svojej školy, atď.

Do roku 2017 je potrebné znížiť spotrebu elektrickej energie a emisií v týchto zapojených školách. V súčasnosti teda všetky školy stoja pred výzvou ako znížiť emisie CO2 a spotrebu elektrickej energie o 5 až 10%. Dotácie z fondu pôjdu do tých škôl, ktorým sa podarí splniť túto úlohu čo možno s najlepším výsledkom.

Cieľom tohto projektu do budúcna je, aby sa v priebehu nasledujúcich troch rokov rozrástol počet zapojených škôl na minimálne 150, čo sa dá považovať za veľký úspech.

Ako bude prebiehať realizácia?

Vo všeobecnosti prináša tento projekt pre učiteľov do škôl mnoho zelených aktivít po dobu až 6 mesiacov. Prostredníctvom výučby, používaním laboratórií, realizácie projektov ako napríklad inštalácia zelených striech a záhrad sa dozvedia mnoho praktických informácií. Inštruktori spoločnosti Solar One budú v podstate počas jedného týždňa tráviť jednu až dve vyučovacie hodiny vyučovaním piatich hlavných oblastí, zahŕňajúc energiu, vzduch, vodu, materiál a jedlo.

Študenti budú viesť projekty, ktoré ich školám a komunitám pomôžu stať sa zelenšími. Priamo v praxi sa budú oboznamovať s aktivitami, ktoré im pomocou jednoduchých krokov pomôžu efektívne znížiť spotrebu elektrickej energie, ako je napríklad iba úplne banálne vypínanie svetiel v prázdnych učebniach.

Čo dodať na záver?

 V prípade tohto projektu, kedy sa mesto New York a školy spojili, aby dosiahli nižšiu energetickú náročnosť svojich budov, hodnotíme veľmi pozitívne. Projekt zameraný na praktické vzdelávanie s motivačným prvkom pre školy, môže pomôcť nielen šetriť finančné prostriedky za spotrebu elektrickej energie ale umožniť takto ušetrené peniaze namieriť tam, kde momentálne chýbajú.

 

Autor: Lukáš Kovačovič, zdroj: internet

Zdieľajte:   Facebooktwittermail