Pasívne bytové domy na Slovensku

pasívne bytové domy

O prvom pasívnom bytovom dome na Slovensku, ktorým je Zelené átrium v Trnave sme písali prvý krát v polovici mája t. r. Zámerom tohto projektu bolo vytvoriť bytový dom s občianskou vybavenosťou v pasívnom štandarde a súčasne maximálne zohľadniť možné aspekty tvorby ekologickej výstavby od revitalizácie brownfieldu cez recykláciu až po zber dažďovej vody či obnoviteľné zdroje energie. Pasívne bytové domy na Slovensku zatiaľ nie sú bežnou záležitosťou. Prvé dve takéto stavby sú v Trnave a v Bratislave.

Bytový dom Zelené átrium je spojením rekonštruovanej budovy a novostavby. Rekonštrukcia sa týka bývalej budovy tlačiarní, pričom objekt nebol pamiatkovo chránený. Projekt Zelené átrium podporila spoločnosť Isover, divízia Saint-Gobain, ktorá finančne zabezpečila výpočet aj energetickú optimalizáciu výpočtovým programom PHPP (Passivhaus Projektierungs-Paket) a zároveň hodnotenie environmentálnou schémou LEED, vďaka čomu je tento projekt výnimočný nielen v slovenských podmienkach, ale aj v európskom priestore. Z hľadiska energetickej hospodárnosti bolo cieľom dosiahnuť pasívny štandard v oboch častiach budovy – v rekonštruovanej časti s hodnotou 25 kWh/m2 za rok a v novostavbe s hodnotou 15 kWh/m2 za rok.

pasívne bytové domy

Petržalské dvory

Projekt Petržalské dvory je umiestnený v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Bytové jednotky sú v ultra nízkoenergetickom štandarde. Projekt na pozemku s veľkosťou 1 ha je súčasťou rozvoja územia s celkovou rozlohou viac ako 5 ha.

Požadovaným štandardom je dosiahnutie energetickej triedy A1, čo je v terminológii slovenských technických noriem práve kategória ultranízkoenergetických domov. Normalizovaná potreba tepla na vykurovanie je v zmysle metodiky energetickej certifikácie 8,4 kWh/(m2 .rok), globálny ukazovateľ – primárna energia – je 45,3 kWh/m2, čo je energetická trieda A1 (2 kWh nad A0 – budova s takmer nulovou potrebou energie).

V projekte sú navrhnuté pomerne progresívne prvky a zohľadnené princípy návrhu budov v pasívnom štandarde. Ide najmä o kvalitné izolačné trojsklá, elimináciu tepelných mostov, koncept vzduchotesnej roviny a predovšetkým koncept centrálneho vetrania s rekuperáciou. Pri stavbe tohto bytového domu sa v maximálne možnej miere využívali prírodné materiály. Tepelná izolácia stien je z minerálnej vlny s veľmi dobrými difúznymi vlastnosťami.

Obytná budova je navrhnutá tak, aby sa v maximálnej miere využilo denné svetlo, byty sú svetlé a priestranné. Dom využíva progresívny systém prípravy teplej vody a celý systém je napojený na vlastnú úpravňu vody.

Výstavba sa začala v roku 2013 a dnes je ukončená a skolaudovaná prvá časť stavby.

pasívne bytové domy

Pasívne bytové domy na Slovensku, aká je ich budúcnosť?

Doterajšie skúsenosti s integrovaným navrhovaním projektov pre pasívne bytové domy ako v zahraničí, tak i na Slovensku ukazujú, že využitie tohto prístupu prispieva ku kvalitnému návrhu, teda už na úrovni architektov a projektantov a zároveň aj k dosiahnutiu požadovaných energetických a environmentálnych cieľov. Integrované navrhovanie budov predstavuje metodiku návrhu budov s ohľadom na požiadavku dosiahnuť štandard budov s takmer nulovou spotrebou energie a požadované environmentálne ciele.

Veríme, že prvé pilotné projekty preukážu nový trend v oblasti navrhovania budov a svojou inovatívnosťou inšpirujú aj ďalšie stavebné spoločnosti a developerov.

Pripravené v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy ( IEPD ) www.iepd.sk

Viac na tému pasívnych domov si môžete prečítať aj tu:

https://www.setri.sk/prvy-pasivny-bytovy-dom-na-slovensku/

https://www.setri.sk/solarne-mesto-ktore-produkuje-styrikrat-viac-energie-ako-potrebuje/

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail