Solárne mesto, ktoré produkuje štyrikrát viac energie, ako potrebuje

využitie solárnej energie

V Nemecku sa stavia solárne mesto, ktoré produkuje štyrikrát viac energie, ako je jeho vlastná spotreba  Ak hovoríme o čistej energii, väčšina ľudí, najmä ochrancov prírody, verí, že budúcnosťou je práve slnečná energia. V počiatkoch, najmä keď bolo jasné, že efektívnosť prvých solárnych panelov, bola nedostatočná, bola viera v budúcnosť solárnej energie skôr snom, ako možnou realitou.

Toto už viac neplatí, pretože ako zverejnil magazín Inquisitr, za dlhé roky prešli solárne panely veľkými zmenami a dostali sa až do prevedenia, v ktorom vyzerajú ako sklenené tabule okien. Hoci je dosť krajín, ktoré majú obdiv si nadšencov pre inteligentné technológie, prvotný dôvod prechodu na solárnu energiu spočíva v tom, že chcú zabezpečiť elektrickú energiu aj tým obyvateľom, ktorí nemajú prístup na jestvujúcu distribúciu elektrickej energie, alebo chcú šetriť životné prostredie a využívať čo najviac alternatívnych zdrojov energie. Aj mestské časti vo Freiburgu boli vybudované tak, aby fungovali len zo solárnej energie. V skutočnosti toto mesto, resp. mestské časti produkujú štvornásobne väčšie množstvo energie, ako je ich vlastná spotreba.

Podľa prestížneho magazínu Inhabitat, Sonnenschiff a Solarsiedlung v nemeckom meste Freiburg, — sú sebestačné mestské štvrte, ktoré využívajú inteligentný dizajn domov spolu s množstvom solárnych panelov nasmerovaných priamo na slnko. Obidve koncepcie boli vytvorené Rolfom  Dischom, v ktorých Sonnenschiff (Solárna loď) a Solarsiedlung (Solárna osada) kladú hlavný dôraz na výrobu energie pomocou dlhých radov panelov umiestnených na strechách. Plocha týchto panelov sa ešte zdvojnásobí vtedy, keď je obloha zatiahnutá. Za zmienku stojí aj to, že strešné konštrukcie sú vybudované podľa štandardov platných pre pasívne domy, čo umožňuje štvornásobne vyššiu výrobu energie, ako je jej potreba.

solárne využitie energie

Rozumná kombinácia pasívneho štandardu a solárnej energie

Čo robí tieto mestské časti unikátnymi je aj fakt, že už v ich návrhu sa uvažovalo o využívaní solárnej energie ako primárneho zdroja. Zvyčajne sa totiž využívanie solárnej energie plánuje až po vybudovaní mesta alebo mestskej štvrte. Sonnenschiff a Solarsiedlung boli navrhnuté a vybudované ako solárne mestá, s vyváženou veľkosťou, dostupnosťou, zeleňou a využívaním slnka. Päťdesiatdva domov spolu s komerčnými budovami vytvorilo rezidenčnú oblasť s dôrazom na životaschopnosť a minimálny zastavaný priestor. Fázovo sa meniace materiály a vákuová izolácia sú rovnako využité na zvýšenie tepelného výkonu zvislých stenových konštrukcií štvrtí Sonnenschiff a Solarsiedlung. Vyzerá to ako jednoduché stratégia, ale návrhári často začlenili solárne zariadenia až dodatočne, alebo esteticky nie veľmi príťažlivo.

Orientácia budov v celom projekte bola kľúčová. Jednotlivé domy sú od seba oddelené tak, aby v zimných mesiacoch bol dostatok svetla aj v nižších poschodiach. Domy sú navrhnuté v štandarde pasívneho domu a majú skvelý prístup k pasívnemu solárnemu vykurovaniu a dostatočnému prísunu denného svetla. Každý dom má veľmi jednoduchú pultovú strechu s hlbokými prevismi, ktorý umožňuje, aby zimné slnko osvetlilo čo naviac priestoru. Aj vnútorné priestory majú čo najviac prirodzeného svetla a majú minimum svietidiel, alebo dokonca žiadne. Tieto mestské časti vo Freirburgu sú dobrým príkladom maximálneho využitia solárnej energie v spojení s pasívnym štandardom domov.

 

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail