Nové energetické štítky idú s dobou

Energetické štítky majú za úlohu poskytnúť zákazníkom presné informácie o spotrebičoch, aby mohli rozlíšiť ich parametre, ako sú spotreba energie, výkonnosť a ďalšie špecifické charakteristiky. Pôvodnú legislatívu z prelomu tisícročia nahradila nová, ktorá presnejšie odráža vývoj v oblasti výroby bielej a čiernej techniky.

Nové energetické štítky si vyžiadal vývoj na trhu

Legislatíva upravujúca energetické štítky bola tvorená koncom 20. storočia a Nariadenia vlády o energetickom štítkovaní vtedy stanovovali maximálnu energetickú triedu A. Za posledné desaťročie však vývoj a technický pokrok natoľko postúpil, že energetická trieda A sa musela  zvýšiť na energetickú triedu A++ alebo až A+++. Pôvodná legislatíva už nebola schopná pokryť potreby  spotrebiteľov a výrobcom neumožňovala ukázať pokroky na ich spotrebičoch. To bol jeden z hlavných dôvodov jej úpravy.

Energetické štítky: starý a nový.
Energetické štítky: starý a nový.

 

Ďalším míľnikom, ktorý významne prehovoril za zmenu legislatívy upravujúcej energetické štítky bol rok 2010. Vtedy do platnosti vstúpila Lisabonská zmluva a členské štáty EÚ sa v nej zaviazali vytvoriť podmienky na dosiahnutie úspory všetkých energií vo výške 20 % do roku 2020. Nejde pritom iba o spotrebu elektrickej energie, ale aj vody, plynu, tepelnej energie a ostatných. Zároveň sa vytvorila aj právna úprava Ekodizajnu, ktorá stanovuje minimálne technické požiadavky týkajúce sa uvedenia výrobkov na trh. Stanovuje napríklad už minimálne limity efektivity účinnosti prania pri práčkach alebo minimálnu účinnosť umytia pri umývačkách riadu.

Čo „nové“ priniesli nové energetické štítky?

Okrem už spomínaných nových energetických tried A+, A++, A+++ budú energetické štítky rovnaké vo všetkých členských štátoch EÚ a budú jazykovo neutrálne, pretože text nahradia piktogramy. Všetky informácie na štítku musia vychádzať z noriem testovania, ktoré stanovuje európska legislatíva. Štítok je pre všetky spotrebiče danej kategórie jednotný. Umožňuje zákazníkom v jednotlivých kategóriách ľahko porovnávať také charakteristiky spotrebičov, ako je spotreba energie, vody alebo kapacita.

Energetické štítky a legislatívne povinnosti

Povinnosť zavedenia nových štítkov sa vzťahuje prioritne na chladničky, vinotéky a televízory od 30. novembra 2011 resp. 20. decembra 2011 pre práčky a umývačky riadu. Od toho dátumu budú výrobcovia povinní dodávať predajcom tieto štítky s každým výrobkom a predajcovia pripevňovať energetické štítky na výrobky v mieste predaja.

Povinnosti dodávateľov

– dodávatelia budú zadarmo dodávať predajcom ku každému výrobku nové energetické štítky EÚ

– dodávatelia budú s akýmkoľvek druhom dokumentácie, ktorá sa dodáva spolu s výrobkom, poskytovať informačný list výrobku

– dodávatelia sú zodpovední za presnosť poskytovaných informácií

Povinnosti predajcov

– dodaný energetický štítok pripevniť na vonkajšiu prednú alebo vrchnú stranu výrobkov tak, aby bol zreteľne viditeľný, a vystavovať v predajniach

– poskytnúť koncovým používateľom informačný list v brožúre alebo akejkoľvek inej dokumentácii, ktorá sprevádza výrobok

– v prípade predaja na diaľku a iných spôsobov predaja, kedy si koncoví používatelia nemôžu obhliadnuť vystavený výrobok, zaistiť, aby potenciálni zákazníci dostali pred kúpou povinné informácie

– akékoľvek reklamné alebo propagačné materiály určitého modelu, ktoré uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny alebo technických parametrov, musia uvádzať triedu energetickej účinnosti daného modelu

Energetické štítky sa na trh zavádzajú postupne po jednotlivých kategóriách výrobkov. Prioritu malo zavedenie nového štítku pre chladničky, mrazničky, vinotéky, práčky, umývačky riadu a televízory. Pre ostatné výrobky sa energetické štítky zavedú v príslušný čas. Hneď ako sa právny predpis pre novú kategóriu výrobkov uvedie do platnosti, môže sa začať nový štítok vystavovať . V obchodoch sa teda ešte môžete popri nových štítkoch stretnúť aj s ich starším prevedením.

ODPORÚČAME TIEŽ:

Energetický štítok chladničky a dobré tipy, ako ušetriť

Energetický štítok umývačky riadu a dobré tipy, ako ušetriť

Energetický štítok práčky a dobré tipy, ako ušetriť

 

 

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail