Energetický štítok chladničky a tipy, ako ušetriť

smart chladničky

Chladnička s mrazničkou je jedna z najdôležitejších a často prvých investícií v domácnosti. Predstavuje pomerne dlhodobú investíciu a zároveň energeticky najnáročnejšiu. Podiel spotreby energie chladničky na celkovej spotrebe domácnosti predstavuje až 26 %. O spotrebe energie najviac napovie energetický štítok chladničky.

Chladiace zariadenia pracujú 24 hodín denne a 365 dní v roku. Ten, kto myslí na spotrebu energie už pri ich kúpe, šetrí každou minútou ich fungovania. Dôležité je zvoliť vhodnú veľkosť – priestor by mal byť zaplnený aspoň na 70 %. Ideálna teplota na uchovanie potravín v chladničke je +5 oC, v mrazničke -18 oC. Zníženie teploty vnútri chladničky o 2 oC znamená zvýšenie spotreby energie o 15 %. Chladničku otvárajte len na nevyhnutný čas. Spotreba elektrickej energie sa pri chladiacich a mraziacich zariadeniach za posledných 20 rokov znížila až o dve tretiny. Pretože mnohé zo zariadení už predstihli najvyššiu triedu energetickej spotreby A, vznikli ďalšie kategórie A+ a A++. Platí, že zariadenie triedy A+ spotrebuje o štvrtinu a zariadenie triedy A++ asi o 45 % menej energie ako zariadenie triedy A.

Tipy na šetrenie

Chlaďte iba studené
Potraviny vkladajte do chladničky len vychladené a zabalené. V opačnom prípade musí vaša chladnička s mrazničkou pracovať navyše.
Urobte si prehľad
V mraziacom boxe, či mrazničke sa oplatí mať zoznam, čo jednotlivé boxy obsahujú. Budete mať lepší prehľad a ušetríte si namáhavé hľadanie. Časté a dlhé otváranie dverí vás stojí energiu.
Odmrazujte
Moderná chladnička odmrazuje vnútorný priestor automaticky, keď kompresor nepracuje. Ale mraziaci box je možné odmraziť len vypnutím zariadenia. Mrazničky, ktoré nemajú automatické odmrazovanie, je potrebné odmraziť už pri vrstve ľadu viac ako jeden centimeter. V zariadeniach „NoFrost“ sa ľad nevytvára. Pri starších prístrojoch platí: odmrazujte pravidelne, pretože mrazničky s vrstvou ľadu spotrebujú viac energie.
Odstraňujte prach
Vetraciu mriežku na zadnej strane zariadenia pravidelne utierajte od prachu. Je to nevyhnutné pre cirkuláciu vzduchu pri ochladzovaní chladiacej kvapaliny.

Energetický štítok chladničky

energetický štítok chladničky
Energetický štítok chladničky

 

Energetický štítok chladničky obsahuje tieto informácie:

I. meno dodávateľa alebo obchodná značka;

II. identifikačný kód modelu dodávateľa;

III. trieda energetickej efektívnosti; vrchol šípky obsahujúci triedu energetickej efektívnosti chladiaceho spotrebiča pre domácnosť sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy energetickej efektívnosti;

IV. ročná spotreba energie (AEC) v kWh za rok zaokrúhlená na celé číslo;

V. celkový skladovací objem všetkých oddelení, ktoré sú bez hviezdičiek (t. j. s prevádzkovou teplotou > – 6 °C) zaokrúhlený na celé číslo;

VI. celkový skladovací objem všetkých oddelení na uchovávanie mrazených potravín, ktoré sú označené hviezdičkami (t. j. s prevádzkovou teplotou ≤ – 6 °C), zaokrúhlený na celé číslo a označený hviezdičkami patriacimi oddeleniu s najvyšším podielom na tomto celkovom skladovacom objeme; ak chladiace spotrebiče pre domácnosť nemajú oddelenie(-a) na uchovávanie mrazených potravín dodávateľ uvedie „– L“ namiesto hodnoty a miesto označenia hviezdičkami nechá prázdne;

VII. úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrené v dB(A) re1 pW zaokrúhlené na celé číslo.

V prípade spotrebičov na uchovávanie vína sa však body V a VI nahrádzajú menovitou kapacitou vyjadrenou počtom štandardných fliaš s objemom 75 centilitrov, ktoré je možné uložiť do spotrebiča podľa pokynov výrobcu.

 

NÁŠ TIP: Ak máte záujem o podrobné informácie, ktoré upravujú energetický štítok chladničky a chladiacich zariadení, prečítajte si plné znenie nariadenia Európskej komisie.

Autor: setri.sk

Zdieľajte:   Facebooktwittermail