Nová metóda na zachytávanie metánu by mohla výrazne obmedziť klimatické zmeny

zachytávanie metánu

Zachytávanie metánu by podľa odborníkov mohlo mať  omnoho väčší dosah na znižovanie následkov klimatických zmien než vysávanie CO2 zo vzduchu.

Zachytávanie metánu a CO2

V rámci boja s postupnými klimatickými zmenami sa ako jedno z efektívnych riešení čoraz častejšie spomína vysávanie CO2 zo vzduchu. Pokým je všeobecne známe, že emisie oxidu uhličitého zrýchľujú globálne otepľovanie našej planéty, menej sa hovorí o metáne, ktorý je ale v skutočnosti oveľa silnejším skleníkovým plynom. V magazíne Nature Sustainability bola nedávno publikovaná štúdia s pomerne nezvyčajnou myšlienkou na zachytávanie metánu z atmosféry. Takáto metóda by mohla podľa autorov štúdie znížiť krátkodobé otepľovanie našej planéty omnoho účinnejšie než vysávanie CO2.

zachytávanie metánu

Nová metóda na zachytávanie metánu

Vedúci štúdie, Prof. Rob Jackson zo Stanfordovej univerzity k novej metóde uviedol, že „zachytávanie metánu by nám získalo viac času na riešenie (väčšieho) problému s emisiami CO2.“ Jackson a jeho kolegovia na zachytenie metánu navrhujú použitie zeolitov, triedy minerálov s veľmi malými pórmi, ktoré sa bežne používajú ako priemyselné katalyzátory. Pričom na dosiahnutie úrovne CO2 v časoch pred industrializáciou našej planéty bude potrebné odstrániť z atmosféry stovky miliárd ton, pri metáne ide o 3,2 miliardy ton. Autori štúdie tvrdia, že ak by sa to podarilo, zvrátil by sa efekt otepľovania všetkých skleníkových plynov v atmosfére až o jednu šestinu. Odstraňovanie metánu je však zložitejšie než vysávanie CO2. Podľa autorov štúdie by mohlo byť riešením použitie obrovských elektrických ventilátorov na nasávanie vzduchu do bubnov, kde by sa zeolity vo forme prášku prisali na molekuly metánu.

Zachytávanie metánu bude drahšie, ale efektívnejšie

Podstatným predpokladom novej metódy je, že by sa mal metán premieňať na oxid uhličitý a znova sa uvoľňovať zahrievaním zachytených molekúl. Inými slovami, premena jedného skleníkového plynu na druhý by mala docieliť významné zníženie otepľovania. Zachytený metán by sa okrem toho mohol skladovať a premieňať na ďalšie produkty. Proces by však musel byť drahší a omnoho komplexnejší. I keď autori štúdie poznamenávajú, že zachytávanie metánu bude zrejme drahšie než súčasné spôsoby na vysávanie CO2, prinesie podľa nich väčšiu klimatickú a ekonomickú hodnotu kvôli väčšiemu potenciálu metánu ako skleníkového plynu. Autori štúdie zároveň v tomto štádiu priznávajú isté neistoty, ale sú presvedčení, že myšlienka a jej možnosti by sa mali ďalej skúmať a vyvíjať.

Zdroj:

https://www.nature.com

https://www.technologyreview.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail