Lekcia z Veľkej Británie: smart bývanie nemusí znamenať nové bývanie

smart bývanie

Smart bývanie rieši jeden z najvážnejších problémov v Spojenom Kráľovstve: palivovú chudobu, ktorá ohrozuje viac než 2,3 milióna rodín.

Smart bývanie ako riešenie na palivovú chudobu

Stretli ste sa niekedy s pojmom palivová chudoba? Vo Veľkej Británii toto spojenie definuje človeka alebo domácnosť s takým nízkym príjmom, že si nemôže dovoliť vykurovať svoje bývanie za primeranú cenu. Palivová chudoba v súčasnosti ohrozuje až 4 milióny domácností. Podľa správy Národnej Energetickej akcie je situácia taká vážna, že sa deti, narodené v súčasnosti, nedožijú toho, kedy sa tento problém podarí odstrániť. Priemerná priepasť palivovej chudoby, teda rozdiel medzi reálnymi nákladmi domácností a tým, čo sú reálne schopné zaplatiť, sa od roku 2003 na úrovni 235 libier zvýšila na do roku 2014 na 371 libier, čo momentálne predstavuje 882 miliónov libier v národnom priemere. Komisia pre klimatické zmeny pritom minulý rok uviedla, že Veľká Británia v súčasnosti nemá žiaden akčný plán a Národný úrad pre Audit kritizuje nedostatok investícií. Jedným z riešení však môže byť smart bývanie. Smart riešenia sa totiž nemusia uplatňovať iba pri novostavbách, ale aj v existujúcich, zastaraných budovách.

Smart bývanie v zastaraných budovách

Príkladom je spoločnosť Switchee, ktorá sa stala víťazom ceny Impax Ashden pre energetické inovácie za rok 2017. Vyvinula smart termostat, ktorý je prvým svojho druhu a špeciálne navrhnutý pre sociálne bývanie. Monitoruje teplotu, vlhkosť, úroveň denného svetla, pohyb a tlak ovzdušia. Vďaka tomu dokáže rozpoznať kedy budova vyžaduje vykurovanie a kedy sa môže naopak ochladzovať. Funguje bez potreby bezdrôtového pripojenia či mobilnej aplikácie s tým, že automaticky reguluje vykurovanie s minimálnou interakciou s obyvateľmi. Dokáže znížiť spotrebu energie až o 15%. Spracované dáta využívajú miestne autority a asociácie, ktoré poskytujú prenájom. Ďalšou iniciatívou, ktorá podporuje smart bývanie je Passivhaus Trust. Tá má za cieľ spájať čo najviac lokálnych úradov s profesionálmi v stavebnom priemysle a implementovať štandardy pasívneho bývanie do svojich smerníc a špecifikácii pre nové bývanie na ich pozemkoch. Zároveň spolupracujú s majiteľmi existujúcich zastaraných budov v snahe vylepšovať budovy pomocou pasívnych riešení, ktoré zahŕňajú napríklad izoláciu stien a dverí či efektívne a kontrolované vetranie.

smart bývanie

Energetická chudoba a Slovensko

Systém sociálneho bývania na Slovensku a vo Veľkej Británii je výrazne odlišný. Inak sa definuje aj palivová chudoba. Na Slovensku hovoríme skôr o energetickej chudobe, ktorá berie do úvahy nielen náklady za energiu v domácnosti, ale aj náklady na palivá určené na prepravu. Nie sú však k dispozícii štatistiky, keďže ako uvádza Nextfuture, jediným oficiálnym a verejne prístupným zdrojom merania energetickej chudoby z tohto pohľadu je prieskum EU-SILC skúmajúci podiel obyvateľstva, ktorý si nemôže dovoliť v dome udržiavať primerané teplo. U nás takéto merania prebiehajú od roku 2004, no sú založené na báze subjektívneho hodnotenia respondentov. Regulačný úrad pritom koncom minulého roka predstavil návrh aktualizovanej koncepcie boja proti energetickej chudobe, ten však skritizovali štátne úrady, energetické firmy aj verejnosť. Chýbajú im definície, relevantné dáta, výpočty aj analýzy vplyvov. Riešenia na optimalizáciu energií sa u nás uplatňujú najmä pri novostavbách, ale príklady z Veľkej Británie dokazujú, že smart bývanie nemusí nevyhnutne znamenať nové bývanie.

Zdroj:

https://www.thefuturescentre.org

https://www.theguardian.com

http://www.nextfuture.sk

Zdieľajte:   Facebooktwittermail