Internet vecí ako nástroj boja proti znečisťovaniu ovzdušia

Internet vecí

Internet vecí v kombinácii s rastlinami: to je CityTree, stena, ktorá dokáže vyčistiť viac vzduchu než celý les.

Nebezpečné znečistenie ovzdušia

Znečistenie ovzdušia je jedným z najväčších problémov najmä vo veľkomestách. Podľa WHO je dokonca najväčším environmentálnym rizikom z hľadiska zdravia a ročne spôsobí až sedem miliónov úmrtí. V oblastiach, kde sa znečistenie monitoruje, je až 80% ľudí vystavených hodnotám, ktoré prevyšujú stanovené limity WHO. Ak vezmeme do úvahy prognózy OSN, že do roku 2050 budú dve tretiny ľudstva žiť v mestách, boj so znečistením ovzdušia je jednou z najpálčivejších oblastí.  Osvedčeným spôsobom je vysádzanie stromov, ale to nie je z hľadiska infraštruktúry vždy vo veľkom meradle možné. Spoločnosť Green City Solutions však teraz prišla s prevratným riešením v ktorom spolu internet vecí a živé rastliny dokážu vyčistiť vzduch v mestách.

Internet vecí Internet vecí

Internet vecí v kombinácii s rastlinami

Ide o City Tree, teda machovú stenu, ktorá je kompaktná a mobilná. Niektoré typy machových kultúr majú schopnosť filtrovať znečisťujúce látky v ovzduší. Dokážu ich totiž zachytiť a viazať na povrch svojich listov a následne integrovať do svojej vlastnej biomasy. Sú teda ideálnymi filtrami, ale na to aby fungovali efektívne, potrebujú dostatok vody a tieňa. Preto je pre nich veľmi ťažké prežiť najmä vo veľkých mestách. Tento problém však v súčasnosti dokáže vyriešiť internet vecí, ktorý je schopný poskytnúť kombináciu špičkovej technológie, tieniacich prvkov a plne automatickú zásobu vody a potrebných živín. Zároveň je vďaka modernej technológii možné filtračný výkon a potreby rastlín merať a analyzovať.

Internet vecí Internet vecí

Internet vecí poskytne dôležité informácie

City Tree už stihla získať mnoho ocenení a bola nainštalovaná v rôznych veľkomestách po celom svete ako napríklad v Osle, Paríži, Bruseli či Hongkongu. Každá stena je asi 4 m vysoká, takmer 3 m široká a 2,19 m hlboká. Je dostupná v rôznych farebných prevedeniach a dvoch verziách: s alebo bez lavičky. Jej displej obsahuje priestor pre informácie či reklamu. Green City Solutions uvádza, že každá jedna stena poskytne environmentálny benefit porovnateľný so 275 reálnymi stromami. Internet vecí poskytne cenné informácie a vizualizácie a stena je vďaka zabudovaným solárnym panelom poháňaná slnečnou energiou. Zároveň je vyrobená z recyklovateľných materiálov a dá sa nainštalovať či rozobrať za 8 hodín.

Zdroj:

https://esa.un.org

https://greencitysolutions.de

https://cnn.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail