Heat2go: meranie spotreby tepla a iných energií online

smart bývanie

Moderný systém smart meteringu Heat2go umožňuje meranie spotreby tepla teplej a studenej vody, plynu a elektriny ako správcom, tak aj užívateľom bytov. Pristupovať k údajom o spotrebách je potom možné online pomocou akéhokoľvek PC, tabletu alebo mobilného telefónu.

Smart metering predstavuje komplexný systém diaľkového zberu dát z meračov tepla, teplej a studenej vody, plynu, elektriny ale aj pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a kompaktných meračov tepla, ktoré následne spracováva a sprístupňuje správcom, energetikom a pri modernejších systémoch aj užívateľom bytov a majiteľom budov.

Pre online monitoring a meranie spotreby je možné v niektorých prípadoch využiť aj súčasné meracie zariadenia, no vzhľadom na technológiu odporúčajú poskytovatelia služieb výmenu meracích zariadení.

V súčasnosti je najväčší podiel zákazníkov služby Heat2go tvoria správcovia budov a užívatelia bytov. Zabezpečuje sa pre nich najmä monitoring spotrieb energií, automatické vyúčtovanie spotrieb a report spotrieb v grafoch. Systém však používajú aj inštalácie v priemysle, business centrách a podobne.  Vďaka modulárnosti je možné systém nasadiť prakticky do akéhokoľvek prostredia.

Meranie spotreby môže meniť správanie spotrebiteľa 

Zjednodušené sledovanie a meranie spotreby a následné aktuálne štatistiky umožňujú správcom budov automatizovať svoj energetický management a šetriť tak svoj čas. Vďaka odstráneniu potreby vykonávania odpočtov aj čas a peniaze svojich klientov. Pravidelné informácie o spotrebe umožňujú optimalizovať spotrebiteľské správanie v domácnostiach podľa situácie a potreby dosahovania úspor.

Vďaka metering systému Heat2go môže byť meranie spotreby energií jednoduché a prehľadné.
Vďaka metering systému Heat2go môže byť meranie spotreby energií jednoduché a prehľadné.

Ďalšou výhodou systému Heat2go je fakt, že užívateľ aj správca je upozorňovaný na prípadné poruchy, havárie ako napríklad prasknuté potrubie, úniky vody, nadspotrebu tepla a elektrickej energie, alebo prekročenie objednaného množstva plynu. S aplikáciou Heat2go sa dá jednoduchšie vyhnúť prekurovaniu v zimnom období alebo zbytočnej spotrebe vody, plynu alebo elektriny.

Vytvárať úspory a meniť správanie spotrebiteľov je možné iba s pravidelným prehľadom spotrieb, bez informácií o spotrebe je prakticky každá snaha regulácie spotrieb odsúdená na postupný neúspech. Iba pravidelné meranie spotreby a jej následný dostupný a zrozumiteľný prehľad vytvorí podvedomú motiváciu šetriť, regulovať a obmedzovať spotrebu tepla, vody a iných energií.

Základné vlastnosti smart metering systému Heat2go: 

  • automatický diaľkový odpočet spotrieb energií v bytoch a bytových a priemyselných budovách
  • online prístup k štatistikám spotrieb každého meracieho prístroja pre správcu aj pre vlastníka bytu
  • automatické generovanie vyúčtovania a rozúčtovania nákladov bez potrieb vykonávania odpočtov
  • vyhodnotenie zaťaženia výrobných sietí v reálnom čase a proaktívne riadenie technológie
  • automatické upozornenie na nadspotrebu, alebo chyby emailom, alebo SMS správou
  • jednoduchý export spotrieb do XLS, PDF alebo XML a detailné reporty spotrieb
  • monitoring a vyhodnotenie spotrieb tepla, vody, plynu a elektriny na jednom mieste
  • online archivácia nameraných údajov a jednoduché porovnávanie období merania
  • operatívny prístup k spotrebám energií z akéhokoľvek zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón

zdroj: www.heat2go.sk

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail