Energeticky úsporné technológie pomohli zachrániť stredoveký hrad.

Mesto Soběslav v ČR sa vyznamenalo po mnohých stránkach pozoruhodným projektom, ktorý dokázal citlivo skĺbiť modernú a starú architektúru a vyžiť pritom najmodernejšie energetické technológie. Svoju mestskú knižnicu vybavenú modernými technológiami totiž umiestnili do javiska stredovekého hradu.

Týmto spôsobom sa podarilo gotickú pamiatku zo 14. storočia zrekonštruovať a zachrániť pre budúce generácie. Ale nie len to. Vo vnútri hradu bola otvorená moderná mestská knižnica, ktorá okrem kníh ponúka aj fascinujúcu prehliadku histórie stredovekej stavby.

Technické riešenie: Tím pod vedením Ing. Arch. Jaromíra Kročáka prišiel naozaj s netradičným riešením. Do útrob hradu vložili sklený skelet, v ktorom sa nachádza knižnica. Sklený kontajner sa nachádza na poschodí palácového krídla, do ktorého sa vchádza cez jedno z veží. Knižnica má svoju vlastnú mikroklímu chrániacu knižné zbierky. Návštevníci pritom môžu cez sklo obdivovať pôvodné murivo hradu a pozorovať jednotlivé slohy a vývojové etapy starej stavby.

SONY DSC kniznica-sobeslav-3-setri.sk kniznica-sobeslav-4-setri.sk

Z energetického hľadiska je knižnica veľmi úsporná. Hlavnou izolačnou zložkou je samotné zloženie stien, ktoré knižnicu tepelne izolujú. Pôvodné murivo hradu je hrubé 150 – 200 cm, ďalej nasleduje vzduchová bublina o šírke 70 cm a nakoniec termosklo. Minimálne energetické úniky zabezpečujú moderné technológie ako napr. rekuperácia vzduchu. Napriek tomu, že je nová knižnica približne tri krát väčšia ako pôvodná, ktorá stála na námestí, je jej energetická náročnosť takmer o polovicu nižšia.

Knižnica je teraz využívaná aj na konanie rôznych spoločenských akcií, nakoľko priestor očarí svojráznym spojením historického a moderného prostredia.

Soběslavský projekt získal mnohé ocenenia za modernú architektúru zasadenú do historického objektu ako napr. Presta, Inspira, Kompas, BEFA a ďalšie. Mesto na projekt získalo dotáciu vo výške 36 mil. Kč. Ide naozaj o výnimočný projekt a je len škoda, že na Slovensku nemáme rovnako šikovných mestských poslancov ako v Soběslave.

Projekt je nominovaný v súťaži EO.N GLOBE AWARD ČR.

Zdieľajte:   Facebooktwittermail