Biopalivo

Biopalivo je palivo tvorené biomasou alebo vyrobené z biomasy (alkohol, bioplyn a pod.), z ktorého sa spaľovaním získava predovšetkým tepelná energia určená na výrobu elektrickej energie.

Za biomasy sa považujú organické (nie fosílne) materiály biologického pôvodu, ktoré môžu tvoriť obnoviteľný energetický zdroj. Biomasou môžu byť napr. organické odpadové materiály, palivové drevo a pod. V energetike je využitie biopalív predmetom intenzívneho skúmania a ich použitie nie je také konkurenčne významné ako v prípade iných palív, pretože je ekonomicky náročné.

 

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail