Biomasa

Biomasa je biologický materiál získaný z živých, alebo nedávno živých organizmov. Najčastejšie sa jedná o rastliny alebo materiály rastlinného pôvodu, ktoré sa špecificky nazývajú lignocelulózová biomasa.

Ako obnoviteľný zdroj energie možno biomasu použiť buď priamo prostredníctvom spaľovania na výrobu tepla, alebo nepriamo po konverzii do rôznych foriem biopalív. Premena biomasy na biopalivá môže byť dosiahnutá rôznymi spôsobmi, ktoré sa v zásade členia na: tepelné, chemické a biochemické.

Zdroje biomasy: Biomasa je všeobecne biologicky produkovaná matéria založená na báze uhlíka, vodíka a kyslíka. Odhadovaná produkcia biomasy vo svete je 104,9 (104,9 * 1015 g) uhlíka za rok, asi polovica v oceáne a polovica na súši.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Biomass

Briketa z biomasy:

Zdieľajte:   Facebooktwittermail