Zelená infraštruktúra miest – spojenie síl prírody a technológií

zelená infraštruktúra

Ešte v roku 2014 vydala stavebná firma Arup  Publikáciu Cities Alive (Živé mestá) ako svoju ucelenú predstavu o udržateľnom fungovaní miest, ktorá zahŕňa prírodu ako zelenú infraštruktúru miest.

Tým špecialistov odhaľuje svoju predstavu o tom, ako prepojenie mestského ekosystému, zelenej infraštruktúry a nápaditého dizajnu môže pomôcť vytvoriť zdravšie, bezpečnejšie a prosperujúcejšie mestá. Štúdia ukazuje zelenú infraštruktúru ako výzvu a prideľuje jej oveľa vplyvnejšiu úlohu pri plánovaní a projektovaní miest a mestských prostredí, ako má dnes.

Zelená infraštruktúra

Zelená infraštruktúra tu znamená všetko od otvorených priestorov, prírodných oblastí, lesoparkov až po zelené ulice, námestia a verejnej priestory;  ďalej udržateľné odvodňovacie systémy, zdravé vodné cesty, cyklistické a pešie trasy v rámci mestských prostredí. V menšej miere tiež zelené strechy, steny a fasády.

zelená infraštruktúra

Sue Illman, predsedníčka Landscape Institute: „Jednotlivé profesie musia od základu prehodnotiť pojem „zelená“, nie ako voliteľný doplnok, žiaduce zlepšenie alebo poslušné prikývnutie smerom k biodiverzite, ale musia ho vnímať ako základnú súčasť riešenia. Pozeráme sa na technológie ako na riešenie našich problémov, teraz ale musíme rovnako pochopili silu, ktorou môže príroda prispieť mestskej vede a technike.“

Dokument volá po kľúčových požiadavkách pre život miest, medzi ktoré patrí aj poznanie, že ekologizácia miest znamená viac ako úvahy o estetike. Musí byť zásadnou súčasťou mestského ekosystému, ktorý zlepšuje sociálne interakcie, fyzické a duševné zdravie.

Merrick Thompson, vedúci člen Inštitútu v tejto publikácii píše: „Ľudia chcú byť opäť spojení s prírodou a chcú transformovať málo využívanú prírodnú krajinu na produkciu čistého vzduch a čistej vody, dobrú mikroklímu a dobré jedlo.“

Názorným príkladom toho, ako také mesto v budúcnosti má vyzerať je identifikácia 25 funkčných oblastí.

Výber služieb ekosystému mestskej infraštruktúry šetrnej k životnému prostrediu:

Rozvoj dopravy

 • zapožičiavanie/zdieľanie bicyklov a cyklistických chodníkov
 • automatizovaná hromadná doprava
 • podzemné cesty
 • automatizované (samoriadiace) osobné automobily

Zelená infraštruktúra

 • vertikálne poľnohospodárstvo
 • zelené strechy, steny a fasády
 • chladné mestské parky
 • rozsiahle zelené siete
 • zelené mosty
 • lapače uhlíka, ako stromy
 • zelené koridory pre voľne žijúce živočíchy
 • podzemné parky
 • žiariace stromy využívajúce bioluminiscenciu

Adaptácie verejných priestorov

 • mestské mokrade
 • verejné priestory, ulice a námestia
 • adaptabilné verejné priestory
 • zábava na verejných priestranstvách
 • interaktívne priestory
 • rozšírená realita a inteligentné technológie
 • inteligentné prekrytie počasia
 • zdravé ulice
 • žiariace chodníky
 • priepustná dlažba
 • trvalo udržateľné mestské odvodnenie
 • zachytávanie dažďovej vody
 • solárne panely
zelená infraštruktúra
Obr. zdroj: sustainablecitiescollective.com

Environmentálne a ekonomické prínosy

Environmentálne a ekonomické prínosy zahŕňajú účinnejšie a lacnejšie búrkové vodohospodárstvo, pretože chodníky sú postavené z priepustných materiálov (ako už dnes v Chicagu) a zelené strechy alebo zásobníkové ohrievače vody.

Ďalšie ekonomické výhody pochádzajú z energie a efektívneho využívania zdrojov. Uvádzajú sa príklady, koľko a čo dokážu priniesť napr. kombinácie stromov, udržateľné odvodnenie, zelené steny a strechy s pestovaním potravín. Významná je tiež možnosť podopry pre miestne hospodárstvo – rovnako ako v New Road, Brighton, kde miestne podniky ťažila zo zvýšenej pešej turistiky a cykloturistiky. Zníženie používania motorových vozidiel zaznamenalo zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov a znečistenia ovzdušia.

iTree

V štúdii sa pojednáva aj o systéme iTree, ide o nástroj pre posudzovanie hodnoty ekosystému stromov, ukzauje peňažnú hodnotu stromov pre úspory energie, zníženie emisií CO2, zlepšenie kvality ovzdušia, odtoku vody pri búrkach v spojení s estetickými hľadiskami.

600 000 stromov v uliciach by znamenal ročný prínos 122 miliónov $, čo je päťkrát viac ako náklady na ich údržbu. Tieto čísla sa opierajú ho získané údaje pri vyhodnotení prínosu stromov v v piatich štvrtiach New Yorku systémom iTree.

Odporúčania publikácie v oblasti zelenej infraštruktúry nasleduje  oddiel o stratégiách pre dizajnérov. Dodatok 1 má kontrolný zoznam architektov a mestských projektantov a Dodatok 2 obsahuje vybrané fakty a údaje o zelenej infraštruktúre.

Dokument je poprepletaný mnohými príkladmi existujúcich zelených iniciatív v rôznych mestách sveta: zelené projekty miest.

 

Zdroj: sustainablecitiescollective.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail