Základom novej kancelárskej budovy sú princípy cirkulárnej ekonomiky

princípy cirkulárnej ekonomiky

Holandské štúdio DoepelStrijkers pri dizajne budovy použilo princípy cirkulárnej ekonomiky a rôzne inovatívne a udržateľné koncepty.

Čo znamenajú princípy cirkulárnej ekonomiky?

Koncom minulého roka dokončilo rotterdamské architektonické štúdio DoepelStrijkers pavilón vedenia budovy banky ABN AMRO s názvom Circl. Pavilón sa nachádza na nižších poschodiach budovy a v rámci interiéru budovy boli využité princípy cirkulárnej ekonomiky. Cirkulárna ekonomika je stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, ktorá vytvára funkčné a zdravé vzťahy medzi prírodou a ľudskou spoločnosťou. Predstavuje protiklad terajšieho modelu – lineárnej ekonomiky, ktorá sa je založená na výrobe, použití a následnom zlikvidovaní produktov. Cirkulárna ekonomika naopak podporuje čo najdlhšie využívanie výrobkov a materiálov. Na konci ich životnosti sú potom recyklované, znovu využité v inej forme či regenerované. To podporuje dlhodobú udržateľnosť a ohľaduplnosť voči životnému prostrediu.

princípy cirkulárnej ekonomiky

princípy cirkulárnej ekonomiky

princípy cirkulárnej ekonomiky

Variabilný priestor ponúka mnohé funkcie

Základom dizajnu pavilónu Circlpohyblivé steny a podlahy. Tie umožňujú takmer nekonečnú konfiguráciu priestoru, v ktorom sa interiér dokáže prispôsobiť potrebám podľa rôznych funkcií. Vďaka inovatívnej posúvacej technológii sa dá priestor meniť v priebehu minút prostredníctvom jednoduchého stlačenia tlačidla. Funkcia pavilónu sa môže počas dňa mnoho krát meniť a môže slúžiť ako škôlka, priestor pre tanečné zábavy, trhy, stretnutia, výstavy či premietania filmov. Pri zmene interiéru dokonca ani nie je nutné opustiť budovu. Pre návštevníkov je takáto adaptácia priestoru naopak unikátnym zážitkom. Návrh pavilónu bol založený na minimálnom použití a straty materiálov. Pohyblivé panely sú vyrobené z recyklovaného alumínia a rozšírenej kovovej mriežky. Tá obsahuje vrstvu materiálu, ktorý bol vyrobený z recyklovaných starých uniforiem zamestnancov a poskytuje akustickú izoláciu.

princípy cirkulárnej ekonomiky

princípy cirkulárnej ekonomiky

princípy cirkulárnej ekonomiky

Princípy cirkulárnej ekonomiky a udržateľný dizajn

Na zariadenie interiéru boli takisto použité staré, nepoužívané objekty vrátane výstavných skriniek z výstavy v mestskom múzeu ‚s-Hertogenbosch či nevyužitý nábytok zo skladu banky. Ďalšie kusy nábytku, ako napríklad staré depozitné boxy našli nové využitie vo forme kuchynských skriniek. Ako sa vyjadrila zakladateľka DoepelStrijkers, Eline Strijkers, v štúdiu „pevne veria, že dizajn môže fungovať ako agent pre sociálnu obnovu a viesť ku stratégiám, ktorej súčasťou sú princípy cirkulárnej ekonomiky a inkluzívna ekonomika. Našou najväčšou výzvou je pretavenie našich udržateľných ambícií do objektov a priestorov, ktoré presahujú tradičný obraz udržateľného dizajnu.“

Zdroj:

http://www.doepelstrijkers.com

https://www.dezeen.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail