„Vyhladovaná“ baktéria by mohla zdvojnásobiť energiu získanú z odpadovej vody

baktéria

Podľa najnovšieho prieskumu by mohla byť odpadová voda zdroj energie, k jej extrakcii by mala slúžiť tzv. hladná baktéria, ktorá zdvojnásobí efektivitu.

Odpadová voda ako potenciálny zdroj energie

Tím biochemikov a mikrobiológov z belgickej Univerzity v Ghente v spolupráci s kanalizačnou spoločnosťou DC Water v americkom Washingtone prezentovali výskum, ktorý ukazuje ako by sa dala efektívne získať energia z odpadovej vody.  Domestikovaná odpadová voda totiž obsahuje rôzne organické substancie a to prevažne zo záchodov a kuchýň v domácnostiach. Tým sa stáva potenciálnym zdrojom energie. Otázkou však ostáva ako túto energiu získať a ako z nej oddeliť organickú hmotu, ideálne tak aby sa zvyšok dal recyklovať.

baktéria

Baktéria využívaná aj doteraz

V súčasnej dobe funguje väčšina čistiarní odpadových vôd na princípe optimalizácie spôsobu, akým sa mikroorganizmy (baktérie, huby a rôzne iné prvoky) živia na organických kontaminantoch v odpadovej vode. Počas toho ako sa tieto mikroorganizmy živia na organickej hmote, vytvárajú spolu častice, ktoré sa zhlukujú a usádzajú na dne nádrže. Tým umožňujú získavanie relatívne čistej tekutiny, ktorá je oddelená od pevných látok a môže sa ďalej čistiť. Tento proces väčšinou obsahuje krok nazvaný kontaktná stabilizácia. Počas neho sa použijú dve aktivačné nádrže, ktoré zabezpečia, že mikroorganizmy sú dostatočne aktívne pred tým, ako sa použijú v ďalších procesoch. V súčasnosti sa dá pomocou takéhoto procesu využiť asi 20 až 30 % organickej hmoty. Belgickí vedci sa preto zamerali na to, ako sa dá zlepšiť spôsob akým baktéria zachytáva organický materiál. Ich prístup je podľa Dr. Francisa Meerburga, člena tímu, unikátny kvôli tomu, že vyvinuli vysoko efektívnu variantu spomínaného procesu kontaktnej stabilizácie.

Vyhladovaná baktéria zdvojnásobí efektivitu

Profesor Nico Boon vysvetľuje, že ich baktéria pravidelne hladuje a má akýsi režim pôstu. Keď sa potom dostane do kontaktu s odpadovou vodou, vyhladovaná baktéria zhltne celú organickú hmotu, avšak bez toho, aby všetko strávila. To umožňuje využiť nestrávený materiál na produkciu energie. Táto nová metóda dokáže získať až 55% organickej hmoty z organickej vody, čo predstavuje oproti súčasným metódam veľký pokrok. Boon takisto uviedol, že by malo toto množstvo poskytnúť dostatok energie pre spracovanie odpadovej vody bez nutnosti použitia externých elektrických zdrojov. Podľa autorov výskumu tento objav zrejme nevyrieši klimatickú krízu, ale na druhej strane každá pozitívna zmena pomôže. Ďalším krokom bude testovanie v spolupráci s DC Water a hľadanie spôsobov ako zefektívniť čistenie odpadovej vody vo vo väčšom meradle.

Zdroj:

http://www.ugent.be/

http://newatlas.com/

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail