Rozhovor: rok 2014 v znamení pozitívnych zmien

Mgr. Juraj Krajcar

Slovenský trh s energiami prešiel veľkými zmenami, ktoré najviac radosti priniesli koncovým zákazníkom. Ceny elektriny kontinuálne klesali a kompetentní rázne zakročili proti nekalým obchodným praktikám. O tom, čo priniesol energetický trh, a o plánoch v najbližšom roku 2014 sme sa rozprávali s Mgr. Jurajom Krajcárom, predsedom predstavenstva ZSE Energia.

Rok 2013 sa pomaly chýli ku koncu. Ako ho hodnotíte  a čo priniesol vašej spoločnosti?

Ku koncu roka každá spoločnosť bilancuje realizované aktivity a hodnotí svoju efektivitu. Ja môžem spokojne konštatovať, že tento rok sme naše obchodné plány splnili a v niektorých oblastiach dokonca prekročili. Pri tejto príležitosti by som rád poďakoval všetkým našim zákazníkom a špeciálne tým, ktorí nám zverili do rúk aj druhú komoditu plyn. Vyše 40 000 plynových zákazníkov po roku a pol pôsobenia na plynovom trhu je pre mňa skutočne dôvodom na radosť, a zároveň je to záväzok do budúcna nesklamať prejavenú dôveru.

Čo charakterizovalo slovenský energetický trh?

Z pohľadu viacerých faktorov bol rok 2013 pomerne dynamický a niesol sa v znamení viacerých zásadných zmien. Po dlhšom stabilnom období sme boli svedkami prerozdelenia majetkových pomerov hneď niekoľkých hráčov na trhu. Spomeniem vstup nového akcionára EPH do Stredoslovenskej energetiky a zmenu majiteľov u alternatívneho hráča Energetické centrum. Po prvýkrát v histórií energetického trhu ÚRSO udelilo pokutu za nekalé praktiky, a to vo výške milión eur jednému z alternatívnych hráčov. Svojou výškou pokuta nemá obdobu ani v susednom Česku. Je to jednoznačný signál zo strany regulátora smerom k nekalým praktikám. O prekvapenie sa postaral aj samotný vývoj cien elektriny na burze. Na začiatku roka asi málokto predpokladal, že cena komodity bude na forwardovom trhu kontinuálne klesať a dosiahne svoje historické minimá. To je na jednej strane pozitívna správa pre zákazníka a na druhej strane to komplikuje život výrobcom elektriny. Ceny zemného plynu si dlhodobo udržiavali stabilnú úroveň, hoci tu by sme si možno želali ich väčšiu dynamiku.

Trendy z okolitých krajín naznačujú odklon od tradičného jednokomoditného biznisu k duo a viackomoditnému. Ako to vnímate z vášho pohľadu?

Vidíme priestor v multikomoditnom biznise, ktorý je založený na komplexných službách v oblasti energetickej efektívnosti, ale aj v nových sektoroch. Príležitosťou je rozvoj online biznisu a rozširovanie služieb na báze komerčného charakteru. Do budúcna vidím tiež ďalšie možnosti rozširovania nášho portfólia služieb. Môžu smerovať aj do oblastí nesúvisiacich s energetikou tak, ako to vidieť na iných vyspelých trhoch. Všetko však bude závisieť  od potrieb trhu, ktoré rešpektujeme.

S akými očakávaniami vstupujete do nadchádzajúceho roka 2014?

Podarilo sa nám úspešne sa etablovať na trhu s plynom, a preto by sme radi pokračovali v upevňovaní našej pozície komplexného dodávateľa oboch komodít aj v roku 2014. Naďalej budeme klásť veľký dôraz na zvýšenie vnútrofiremnej efektivity a zákazníckej skúsenosti pri kontakte s našou spoločnosťou. Preto sme začiatkom tohto roka prešli úspešným redizajnom webovej stránky, ktorá je teraz intuitívnejšia a prehľadnejšia. Rovnako sme rozbehli aktivity v oblasti zmeny fakturácie, ktoré sa čoskoro prejavia v podobe zrozumiteľnejších faktúr. Urobili sme prvé kroky v oblasti reštrukturalizácie kontaktných miest, ale najdôležitejšia časť na nás len čaká. Naším cieľom je pokračovať v rozbehnutých projektoch a priniesť zákazníkom vyšší komfort v oblasti zákazníckej obsluhy spolu s rozširovaním doplnkových služieb. Verím, že v ďalšom roku zmeny na trhu s energiou pomôžu zákazníkom dosiahnuť väčšiu finančnú istotu. Určite k tomu môže prispieť aj zníženie budúcoročných cien elektriny v priemere až o 17 %. Zákazníkom by som chcel zaželať v novom roku veľa zdravia a šťastia v osobnom živote. Veľa úspechov želám našim obchodným partnerom a v neposlednom rade aj zamestnancom. Vďaka ich dennodennej snahe môžeme našim zákazníkom ponúkať servis a služby na vysokej úrovni.

Zdroj: ZSE Energia

Zdieľajte:   Facebooktwittermail