Recyklácia po slovensky: izolácia z autopoťahov

Slovensko sa vypracovalo medzi najväčších výrobcov automobilov v prepočte na jedného obyvateľa. Automobilový boom stál aj pri zrode výrobného programu, ktorého základom je recyklácia textílii z autodielov. Slováci z nich začali vyrábať tepelnú a zvukovú izoláciu.

Automobilový priemysel kladie na výrobu textilného materiálu len tie najvyššie nároky. Je osobitne vyvíjaný pre náročné potreby automobiliek. Spĺňa vysoké nároky ako zvuková izolácia, tepelná izolácia a dokáže odolať aj širokému spektru vibrácií. Jeho výhodou oproti iným tradičným materiálom je aj vyššia odolnosť voči vlhkosti, plesniam, znížená horľavosť, mechanická odolnosť, hygienická nezávadnosť a v neposlednom rade „priateľskosť“ k ľudskému organizmu. Certifikáty na ne vystavujú popredné svetové akreditované pracoviská.

Skládky plné ideálnej izolácie

Proces výroby a predaja nových automobilov, ale najmä doterajší systém spracovania vozidiel po skončení životnosti, generuje obrovské množstvá textílií. Tieto kombinované materiály sú ťažko rozvlákniteľné a pre ďalšie textilné spracovanie takmer nepoužiteľné. Preto končili zakopané na objemných skládkach odpadu alebo boli spaľované v špeciálnych spaľovniach.

Textilie z autodielov, ktoré využíva recyklácia.
Riešením predĺženia životnosti odpadovej textílie z automobilov je jej recyklácia.

Recyklácia ako úspešný podnikateľský zámer

S nápadom zmeniť „odpad“ na plnohodnotný zvukovo- a tepelnoizolačný materiál prišli výskumníci z Ústavu textilnej techniky v Bratislave. Koncom roka 2007 pôvodnú technológiu do svojho vlastníctva kúpila spoločnosť PR Krajné, za ktorou stál aj jeden z autorov projektového riešenia Ing. Juraj Plesník.

„Našim zámerom bolo využiť nové poznatky v oblasti, akou je recyklácia automobilových textílií a začať zhodnocovať aj textilné odpady, ktoré končili nevyužité na skládkach. Často aj na čiernych. Realizáciu projektu podporil Recyklačný fond a na kapacitné rozšírenie technologickej linky získala spoločnosť PR Krajné aj podporu zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu životné prostredie,“  povedal J. Plesník.

Unikátna patentovo chránená technológia bola do trvalej prevádzky uvedená 8. novembra 2013 v obci Krajné (okres Myjava). Linka umožňuje spracovať zmiešané textilné odpady až zo 100 000 autovrakov ročne  a zároveň ďalších minimálne 2 500 ton čistých textilných odpadov z výroby nových automobilov.

Recyklácia predĺžila textíliám život

Finálny produkt z recyklovaných textílií ďaleko prevyšuje životnosť pôvodného výrobku a vďaka svojim vlastnostiam si nachádza uplatnenie napr. ako súčasť protihlukových stien a bariér, antivibračných dosiek v železničnej doprave, pri výstavbe nízkonákladových domov  alebo v suchých stavebných procesoch.

Osádzanie dielca protihlukovej clony pri železničnej trati.
Osádzanie dielca protihlukovej bariéry, ktorý využíva zvukovoizolačné vlastnosti produktu STERED.

Keď sa recyklácia chápe aj ako predlžovanie životného cyklu výrobkov a materiálov, tak izolačným materiálom z Krajného sa jeden významný životný cyklus podarilo predĺžiť dokonale. Záujem o zvukovú izoláciu pre nové priestory odpadového hospodárstva prejavil aj Volkswagen Slovakia v Bratislave. Pôvodný materiál, ktorý bol určený na tlmenie hluku v automobiloch, teraz bude tlmiť hluk z automobilky.

Stered izolacne dosky - recyklacia textilii
Izolačná doska STERED s výbornými zvukovo- a tepelno izolačnými vlastnosťami.

Výrobok sa od svojho nasadenia na trh stal držiteľom viacerých prestížnych ocenení.

Zdroj: stered.sk

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail