Pri výrobe bioenergie treba zdroje využívať efektívnejšie

Maros S.

Biomasa je významným obnoviteľným zdrojom v energetickom mixe. Podľa štúdie Európskej environmentálnej agentúry by sa však aj pri nej mali zohľadňovať princípy EÚ pre efektívnosť zdrojov.

Agentúra vo svojej novej štúdii zdôraznila, že z rovnakého množstva vstupných zdrojov je potrebné vyťažiť viac energie, aby sa vyhlo negatívnym environmentálnym vplyvom v dôsledku produkcie bioenergie. Tou označili energeticky využívanú biomasu na účely výroby tepla, elektriny alebo v doprave, primárne sa pritom zamerali na biomasu s pôvodom na poľnohospodárskej pôde.
V roku 2010 mala bioenergie 7,5 % podiel na energii využitej v Únii. Do roku 2020 sa predpokladá, že narastie na asi 10 %. Biomasa je prioritou aj podľa slovenského Národného akčného plánu pre energiu z obnoviteľných zdrojov.
Obe veľké tepelné elektrárne na Slovensku – Vojany i Nováky – už prešli na spoluspaľovanie uhlia a biomasy, pričom do budúcna prevádzkovateľ zariadení, spoločnosť Slovenské elektrárne, počíta s ďalším zvýšením podielu biomasy.
Ako ukazuje analýza EEA bioenergia by sa mala produkovať v súlade s cieľmi EÚ pre efektívnejšie využívanie zdrojov a je teda potrebné znižovať množstvo pôdy a iných vstupov, ktoré sa používajú na produkciu každej jednotky bioenergie. Ako najefektívnejšie sa ukázalo použitie biomasy na kúrenie a elektrinu a tiež výrobu vyspelých biopalív, tzv. druhej generácie.
Bohatšia ponuka plodín
Súčasný mix energetických plodín nie ale pre životné prostredie priaznivý. V správe sa odporúča bohatší mix plodín, ktorý by obsahoval najmä trvalé rastliny, pri ktorých nedochádza ku každoročnej žatve, ako sú trávy alebo vŕby s krátkou rotáciou. Navyše to pomôže ekosystémovým službám na farmárskej pôde v oblasti prevencie záplav a filtrácie vody.
Autori správy sa venovali aj otázke „uhlíkovej neutrálnosti“ bioenergie. Poukázali na to, že nepriama zmena využitia pôdy môže negovať úspory skleníkových plynov, ku ktorým dochádza pri produkcii biopalív.
Výkonný riaditeľ EEA Hans Bruyninckx uviedol: „ Táto štúdia zvýrazňuje fakt, že lesná biomasa a produktívna pôda sú obmedzenými zdrojmi a sú súčaťou ´prírodného kapitálu´ Európy. Takže je zásadné, aby sme zvážili, ako môžeme používať existujúce zdroje efektívnejšie predtým ako zavedieme dodatočné nároky na pôdy kvôli energetickej produkcii.“
2020: Križovatka viacerých ciest
Agentúra vytvorila 3 rozdielne línie vývoja v závislosti na rôznych technologických, ekonomických a politických predpokladoch. Medzi hlavné závery tejto analýzy patria:
EEA revidovala svoj odhad potenciálu produkcie bioenergie oproti roku 2006 a znížila ho asi o 40 %. Dôvodom boli zmeny vo vedeckom porozumení problematiky, úpravy politického rámca  EÚ a započítanie ekonomických faktorov.
Rozličné technológie konverzie biomasy na energiu sa vo svojej účinnosti značne líšia. Efektívnosť spaľovania čistej biomasy len na výrobu elektriny je asi 30-35 %, ale spaľovanie rovnakého materiálu na produkciu tepla je zvyčajne o viac než 85 % efektívnejšie.
Produktivita rôznych systémov plodín a ich environmentálnych dopadov sa tiež značne líšia – systémy s vysokými výnosmi a pri efektívnej konverzii môžu zvýšiť produkciu až 20-násobne než tie s nízkymi výnosmi na rovnakej pôde.
Krajiny EÚ s najvyšším odhadovaným potenciálom poľnohospodárskej bioenergie v roku 2020 sú podľa štúdie Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Poľsko a Rumunsko.
Vedľajšie produkty a odpad
EEA tiež upozornila, že súčasné politiky EÚ v oblasti bioenergie len čiastočne zohľadňujú potenciálne neblahé environmentálne vplyvy spojené s priamym využitím pôdy, vrátane zmien v manažmente pôdy. Stav by mohli zlepšiť dodatočné úpravy, najmä pokiaľ ide o vodné zdroje a biodiverzitu poľnohospodárskej pôdy.
Negatívny vplyv na klímu môže mať extenzívne využívanie dospelých, zrelých stromov na energetické účely, z dôvodu dlhého časového úseku kým stromy opäť vyrastú a budú schopné zachytiť rovnaké množstvo CO2. K tomuto uhlíkovému dlhu nedochádza ak sa spaľujú ponechané vetvy alebo odpad zo stavebného dreva alebo produkcie papiera.
Organický odpad, poľnohospodárske a lesnícke zvyšky používané ako materiál sú tiež zdrojovo efektívnejšou alternatívou oproti iných typom, keďže nezvyšujú nároky na používanie vodných a pôdnych zdrojov a dosahujú sa nimi veľmi vysoké úspory emisií.
Zdroj: EurActiv.sk

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Už ste čítali?

Nemusíme byť dokonalí, stačí keď robíme malé kroky. Na každom z nás záleží

Modelka, stylistka a greenfluencerka Natália Pažická sa rozhodla, že svoju energiu vloží do osvety o negatívnom dopade módneho priemyslu na životné prostredie. Na svojich sociálnych...

Ľudia si zbytočne vytvárajú problémy, ktoré neexistujú

Po desiatich rokoch skončila s profesionálnym snowboardingom. S príchodom syna založila značku detských doplnkov DIOBO. Je mamou dvoch detí, Tobiáša a Idy. Ľudí inšpiruje svojím...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť IV: Ako žiť ohľaduplnejšie k planéte

Aj vy patríte k ľuďom, ktorí sa radi aktívne podieľajú na ochrane životného prostredia? Prinášame vám niekoľko tipov, ktoré môžete jednoducho zaradiť do vášho každodenného života.

Fotovoltické panely premenia váš domov na ekologickú domácnosť

Najefektívnejší zdroj čistej energie je naše Slnko. Ekologické fotovoltické panely menia slnečnú energiu na elektrickú energiu. Z dlhodobého hľadiska sú fotovoltické panely nielen ekologickejšie, ale...

Trom štvrtinám Slovákov záleží na ochrane životného prostredia. Patríte k nim aj vy?

Až 70 % Slovákov sa obáva o životné prostredie. Vyplýva to z výskumu „Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 – Ochrana životného prostredia vo verejnej mienke na Slovensku“,...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť III: Aby vám voda nepretekala pomedzi prsty

Voda má všestranné využitie. Je potrebná nielen pre ľudský život, ale rovnako dôležitá je aj pre rastliny a živočíchy. Zároveň je aj nevyčerpateľným zdrojom energie na...

Svetelný smog alebo koľko svetla naozaj potrebujeme

Životné prostredie okolo nás je od priemyselnej revolúcie neustále zaťažované sekundárnymi dôsledkami technického progresu. Na jednej strane neodmysliteľné výdobytky ako teplo, svetlo, doprava dostupné pre...

Nóri sa rozhodli odoberať CO2 z ovzdušia. Pomôže im vikingská loď Longship

Mnohí vedci sa zhodujú na tom, že ak chceme zlepšiť kvalitu atmosféry, bude potrebné čo najrýchlejšie znižovať podiel CO2 (prípadne metánu). Do odčerpávania oxidu uhličitého...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť II: Ako ušetriť na vykurovaní a na plyne

Ak domácnosť vykurujete plynom a používate ho aj na varenie a pečenie, podstatná časť vášho rodinného rozpočtu ide zrejme na túto energiu. V tomto článku sme si pre...