Ako postupné miznutie morského ľadu ovplyvňuje cirkulačný systém Atlantického oceánu?

cirkulačný systém

Najnovší výskum vedcov z Yalovej univerzity odhaľuje ako arktického miznutie morského ľadu pôsobí na cirkulačný systém druhého najväčšieho oceánu.

Cirkulačný systém AMOC

Vedci z Yalovej v spolupráci s kolegami z Univerzity Yalova univerzita nedávno uverejnili štúdiu, ktorá skúma ako klimatické zmeny ovplyvňujú postupné miznutie arktického morského ľadu. To môže v budúcnosti zohrať kľúčovú rolu v zmene jedného z najväčších cirkulačných systémov na našej planéte. Ten sa nazýva Atlantická meridionálna cirkulácia (AMOC). Charakterizuje ho prúd studených vôd, tečúcich zo severného Atlantiku na juh a severný prúd teplej a slanej vody, ktorý je súčasťou Golfského prúdu. Tento cirkulačný systém v súčasnosti výrazne menia regionálne, ale aj globálne zmeny klímy, ktoré ovplyvňujú krajiny na pobreží Atlantického oceánu a to najmä v Európe.

cirkulačný systém

Čaká cirkulačný systém kolaps?

Jeden z autorov štúdie, profesor Alexej Fedorov z katedry geológie a geofyziky na Yalovej univerzite uviedol, že konvenčné názory sa doteraz zhodovali na tom, že ak sa cirkulačný systém oslabí, mala by sa vrstva morského ľadu zväčšovať. To je spôsobené tým, že ak sa cirkulácia spomalí, obmedzí sa prenos tepla z nižších zemepisných šírok do vyšších a teoreticky by tam malo ostať viac ľadu. Tím vedcov však teraz objavil ďalší, doteraz neznámy mechanizmus. Ďalšia štúdia z tohto roka totiž spomína, že cirkulácia Atlantického oceánu nie je taká stabilná ako sme sa doteraz domnievali. Zároveň uvádza, že možnosť kolapsu AMOC spôsobeného klimatickými zmenami je značne podceňovaná. S tým podľa vedcov z Yalovej univerzity úzko súvisí práve vzťah cirkulačného systému a morského ľadu. Pretrvávajúci úbytok morského ľadu totiž vystavuje oceán nezvyčajnému povrchovému teplu a sladkovodným tokom, čo vedie k pozitívnym vztlakovým anomáliám, ktoré môžu ovplyvniť cirkuláciu oceánu či dokonca spôsobiť jeho kolaps.

Vplyv morského ľadu

Vedci pri štúdii použili kombináciu klimatických modelových simulácií  a najnovších výpočtov citlivosti cirkulačného systému oceánu na kolísaní teploty a slanosti na povrchu oceánu. Fedorov uviedol, že pri experimentoch objavili potencionálne oslabenie cirkulačného systému na úrovni 30 až 50%, spôsobené úbytkom morského ľadu. Z krátkodobého hľadiska majú podľa vedcov najväčší vplyv na AMOC zmeny v sub-polárnom, severnom Atlantiku. Ale z dlhodobého hľadiska (teda viac ako dve dekády) najviac ovplyvňujú oceán a jeho cirkulačný systém práve zmeny v arktickej oblasti a stým súvisiaci úbytok ľadu.

Zdroj:

https://phys.org

https://www.nasa.gov

http://www.shmu.sk

Zdieľajte:   Facebooktwittermail