Prezidentská zelená pečať

Katarína J.

Prezidentská kancelária predstavila začiatkom apríla nový projekt „Prezidentská zelená pečať“. Ide o ocenenie, ktoré sa bude odovzdávať za nadštandardnú obnovu verejných budov.

Zdroj: prezident.sk

V súčasnosti výstavba a prevádzka budov v EÚ spotrebuje 40% energie a generuje 36% emisií CO2. Pre splnenie ambicióznych národných a európskych klimatických cieľov je udržateľná výstavba, obnova a prevádzka budov nevyhnutná.

Cieľom Kancelárie prezidenta SR je preto motivovať úrady, organizácie, inštitúcie či súkromný sektor k tomu, aby prevzali štandardy zelenej inštitúcie a nasmerovali obnovy a prevádzku svojich budov smerom k udržateľnosti.

Čo je Prezidentská zelená pečať?

Slovensko môže v súčasnosti z Fondu obnovy a odolnosti a z európskych fondov investovať do udržateľnej obnovy verejných budov (úradov, škôl a ďalších)  významné finančné prostriedky. Kľúčové bude tieto prostriedky nielen minúť, ale aj využiť na kvalitné premeny verejných budov na zelené inštitúcie.

Prezidentka Slovenskej republiky ocení Zelenou pečaťou úsilie tých, ktorí pripravia nadštandardné projekty obnovy verejných budov z hľadiska technických, estetických, ale aj prevádzkových a sociálnych kritérií. 

Zdroj: prezident.sk

 

Aké sú kritéria pre získanie pečate?

Na získanie ocenenia Prezidentská zelená pečať je potrebné splniť parametre v desiatich kategóriách. Ide o stavebné kategórie sledované pri výstavbe budovy a nestavebné kategórie, ktoré hodnotia prevádzku budovy a dopad na komunity. Kritériá vypracovala expertná skupina pre udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu. Kritériá idú nad rámec minimálnych legislatívnych požiadaviek.

Najdôležitejšou kategóriou je energetická efektívnosť a redukcia CO2. Nasledujú kategórie stavby a odpady počas výstavby budovy, voda, materiály, kvalita životného prostredia v budove, zeleň, estetika a architektonická kvalita, princípy cirkularity pri prevádzke, doprava, inklúzia a osveta.

Sledované budú tri oblasti s rovnakou relevanciu.  Progres musí nastať v každej z nich. Váha jednotlivých oblastí je pomerná pre všetky oblasti.

  • Stavebné zmeny (zateplenie, zmena vykurovania, výmena technológií za energeticky efektívne)
  • Ekologické opatrenia (recyklovanie, digitalizácia, zákaz jednorazových plastov, výsadba zelene)
  • Dopad na komunitu (podpora inej ako auto dopravy, verejné workshopy, podporné kampane)

 

Kto sa môže uchádzať o ocenenie?

Projekt Prezidentskej zelenej pečate sa vzťahuje na individuálne projekty obnovy verejných budov na území Slovenska, pričom hlavnou cieľovou skupinou sú vlastníci verejných budov. Pre účely komunikácie a administrácie procesu získania Prezidentskej zelenej pečate môže byť pre tieto účely zo strany uchádzača poverená iná zodpovedná osoba.

Ak máte budovu, ktorú mienite obnoviť (alebo už je v procese obnovy a žiadosť o stavebné povolenie bolo podané po 1.1.2021) a radi by ste sa uchádzali o Pečať, vyplňte predbežnú registráciu tu.

 

Ako prebieha proces získania?

Proces získania ocenenia Prezidentská zelená pečať pozostáva z 5 krokov:

  1. Predbežná registrácia na portáli zelenapecat.sk
  2. Žiadosť o získanie statusu Predpečate
  3. Získanie statusu Predpečate
  4. Žiadosť o udelenie Prezidentskej zelenej pečate
  5. Udelenie Prezidentskej zelenej pečate

Podrobnejšie informácie o jednotlivých krokoch nájdete tu.

 

Akadémia udržateľnosti

V rámci podpory projektu Prezidentská zelená pečať spustila Slovenská rada pre zelené budovy sériu 6 vzdelávacích online webinárov, ktoré budú zamerané na udržateľnú výstavbu, a ktoré sú určené pre záujemcov o Prezidentskú zelenú pečať.

Webináre budú viesť špičkoví odborníci z akademickej oblasti, asociácií a spoločností, ktoré sa dlhodobo venujú udržateľnej výstavbe a majú praktické skúsenosti z udržateľnej výstavby na Slovensku a vo svete.

Cena za účasť na jednom webináre je 29 eur. Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetkých šesť modulov, udelený CERTIFIKÁT. Viac informácii o webinároch sa dozviete tu.

 

Ako prispieva samotná Prezidentská kancelária?

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky ide príkladom a okrem toho, že motivuje projektom Zelená Pečať k obnove verejných budov, napĺňa koncept Zelenej kancelárie. Zavádza opatrenia pre eliminovanie, zníženie alebo čiastočné kompenzovanie vlastnej uhlíkovej stopy.

Kancelária prezidenta SR sa zaviazala k prechodu na elektromobilitu, k  výsadbe minimálne 1300 nových stromov každý rok, k využívaniu komerčných letov namiesto vládneho špeciálu, k zvyšovaniu energetickej efektivity budov v správe prezidenta SR a tiež k tomu, že pri štátnych návštevách sa bude podávať len jedlo zo Slovenska a dary určené prezidentom iných štátov musia spĺňať environmentálne kritéria. Do budúceho roka plánuje Kancelária prezidenta SR začať využívať aj solárnu energiu.

Prezidentská kancelária sa tak stane prvou verejnou inštitúciou na Slovensku a vôbec prvým prezidentským úradom na svete, ktorý dosiahne klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2030. Táto iniciatíva prirodzene podporuje dosiahnutie národných a európskych klimatických cieľov, je kompatibilná s  Parížskou klimatickou dohodou, Európskou zelenou dohodou osobitne Renovačnou  vlnou obnovy či merateľným príspevkom do balíka opatrení „Fit for 55“.

 

Zelená elektrina zo Slovenska

Najľahší spôsob, ako mať zelenší domov. Zistiť viac o Zelenej elektrine

 

Zdroje: Prezident.sk, Zelenapecat.sk, Zmos.sk, Spravy.rtvs.skTeraz.sk, Webnoviny.sk

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Už ste čítali?

Ako správne nabíjať smartfón?

Pri nabíjaní telefónu sa mnohí ľudia dopúšťajú chýb, ktoré vedú k tomu, že sa batéria viac opotrebuje a rýchlejšie stratí svoju pôvodnú kapacitu.  Prinášame vám...

Pasívny dom – za koľko eur sa dá reálne postaviť?

Pasívny dom je navrhnutý tak, aby poskytoval vysokú kvalitu bývania a minimalizoval prevádzkové náklady. Má veľmi nízku potrebu energie na svoju prevádzku – vychádza z...

Holandskí vedci vyvinuli prototyp batérie na uskladňovanie tepla

Potreba znižovania závislosti na plyne vplyvom konfliktu na Ukrajine rapídne narastá. Holandsko možno konečne našlo riešenie, ako by milióny domácností mohli fungovať bez plynu. Lacným...

Prezidentská zelená pečať

Prezidentská kancelária predstavila začiatkom apríla nový projekt „Prezidentská zelená pečať“. Ide o ocenenie, ktoré sa bude odovzdávať za nadštandardnú obnovu verejných budov. Zdroj: prezident.sk V súčasnosti...

Revízia plynového zariadenia – všetko, čo potrebujete vedieť

Revízia plynového zariadenia je kontrola prívodu plynu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení (kotlov,...

Už 3 mesiace zálohujeme PET fľaše a plechovky. Ako nám to ide?

Začiatkom roka sme vás informovali o spustení zálohového systému na Slovensku. Po niekoľkých mesiacoch realita ukazuje, že aj napriek počiatočnej nedôvere sú Slováci ochotní vracať zálohované...

Môžu solárne parky pomáhať biodiverzite?

Je možné, aby obrovské solárne parky vyrábali čistú energiu bez toho, aby mali negatívny vplyv na rastliny a živočíchy v ich blízkosti? V posledných rokoch sa po celom...

Moja spotreba elektriny výrazne narástla „bez príčiny“

Máte podozrenie, že ročné zúčtovanie za odber elektrickej energie neodráža Vašu reálnu spotrebu? Môže ísť o pokazený elektromer, pochybenie pri odpise elektrickej energie alebo vám niekto...

Jadro a plyn dostali zelenú v zelenej transformácii Európy

Európska komisia v rámci tzv. taxonómie zaradila dočasne energetiku na báze jadra a plynu medzi udržateľné zdroje energie, do ktorých sa oplatí investovať a dlhodobo môžu prinášať návratnosť....