Plávajúca farma produkujúca tony potravín využíva alternatívne zdroje energie

alternatívne zdroje energie

Sadu modulárnych plávajúcich poľnohospodárskych fariem využívajúcich alternatívne zdroje energie navrhla spoločnosť Forward Thinking Architecture. Farmy sú schopné odsoľovať a využívať morskú vodu, zberať dažďovú vodu a slnečnú energiu. Výsledkom majú byť tisíce ton zeleniny ročne.

Tieto pravouhlé plávajúce jednotky merajúce 200 × 350 metrov boli inšpirované čínskymi plávajúcimi rybími farami. Dokážu sa navzájom prepojiť, pričom na to využívajú prispôsobené prepravné spojovacie chodníky – lávky. Pohyblivosť po vode modulom zasa umožňuje využívať vodné cesty na zmenu miesta, čo jednak robí efektívnejším ich poľnohospodársku funkciu ale zároveň rieši aj prepravu potravín na určené miesto. Moduly sú schopné splavovať jazerá i rieky, čo znižuje potrebu dovozu potravín tým, že umožňuje farmárom lokalizovať dorábanie potravín na rôzne miesta, kde je dopyt.

alternatívne zdroje energie

Farmy využívajú alternatívne zdroje energie

Každá jednotka bola navrhnutá tak, aby fungovala systémom využívajúcim tri technologické úrovne. Strecha je vybavená solárnymi panelmi dodávajúcimi energiu, ďalej zberačmi na dažďovú vodu, ktorá v kombinácii odsolenou morskou vodou zabezpečuje dostatok vlahy pre rastliny a nakoniec svetlíkmi umožňujúcimi vstup potrebného množstva svetla. Druhé poschodie sa zameriava na hydroponické pestovanie plodín (pestovanie rastlín bez pôdy v živnom roztoku) a na prvom poschodí sa sústreďuje odsoľovanie vody a kultivácia.

hydroponické pestovanie
Hydroponické pestovanie

 

Prečítajte si aj: Interiérové farmy využívajúce LED osvetlenie môžu zmeniť celý potravinársky priemysel


 

Predpokladá sa, že každý modul je schopný produkovať 8 152 ton výrobkov ročne, rovnako aj 1 703 ton rýb. Takto koncipovaná konštrukcia modulov  umožňuje spájať ich do sústav,  ktoré môžu byť zväčšované až na veľké poľnohospodárske podniky priebežne produkujúce dostatok potravín pre určité krajinné oblasti alebo mestá a doplňovať alebo suplovať lokálnu výrobu alebo dovoz.

Táto inovatívna poľnohospodárska filozofia umožní v oblastiach s dostatkom vodných zdrojov rozvíjať produkciu plodín, chov rýb a bojovať tak proti hladu vo svete. Tento typ úsilia ukazuje, že ak sa spojí inovatívne myslenie a moderné technológie, ktoré umožňujú využívať alternatívne zdroje energie, dokážeme účinne bojovať s hladom a poskytnúť potravu tým, ktorí hladujú príliš často.

 

Zdroj: internet

Zdieľajte:   Facebooktwittermail