Pasívny solárny dizajn nestojí veľa ale funguje

S trochou predvídavosti a plánovania môžete ušetriť značné sumy za vykurovanie a chladenie a to jednoduchým využitím štandardných stavebných materiálov. Stačí využiť niekoľko prvkov, ktoré ponúka pasívny solárny dizajn.

Hľadanie efektívnejších spôsobov využívania energie je cesta zahŕňajúca do veľkej miery najnovšie poznatky vedy a technológií. Môžeme  napr. inštalovať solárne panely, aby nám poskytli alternatívny zdroj energie alebo inštalovať solárne systémy na ohrev vody.  Sú to aktívne solárne systémy, ktoré sú účinné ale aj nákladné.  Avšak  slnečná energia môže byť využívaná  aj pasívne, ako zdroj svetla či tepla, ako aj na chladenie  – a to bez drahého vybavenia. Dá sa to dosiahnuť predovšetkým starostlivým plánovaním s využitím princípov pasívneho solárneho dizajnu pri stavbe alebo rekonštrukcii domu.

Pasívny solárny dizajn sa skladá z piatich základných prvkov, ktoré spoločne maximalizujú príjem energie zo slnka a používajú ho na vykurovanie a chladenie:

Otvor, ktorý pozostáva z veľkého skleneného okna, kadiaľ slnečné svetlo preniká do domu a je základným prvkom pasívneho solárneho dizajnu. Okno musí byť natočené k slnku, aby  zachytávalo slnečné svetlo efektívne – v ideálnom prípade by malo mať sklon medzi 5-15 stupňami s orientáciou smerom na juh. Pre maximálny úžitok musí ostať okno netienené počas najteplejšej časti dňa. Pri navrhovaní domov treba venovať zvýšenú pozornosť orientácii s cieľom maximalizovať potenciál solárneho dizajnu. Zvýšenie počtu okien na južnej stene taktiež zvyšuje efektivitu dizajnu.

Ideálny spôsob je naplánovať pri južnej stene miestnosť, ktorá slúži ako zimná záhrada alebo „slnečná izba“ a tvorí izolačný prvok medzi temperovanou stenou a ostatnými miestnosťami domu. Ak chcete potom zahriať interiér domu, stačí ju na noc otvoriť a nechať teplo vchádzať do zvyšku domu. Alebo ju naopak nechať zavretú, ak chcete chladiť.

Absorbér – pohlcuje teplo zo slnka počas jeho prieniku do miestnosti. Jeho povrch je priamo vystavený dopadu slnečných lúčov a môže pozostávať z tehlovej steny, sklenených panelov, plávajúcej podlahy alebo sa môže jednať o akýkoľvek iný povrch, ktorý je schopný absorbovať teplo.

Tepelná hmota, ktorá leží za absorbérom a je schopná udržať absorbované teplo. Jedná sa zvyčajne o materiály vo vnútri stien a podlahy. Technika bežne používaná pri pasívnom solárnom dizajne je Trombeho stena, ktorej idea vychádza z princípu akumulácie tepla a jeho následnej distribúcii do priestoru interiéru. Pozostáva z presklenej plochy prekrývajúcej stenu budovy, zo vzduchovej medzery a akumulačnej steny (použitým materiálom môže byť kameň, kov, betón, tehla…), v spodnej a hornej časti je vhodné umiestniť vetracie klapky na prívod studeného vzduchu z miestnosti a ohriateho vzduchu späť do miestnosti.

stena2

 

 

Je možné použiť aj vodné steny vyrobené z kontajnerov naplnených vodou, ktorá udrží teplo podstatne dlhšie. Týmto spôsobom môže slúžiť napr. aj krytý bazén.

Distribúcia – je spôsob ako rozviesť zachytené teplo do celého domu. Teplo je distribuované od teplejších materiálov k chladnejším, kým sa nedosiahne tepelné vyrovnanie. Teplo sa prenáša buď konvekciou, kondukciou alebo žiarením.

Ovládanie – je spôsob ako riadiť množstvo tepla, ktorému je umožnené preniknúť dnu a je nutné, aby sa zabránilo prehriatiu. Sú to prevažne jednoduché opatrenia ako strešné previsy, markízy, rolety a ktoré sa dajú účinne použiť na riadenie množstva prenikajúceho slnečného svetla. Strešné presahy môžu zabrániť prieniku slnečného svitu do miestnosti v letnom období, kedy stojí slnko najvyššie na oblohe, ale umožňujú slnku preniknúť do miestnosti aj v zime, keď je poloha slnka nižšia. Výsuvné markízy môžu byť nastavené tak, aby umožnili alebo blokovali prenikaniu slnečného svetla. Taktiež žalúzie ponúkajú lacný a pohodlný spôsob regulácie množstva slnka pri vstupe do miestnosti v závislosti na dennej dobe alebo poveternostných podmienkach.

pasívny sloárny dizajn

Pasívny solárny dizajn

Vyššie uvedených päť prvkov tvorí základné jadro pasívneho solárneho dizajnu. Každý prvok plní samostatnú funkciu, ale aby boli účinné, musia spolupracovať, takže každý prvok má zásadný vplyv na ostatné.

Kvalitná izolácia je kľúčom k únikom tepla, takže urobte potrebné opatrenia, aby ste zabezpečili, že váš dom je izolovaný energeticky efektívne:

  1. Použitie energeticky úsporné okná.
  2. Uistite sa, že okná sú dobre utesnené.
  3. Nájdite a zabezpečte úniky okolo dverí, potrubia, inštalačné a elektrické rozvody a pod.
  4. Na noc zatiahnite závesy na zlepšenie tepelnej izolácie počas zimy, naopak nechajte ich odtiahnuté v lete,  aby chladný nočný vzduch ochladil teplé hmoty v dome.

S trochou predvídavosti a plánovania môžete ušetriť značné sumy za vykurovanie a chladenie a to jednoduchým využitím štandardných stavebných materiálov, ktoré nemusia nevyhnutne stáť viac.

 

Zdroj: internet

Zdieľajte:   Facebooktwittermail