Nová štúdia odhalila najlepšie podmienky pre lietajúce veterné turbíny

lietajúce veterné turbiny

Vedci zo Saudskej Arábie skúmali dáta, ktoré zhromaždila NASA a na ich základe identifikovali ideálnu výšku pre lietajúce veterné turbíny.

Lietajúce veterné turbíny

Tím vedcov z Technickej a prírodovedeckej univerzity kráľa Abdalláha v Saudskej Arábii nedávno publikovali výsledky najnovšej štúdie. Tá na základe dát o vetroch vo vysokých nadmorských výškach, ktoré zhromaždila NASA, identifikovala ideálnu výšku pre lietajúce veterné turbíny na Blízkom východe. Výskum by mohol byť ďalším krokom k budúcnosti produkcie elektrickej energie vo vyšších nadmorských výškach a spôsobom, ktorý dokáže prekonať obmedzenia tradičných veterných turbín. Technológia získavania energie z vetra vo vysokých nadmorských výškach však nie je úplnou novinkou. Prvé koncepčné lietajúce veterné turbíny sa objavili iba pred pár rokmi. Ide o turbíny, ktoré fungujú podobne ako šarkany. Lietajú vysoko a k zemi sú pripevnené pomocou špeciálnych lán, ktoré zároveň prenášajú elektrickú energiu späť na zem do tzv. pozemnej stanice.

lietajúce veterné turbiny

Ideálna výška pre lietajúce veterné turbíny

Nová štúdia vedcov zo Saudskej Arábie potvrdzuje a podporuje názor, že získavanie energie z vysokých nadmorských výšok by mohlo byť spoľahlivým a výdatným zdrojom veternej energie. Štúdia sa ale sústredila na ideálnu výšku, v ktorej by sa mali lietajúce veterné turbíny pohybovať. Na to vedci použili dáta, ktoré zhromaždila NASA pričom zohľadnili denné a sezónne variácie na Blízkom východe. Jeden z autorov štúdie, Andrew Yip vysvetlil, že optimálna výška pre takéto veterné turbíny sa líši na základe oblasti, ročného obdobia a času počas samotného dňa. Vo všeobecnosti však podľa neho možno povedať, že čím je nadmorská výška vyššia, tým sa zvyšuje hojnosť zdrojov pre veternú energiu. Tím vedcov zároveň došiel k záveru, že najlepšou oblasťou pre získavanie energie vo vysokých nadmorských výškach na Blízkom východe sú oblasti nad Saudskou Arábiou a Ománom.

lietajúce veterné turbiny

Lietajúce veterné turbíny na Blízkom východe

Blízky východ je pritom oblasťou, kde sa využíva najmä energia zo slnka, keďže veterné podmienky nie sú oproti iným miestam na zemi ideálne. Práve pre takéto oblasti sú vhodnú lietajúce veterné turbíny, ktoré získavajú energiu z vetra a oproti tradičným veterným turbínam sú lacnejšie a efektívnejšie. Súčasné lietajúce veterné turbíny lietajú vy výške asi 2-3 kilometre nad zemou, ale ako dokazuje štúdia, aj vo vyšších polohách sa nájde dostatok vetra na získavanie energie. Tím vedcov plánuje vo výskume pokračovať a detailnejšie analyzovať jednotlivé regióny z hľadiska možností a podmienok pre získavanie energie z vetra. Podľa jedného z autorov by mala pomôcť lokálnej technológii veternej energie a zároveň pomôcť naplniť plán Kráľovskej vízie do roku 2030 na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.

Zdroj:

https://m.phys.org

https://www.nature.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail