Veterné turbíny s vyššou efektivitou a nižšími obstarávacími nákladmi

lietajúce veterné turbiny

Efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov elektrickej energie je nepochybne hudbou budúcnosti, preto sa neustále viac a viac odborníkov a firiem snaží nájsť spôsob, ako veterné turbíny ešte viac zefektívniť.

Novou, veľmi zaujímavou oblasťou výskumu v oblasti zefektívnenia veterných turbín sa stala nadmorská výška. Vysoká nadmorská výška je totižto v prípade intenzity vetra jedným z najväčších nevyužitých zdrojov elektrickej energie na svete. Podľa odborníkov je vo vysokých nadmorských výškach dostatok elektrickej energie, vietor je v zásade stály a až dvakrát tak intenzívny v porovnaní s intenzitou vetra, ktorý zachytávajú súčasné veterné turbíny.

Dnes vám preto predstavíme také veterné turbíny, ktoré už vo vysokých nadmorských výškach pracujú, avšak s podstatne vyššou efektivitou a nižšími obstarávacími nákladmi.

Lietajúce veterné turbíny

Ide o turbíny, ktoré sú v porovnaní s tými tradičnými až  dvakrát efektívnejšie, pričom náklady na ich obstaranie sú podstatne nižšie. V porovnaní s bežne dostupnými veternými turbínami dokážu výstupiť až do výšky 2000 metrov nad zemou, nie sú pevne pripevnené k zemi, vďaka čomu sa môžu premiestňovať podľa potreby.

 Z čoho tieto veterné turbíny pozostávajú?

Ako môžete vidieť, veterné turbíny pozostávajú z vysokokvalitného, vzduchotesného a odolného materiálu, vďaka čomu si tieto turbíny vždy udržia svoj stály tvar. V obvode plášťa je hélium, ktorý im umožní samovoľný výstup do požadovanej nadmorskej výšky.

Každá veterná turbína obsahuje tzv. „trojlopatkovú“ vrtuľu, ktorá sa bežne používa v už existujúcich veterných turbínach po celom svete. Taktiež obsahuje tzv. „laná“, ktoré turbínu kotvia na požadovanom mieste a za každých poveternostných podmienok. S ich pomocou sa upravuje nielen jej výška, ale dochádza aj k prenosu vyrobenej elektrickej energie do tzv. „pozemnej stanice“.

Pozemná stanica sama o sebe funguje ako príves, ktorý sa pomerne ľahko prepravuje z miesta na miesto. Následne sa v závislosti od ďalšieho spôsobu využívania napája napr. priamo na elektrickú sieť konečného zákazníka.

veterné turbíny

 Komu sú určené

Veterné turbíny ponúkajú vyšší výkon, flexibilitu a pomerne rýchlo použiteľné riešenie pre tých zákazníkov, ktorí čelia vysokým, prípadne rýchlo sa meniacim nákladom za elektrickú energiu. V prípade odľahlejších miest dokážu napr. šetriť nemalé náklady za naftu, ktorá sa používa do elektrických generátorov.

Sú určené najmä pre zákazníkov z nižšie uvedených oblastí:

  • Vidiecke komunity
  • Odľahlé ostrovy a ťažko dostupné miesta
  • Poľnohospodársky sektor
  • Zábavný sektor
  • Núdzové prípady (napr. živelné katastrofy)

Aké majú teda výhody?

Poskytujú vyšší výkon

  • V pracovnej výške 600 metrov dokážu vyprodukovať až dvakrát viac elektrickej energie v porovnaní s klasickými veternými turbínami.

Sú ekologickejšie

  • Do značnej miery minimalizujú možný negatívny vplyv na ľudí (najmä hluk) a životné prostredie (nedochádza k trvalému zásahu do prírody).

Bezproblémová prevádzka je samozrejmosťou

  • Výroba elektrickej energie je plne automatizovaná, riadená na diaľku a rovnako tak aj chránená pred nepriaznivými vplyvmi počasia.

Majú nízke obstarávacie náklady

  • V porovnaní s tradičnými veternými turbínami sa radikálne znižujú náklady na samotnú inštaláciu a prepravu, ktoré predstavujú až 90 %. V našom prípade teda táto položka odpadá.

Disponujú rýchlou dostupnosťou

  • Veterné turbíny sú dodávané v dvoch štandardných kontajneroch a ich spustenie do prevádzky sa môže uskutočniť už do 24 hodín.

Veterné turbíny podporila spoločnosť SoftBank

SoftBank je popredná telekomunikačná spoločnosť v Japonsku, ktorá dlhodobo podporuje rôzne druhy inovatívnych projektov, môžeme spomenúť napr. GrabTaxi, Snapdeal a podobne. V nedávnej dobe táto spoločnosť investovala vyše 7 mil. dolárov do projektu: inovatívne veterné turbíny, vďaka čomu svetu ukázala nielen svoj pozitívny postoj k inováciám, ale vo vzťahu ku konkurencii aj svoje naozaj široké investičné portfólio.

Z pohľadu spoločnosti SoftBank sú tieto veterné turbíny naozaj novým a zároveň perspektívnym spôsobom využívania obnoviteľných zdrojov elektrickej energie aj v takých oblastiach, ako sú odľahlé ostrovy v Japonsku či dokonca v celej ázijsko-pacifickej oblasti.

Dôvodom, prečo sa SoftBank rozhodla podporiť práve tento projekt je najmä vzrastajúci dopyt po čistej energii, nakoľko je táto téma po rozsiahlej katastrofe vo Fukušime v roku 2011 v Japonsku veľmi živá. Od tejto katastrofy sa táto krajina snaží nájsť vhodné energetické alternatívy za súčasnú jadrovú energiu.

V porovnaní s tradičnými sú tieto nové veterné turbíny nepochybne obrovským prínos pre celé ľudstvo a globálnu ekológiu. Ostáva nm len dúfať, že podobných projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov elektrickej energie bude len pribúdať.

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail