Najnovšia správa uvádza, že v európskych krajinách je energetická udržateľnosť na najvyššej úrovni

energetická udržateľnosť

Hodnotenie na základe trojčlenného energetického indexu 2016 ukázalo, že energetická udržateľnosť je na najvyššej úrovni v Európe, ale iba osem krajín v rámci TOP 10 získalo najvyššiu známku AAA.

Energetická udržateľnosť hodnotená na základe 3 oblastí

Svetová energetická rada minulý mesiac publikovala správu, v ktorej hodnotí udržateľnosť národných energetických systémov na základe trojčlenného energetického indexu, ktorý hodnotí tri oblasti: energetickú bezpečnosť, energetickú rovnosť a environmentálnu udržateľnosť. Svetová energetická rada v tejto správe ohodnotila 125 krajín z celého sveta. Výsledky dokázali, že jednoznačným lídrom sú európske krajiny, ktoré najvýznamnejšou mierou prispeli ku prechodu z fosilných palív smerom k energeticky udržateľnejšiemu mixu.  Rebríček 10 krajín, kde je energetická udržateľnosť na najvyššej Európe tvorí 9 európskych krajín a Nový Zéland, pričom prvé tri krajiny s najvyšším indexom AAA sú Dánsko, Švajčiarsko a Švédsko. V poradí nasleduje Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Nórsko, Fínsko, Nový Zéland a Rakúsko.

energetická udržateľnosť

Energetická udržateľnosť jednou z globálnych priorít

Správa Svetovej energetickej rady podrobne hodnotí aj jednotlivé oblasti trojčlenného indexu a uvádza aj detailné hodnotenie v rámci kontinentov. Jej predseda Joan MacNaughton uviedol, že témy ako energetický prístup a klimatické zmeny ešte nikdy neboli také dôležité ako práve teraz, po uzavretí parížskej dohody a definovaní cieľov energetickej udržateľnosti OSN. Tento posun v energetických prioritách podľa neho prináša do globálneho energetického mixu väčšiu rozmanitosť , ktorá zvyšuje bezpečnosť energetickej dodávky a zároveň jej udržateľnosť. Iba 13 zo 125 hodnotených krajín však získalo najvyššie hodnotenie AAA, čo dokazuje, že aktivity, inovácie a investície v súkromnom sektore, ale aj na národnej úrovni je potrebné stále podporovať a rozvíjať.

Energetická udržateľnosť na Slovensku

Slovensko sa v hodnotení Svetovej energetickej rady umiestnilo na 16. mieste s najvyšším hodnotením AAA. Energetická udržateľnosť je podľa trojčlenného indexu najvyššia spomedzi krajín V4 a predbehli sme aj krajiny ako Belgicko, Kanada či Japonsko.  Správa uvádza aj to, integrácia energetických trhov Česka, Slovenska, Maďarska a Rumunska spolu s už existujúcim vysokým podielom využívania obnoviteľných zdrojov energie v budúcnosti zrejme ešte zvýši hodnotenie energetickej bezpečnosti v týchto krajinách.

Zdroj:

https://www.worldenergy.org

https://cleantechnica.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail