Najlepší nápad: rozprávky budujú vzťah k prírode

World EcoTales Cup - majstrovstvá sveta v rozprávaní eko- rozprávok. Rozprávky sa budú rozprávať malým deťom, aby si vybudovali pozitívny vzťah k prírode.

Široký vzdelávací dosah a komunikácia medzi generáciami zrejme najviac zarezonovali medzi online podporovateľmi „najlepších nápadov“. Projektu World EcoTales Cup dali ľudia v online hlasovaní najviac hlasov, vďaka čomu aj  získal cenu sympatie. S nápadom šíriť eko rozprávky prišli stredoškoláci z Trnavy a právom sa zaradili medzi finalistov 4. ročníka projektu Najlepší nápad.

Podstatou majstrovstiev v rozprávaní eko rozprávok je hravé učenie. Stredoškoláci rozprávajú škôlkarom  ekologické rozprávky a učia ich tak úcte k životnému prostrediu. Víťazné rozprávky z majstrovstiev majú v deťoch prebúdzať pozitívny vzťah k ekológii a záujem o ochranu prírody. Za World EcoTales Cup-om stoja Lucia Pavlíková a Radim Ondruška z Obchodnej akadémie na Kukučínovej ulici v Trnave.

Rozprávky ako súčasť environmentálnej výchovy

Malé deti sa najrýchlejšie učia cez príbehy. Preto najlepším spôsobom ako ich naučiť vážiť si prírodu, aby ju chránili aj v dospelosti, je šíriť rozprávky s environmentálnou tematikou. Dvojica stredoškolákov vymyslela medzinárodnú súťaž, na ktorej sa každý rok vyberú a ocenia 3 najlepšie príbehy. Následne sa preložia do viacerých svetových jazykov, spracujú sa ako audio nahrávky a rozdistribuujú do škôlok po celom svete.

Napriek tomu, že rôzne eko príbehy už existujú, len málo z nich sa dostane do povedomia vo svetovom meradle. Väčšinou je na rodičoch, aby svoje deti naučili, aké dôležité je starať sa o životné prostredie. Na celonárodnej alebo medzinárodnej úrovni ucelená environmentálna výchova chýba a keď už nejaká je, začína až vo vyššom veku. Záujem detí v predškolskom veku je najefektívnejšie podchytiť nenútenou formou. Práve na to, v spojení s hrou a detskou fantáziou, majú slúžiť víťazné audio rozprávky z projektu World EcoTales Cup.

Aj keď sú rozprávky primárne určené pre materské školy, využiť sa môžu aj na prvom stupni základných škôl. Dostupné však budú pre každého rodiča, ktorý si uvedomuje dôležitosť ochrany životného prostredia a chce svoju lásku k prírode preniesť nenásilným spôsobom aj na svoje deti vo veku 3 – 8 rokov.

Prvé testovanie na Slovensku

Projekt je určený pre krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). K jeho rozšíreniu môžu napomôcť aj globálne spoločnosti s environmentálnym cítením, ktoré majú možnosť spojiť svoje meno s eko rozprávkami v príslušnej krajine. V tejto chvíli rozprávky testuje 13 škôlok v Trnave, Jaslovských Bohuniciach a v Žiline, pričom rozprávka „O Miškovi a svete slnečných zrkadiel“ sa už stihla umiestniť na 3. mieste v celonárodnom kole súťaže Enersol SK.

4. ročník projektu bol rekordný

Ekologické rozprávky z projektu World Ecotales Cup sa presadili medzi 27-mymi nápadmi, ktoré sa do projektu Najlepší nápad zapojili. Štvrtý ročník bol z hľadiska prihlásených nápadov rekordný. O projekt prejavilo záujem viac ako 900 žiakov, z ktorých sa 260 zúčastnilo 10-tich biznis seminárov v Bratislave, Trnave, Nitre, Martine, Piešťanoch, Nových Zámkoch, Komárne, Zlatých Moravciach, Šali a Banskej Bystrici.

V súčasnosti sa rozbehol už aj 5 ročník projektu Najlepší nápad, ktorý každoročne pomôže 10 vybraným nápadom mladých ľudí z prevažne technických stredných škôl. Podnikateľské nápady ako šetriť prírodu a energiu môžu študenti partnerských škôl prihlasovať do 12. februára 2014. Generálnym partnerom projektu je už piaty rok ZSE. Pozitívnou novinkou nového ročníka je odmena 3000 € pre najlepší eko nápad. 

Ak vás projekt alebo konkrétny nápad zaujal a chcete ho podporiť, staňte sa poradcom projektu. Budete mať možnosť priniesť svoje skúsenosti mladým ľuďom pri rozbehu ich podnikania. Zapojiť sa môžete tu.

Zdroj: energia.sk

Zdieľajte:   Facebooktwittermail