Krátky sprievodca procesom kúpy okien

okná

Kúpa okna nie je tak jednoduchá záležitosť, preto vám prinášame niekoľko tipov, na čo by ste počas objednávania okien nemali zabudnúť.

Pri výbere okien treba v prvom rade hľadieť na materiál, z ktorého by okná mali byť vyrobené. Úlohu môžu zohrávať okrem vlastností okien aj financie či emócie. Stačí malá chyba, ktorá dokáže vyše vysnívané bývanie oddialiť o niekoľko týždňov a mesiacov.

  1. Štádium projektu

Zákazník by mal výrobcu okien navštíviť v štádiu hrubého projektu, teda vtedy, keď s ním možno ešte pracovať a prispôsobovať si ho. Výrobca okien dokáže podľa skúseností zákazníkovi poradiť tak, aby mal v objekte dostatok svetla a aby sa v ňom v tomto ohľade dobre cítil,“ vysvetľuje Ľubomír Svetlík zo spoločnosti Mirador. Zákazník by mal so sebou doniesť kompletnú projektovú dokumentáciu, v ideálnom prípade môže prísť aj s projektantom. Výrobca môže vďaka kompletnej projektovej dokumentácii skontrolovať detaily navrhovaných okenných otvorov. „Niekedy sa totiž stane, že v projekte je uvedený užší stavebný otvor na vchodové dvere, prípade sa zákazník na poslednú chvíľu rozhodne, že chce ku vchodovým dverám umiestniť svetlík.“

Praktickým a dizajnovým doplnkom stavby je čoraz populárnejšie vonkajšie tienenie. Výrobcovia stále pripomínajú, že už v štádiu projektu by sa mali zákazníci rozhodnúť pre typ tienenia domu – pokiaľ chcú stavbu tieniť z exteriérovej strany, treba myslieť na stavebnú predprípravu. „Ak zákazník nemyslí včas na stavebnú predprípravu, môže byť inštalácia vonkajších žalúzií alebo roliet komplikovanejšia,“ dopĺňa špecialista.

  1. Tvorba cenovej ponuky

Ľubomír Svetlík súčasne upozorňuje na to, aby si zákazník vždy prešiel cenovú ponuku s výrobcom. „Je potrebné sledovať, čo všetko cenová ponuka zahŕňa, či je jej súčasťou aj napríklad zameranie stavby alebo samotná montáž. Niekedy s tým zákazník ráta, pričom cenová ponuka tieto zložky neobsahuje. Aby sa predišlo zbytočným reklamáciám a sporom, je potrebné si na začiatku vyriešiť všetky nezrovnalosti. Aj ich neskoršia náprava predlžuje časy montáže a dodania okien.“ Pri cenovej ponuke nie sú teda dôležité len čísla, ako je suma, či materiál, z ktorého sú okná vyhotovené. Treba sledovať rozmery, počty okien, typy zasklení, no aj napríklad úroveň bezpečnosti kovania. „V našej firme upozorňujeme každého zákazníka na bezpečnosť jednotlivých kovaní, ktoré môžu dom pasívne ochrániť pred zlodejmi,“ pokračuje Ľubomír Svetlík.

  1. Zameriavanie okna a jeho výroba

oknáPo prvých stretnutiach, kedy si výrobca so zákazníkom ujasní všetky požiadavky, a stanoví si presné podmienky a postup, nasleduje zameranie okien. Pracovníci firmy prichádzajú na miesto stavby, kde zamerajú jednotlivé stavebné otvory, kam neskôr osadia okenné výplne. „V prípade rodinného domu takéto zameriavanie trvá dve až tri hodiny. Práve vtedy môžu investori urobiť ešte posledné zmeny v povrchových úpravách alebo farbe okien – preto je vhodné, keď je počas tohto procesu prítomná aj budúca pani domu.“ Ľubomír Svetlík súčasne upozorňuje, že so zameriavaním okien netreba čakať do dokončenia strechy. Dopredu však treba vedieť, aká bude presná výška a typ podlahy a tiež hrúbka izolácie. „Jedna vec je správne zameranie, druhá však montáž – jej chod môže narušiť väčšia hrúbka izolácie, aká bola pôvodne plánovaná.“

Po správnom zameraní na stavbe a po potvrdení rozmerov a objednávky sa tieto údaje presúvajú do výroby, ktorá je odhadovaná pri výrobe drevených okien na 4 až 6 týždňov, pri drevohliníkových oknách na 6 až 8 týždňov. Vždy však závisí od celkovej vyťaženosti vo výrobe.

 

  1.  Montáž

oknáPo sfinalizovaní výrobných procesov a  dohode s investormi, prichádzajú dlhoočakávané momenty – samotná montáž okien. Jej dĺžka závisí od počtu a rozmerov okien, veľkosti stavby a prístupu k stavbe. „Napríklad v prípade priemerne veľkého bungalovu trvá osadenie všetkých okenných otvorov jeden až dva dni. Rýchlosť montáže ovplyvňuje do veľkej miery poriadok na stavbe. Preto sa všetkým zákazníkom snažíme pripomínať, aby v tomto ohľade pre montážnu skupinu objekt pripravili. Montáž je pri väčšom poriadku efektívnejšia a rýchlejšia,“ dopĺňa Ľubomír Svetlík. Po dokončení montáže nasleduje podpis preberacích protokolov a zaškolenie o údržbe okien.

Zdroj: www.mirador.eu

Zdieľajte:   Facebooktwittermail