Inovatívne veterné turbíny zachytia viac než 50 % veternej energie

Inovatívne veterné turbíny

Neustále sa zvyšujúca spotreba elektrickej energie nás núti hľadať stále efektívnejšie spôsoby jej výroby, a preto sa musíme zamýšľať nad spôsobmi, ako obnoviteľné zdroje elektrickej energie využiť ešte efektívnejšie. Aj preto je už pomerne dlhé obdobie záujem odbornej verejnosti upriamený na veterné turbíny

Asi každý z nás už vie, ako vyzerá klasická veterná turbína. Nielen v zahraničí, ale aj Slovensku ich už predsa len niekoľko máme. Dnes vám však predstavíme také veterné turbíny, ktoré sa vďaka svojím inovatívnym prvkom môžu stať zaujímavými zdrojmi elektrickej energie v pomerne blízkej budúcnosti.

Inovatívne veterné turbíny

Ako môžete vidieť na obrázku, nejedná sa o klasické veterné turbíny, ako ich poznáme dnes. Tieto turbíny už nemajú bežne viditeľné lopatky a teda pracujú na báze „Zero Blade technology“, teda tzv. bezlopatkovej technológii. Podľa spoločnosti Saphon energy, ktorá tieto turbíny vyrába, bolo ich cieľom zbúrať mýtus o súčasnom možnom spôsobe využívania veternej energie a ponúknuť tak svetu úplne nový a efektívnejší spôsob.

ZAUJÍMAVOSŤ: Dánsky ostrov spotrebúva elektrickú energiu iba z obnoviteľných zdrojov

Podľa spoločnosti Saphon energy, sú tieto turbíny vyše dvakrát tak efektívne, v porovnaní s klasickými veternými turbínami. Pri ich konštruovaní sa autori inšpirovali funkcionalitou plachetnice a preto namiesto lopatiek použili plachtu, ktorá svojím tvarom pripomína dáždnik. Spoločnosť Saphon energy, pochádzajúca z Tuniska sa v súčasnosti snaží nielen o neustále zdokonaľovanie tejto technológie, za ktorú už získala aj ocenenie, ale aj o podporu tejto technológie cez potencionálnych partnerov na celom svete.

V čom je teda ich inovatívnosť?

Klasické veterné turbíny dokážu dnes zachytiť cca 30 – 40 % kinetickej energie vetra. Spoločnosť Saphon energy tvrdí, že vďaka ich technológii dokážu veterné turbíny zachytiť viac ako 59,4 % takejto energie, čiže efektívnosť ich veterných turbín je viac než 2-násobná.

Zaujímavosťou taktiež je, že náklady na takéto veterné turbíny sú až o 45 % menšie, a to práve vďaka tomu, že nepozostávajú z lopatiek a ostatných komponentov, ktoré sú typické pre klasické veterné turbíny.

Okrem klasických sa tieto inovatívne veterné turbíny líšia aj v spôsobe skladovania vyrobenej energie. Väčšina z tejto kinetickej energie môže byť uložená (pomocou hydraulického akumulátora) alebo premenená na elektrickú energiu za pomoci hydraulického motora a generátora.

Čo dodať na záver? Spoločnosti Saphon energy držíme palce a veríme, že sa táto inovatívna technológia rozšíri do celého sveta a že sa takéto veterné turbíny objavia aj na Slovensku.  Také slnko, či vietor sú predsa zadarmo a ich využívanie nevytvára tlak na ekológiu.

280815_banner_ZSE_v4-2

Zdieľajte:   Facebooktwittermail