Green Business Breakfast napovie ako ďalej s obnovou rodinných domov

Na Slovensku neexistuje žiaden podporný program, ktorý by vlastníci rodinných domov využívali pri obnove. Výsledkom je výrazne nedostatočné tempo obnovy rodinných domov a otázna je aj kvalita prevedených prác, okrem iného, aj z hľadiska dosahovania úspor energie. Diskusiu na túto tému a príklady zo susedných krajín nájdete na Green Business Breakfast.

Slovenská rada pre zelené budovy – Slovak Green Building Council (SKGBC) usporiada 19. júna 2014 v spolupráci s iEPD a platformou Budovy pre budúcnosť podujatie Green Business Breakfast na tému: Dotačné programy pre obnovu rodinných domov s dôrazom na úspory energie. Príklady dotačných programov z Českej republiky a Rakúska môžu byť dobrým štartovacím bodom pre debatu o nastavení takejto podpornej schémy aj na Slovensku.

green business breakfast

Dotačné programy v Rakúsku a Českej republike nám na Green Business Breakfast priblížia:

Dr. Margarete Czerny, Predsedníčka Vedeckej rady, Umwelt & Bauen – Sanierung Cheque – skúsenosti s dotačnými programami v Rakúsku

Petr Štěpánek, Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy – Kritická reflexia realizácie programu Zelená úsporám v Českej republike

 

Kedy/When                 19. jún 2014, 9:00 – 11:30

Kde/Where                  Hotel Lindner, 3. posch., obchodné centrum Centrál, Metodova ulica, Bratislava

Vstupné/Entrance        pre členov SKGBC a iEPD, štátnu správu, akademikov a študentov bezplatne/ostatní: 10 €

 

Zaregistrovať sa môžete na: events@skgbc.org do 17. júna 2014

 

Zdroj: www.skgbc.org

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail