Energeticky pasívny dom: najviac ušetríte, keď dobre plánujete

Lukas P.

Rozhodnutie o stavbe vlastného domu väčšina ľudí urobí len raz za život a preto je dôležité, aby ste pri rozhodovaní mali čo najviac odborných informácií a dokázali efektívne plánovať. Dobré plánovanie je vždy lacnejšie, ako prerábanie zlej realizácie, to platí vždy, nie len pre pasívny dom.

pasivny dom

Na rozhodnutie s takým dlhotrvajúcim účinkom je dôležité sa dobre pripraviť, pretože by malo viesť k osobnému pohodliu a vysokej spokojnosti s bývaním. Pri svojom rozhodovaní si môžete pomôcť nasledujúcimi informáciami.

Ako by mal pasívny dom vyzerať? Kto by ho mal projektovať?

Požiadavka minimalizácie tepelných strát cez plášť budovy podmieňuje v prípade pasívneho domu použitie čo najkompaktnejšieho tvaru s priamymi líniami. To sa odráža aj pri plánovaní pôdorysu stavby. Jednoduché tvary a úsporné narábanie s priestorom sú pre pasívne domy typické. Pri použití nových materiálov (napr. tepelnoizolačné zasklenie) sa projektantom núkajú netradičné možnosti, ktoré poskytujú dostatok voľného priestoru pre individuálne navrhovanie. Komplikovaným prvkom (napr. arkierom a pod.) by sme sa mali vyhnúť už z finančných dôvodov. Technicky sú realizovateľné všetky formy budov a striech. Pokiaľ však zvolený tvar vedie ku zbytočnému zväčšeniu ochladzovaného povrchu, odrazí sa to aj na zvýšenom rozpočte.
Tip: Hľadajte architekta, ktorého domy sa Vám páčia, je priaznivcom ekologického a energeticky úsporného stavania a ktorý môže vystihnúť Vaše priestorové požiadavky a dať im jednoduchú, ale nezameniteľným spôsobom krásnu formu. Na prípravy si nechajte dostatok času a pohovorte si s ľuďmi, ktorí už v podobných domoch bývajú.
Predpokladom úspešnej realizácie Vašej predstavy o bývaní v pasívnom dome je kvalitný projekt. Koncept energeiticky pasívneho domu (EPD) je utváraný od prvých skíc architekta (to sa netýka iba jeho základných princípov fungovania, ale najmä konštrukčného riešenia, ktoré laik často podcení). Praktické skúsenosti projektantov však jednoznačne svedčia o náročnom a pracnom (niekedy až nemožnom) prispôsobovaní hotového „bežného“ projektu požiadavkám kladeným na EPD. Preto Vám odporúčame zvoliť dobrého odborníka hneď na začiatku a s ním uskutočniť cely projekt.
Dôležitá je poloha stavebného pozemku. Z južnej strany by nemal byť zatienený budovami, kopcami ani ihličnatými lesmi. Niektoré obce nepovoľujú žiadne odchýlky od tradičných foriem striech. Plochá pultová strecha stúpajúca smerom k juhu má svoj zmysel z mnohých dôvodov, pre stavbu pasívneho domu však nie je bezpodmienečne nutná.
Pre pultovú strechu hovoria nasledujúce argumenty

  • získame dve celé podlažia namiesto jedného a pol,
  • budova môže byť otvorená slnku, môže byť zaizolovaná hrubou vrstvou a zostáva – na radosť susedom – napriek tomu nízka,
  • konštrukciu strechy a krytinu možno vyrobiť s nižšími nákladmi.

Tip: Včasné nadviazanie kontaktu so stavebným úradom a susedmi Vám umožní stavať bez konfliktov.
pasivny dom

Ktoré stavebné opatrenia vytvárajú predpoklady pre útulný a komfortný pasívny dom?

Stavba pasívneho domu sa vydarí len vtedy, keď budú splnené všetky kritériá, ktoré už boli popísané v predchádzajúcich kapitolách. Podstatným a typickým prvkom pasívneho domu je automatické vetranie priestorov s vysoko efektívnym využitím odpadového tepla z odvádzaného vzduchu. Pri výmene vzduchu približne 0,5 objemu interiéru za hodinu, ktorá je nutná z hygienického hľadiska, možno do domu s obytnou plochou o veľkosti 140 m2 dodať vykurovací výkon najviac 2 kW (pri dodržaní maximálnej teploty prichádzajúceho vzduchu 50°C). Maximálna tepelná strata budovy preto nesmie byť vyššia, pokiaľ ju chceme vykurovať len pomocou vetracieho zariadenia.

Aké sú Vaše osobné požiadavky na pohodlie?

Podstatným predpokladom pre zdravé prostredie a pocit pohody je hygienicky nezávadný čerstvý vzduch. Preto predstavuje komfortná ventilácia obytných priestorov spojená s vysoko efektívnym využívaním odpadového tepla hlavný prínos pasívnych domov. Táto donedávna u nás pomerne neznáma technológia sa v súčasnosti čoraz viac uplatňuje. Pre lepšie pochopenie systému je preto vhodné navštíviť niektorý z realizovaných domov s týmto systémom (uplatňuje sa aj pri nízkoenergetických domoch).
Aby bolo možné maximálne využiť pozitívne efekty ventilačnej technológie a zamedziť možným rizikám, vyjasnite si v procese plánovania nasledujúce otázky:

  • Zodpovedá plánovaná budova svojou veľkosťou, celistvosťou konštrukcie a energetickou kvalitou možnostiam teplovzdušného vykurovania, alebo bude potrebný dodatočný zdroj tepla? Takým doplnkovým zdrojom môže byť napr. tepelné čerpadlo, kotol na drevo, malá plocha podlahového alebo stenového  vykurovania, elektrický dohrev… Kozub (nie otvorený!) môže naviac splniť potrebu sálavého tepla (model s bežným výkonom však bude v dobre izolovanom dome pri použití spôsobovať prekúrenie).

Tip: Postavte svoje vlastné požiadavky na komfort do centra pozornosti pri plánovaní vykurovacieho systému. Dovolené je všetko: od vykurovania výhradne čerstvým vzduchom cez kombinované systémy s vykurovacími plochami využívajúcimi teplú vodu až po malé centrálne vykurovacie zariadenia na biomasu. Je potrebné dbať na výšku nákladov a na zladenie komponentov (väčšina bežných krbových kachlí nie je vhodná pre pasívne domy, pretože majú príliš vysoký výkon a malé možnosti pre jeho reguláciu). Jednoduché systémy sú lacnejšie a a ich prevádzka spoľahlivejšia.
Dbajte na dostatočnú zvukovú izoláciu ventilačných inštalácií ako v centrálnom zariadení, tak aj v potrubí pre prívod vzduchu a zabudujte tam tlmiče zvuku. V žiadnom prípade by nemala byť prekročená zvuková hladina 22 decibelov, v lepšom prípade 20 decibelov.
Samozrejme sa dajú aj v pasívnom dome kedykoľvek behom 365 dní v roku otvárať v prípade potreby okná. Pri výbere ventilačného systému dbajte na to, aby bolo možné jeho reguláciu prispôsobiť rôznym nárokom: vypnutie ventilátora privádzaného vzduch pri otvorení okien, obtoky vetracej jednotky pre využitie v letných mesiacoch a pod. Vetracia jednotka a rozvody by mali byť zvolené tak, aby ste boli schopní robiť ich údržbu (výmena filtrov, čistenie) jednoducho a sami.

Akým zdrojom tepla a tepelným médiám dávate prednosť?

Ak sú naplnené vyššie uvedené predpoklady pre energeticky pasívny dom, je vlastne jedno, z akých zdrojov je dom vykurovaný. Z ekologických dôvodov je však vhodné dať prednosť obnoviteľným zdrojom energie. Pokiaľ je voda ohrievaná pomocou solárneho zariadenia, má význam presunúť vykurovací systém do úrovne „núdzového vykurovania“.
Niekoľko príkladov, ktoré Vás môžu inšpirovať na zostavenie individuálneho plánu:

  • Nijaký komín a takmer žiadne vykurovanie: ak tomu zodpovedajú výpočty a Vaše rozumné osobné požiadavky na komfort, môžete v dome vystačiť s malým tepelným čerpadlom, napr. v kompaktnej vetracej jednotke so solárnym zariadením na predohrev vody,
  • v obytných miestnostiach je možné mať viditeľný plameň: pri otvorenom pôdoryse budovy Vám môže peletová pec alebo kozub priniesť do domu zážitok z ohňa. Musia však mať prívod vzduchu pre spaľovací proces zvonka, aby nebola ovplyvnená prevádzka vetracieho zariadenia
  • Kachľová pec: odber tepla sa dá obtiažne regulovať. Ak nie je budova masívna, mala by byť použitá len veľmi malá kachľová pec, inak sa dom nutne prehreje.
  • Je možné prenechať časť distribúcie tepla teplovodnému systému (napr. stropnému alebo stenovému vykurovaniu), aby nemuselo vetranie pri nízkych teplotách bežať naplno a aby bolo možné „vystaviť“ sa sálaniu podľa želania
  • Vďaka nízkej spotrebe energie je pohodlnou možnosťou aj vykurovanie pomocou kotla na kusové drevo s tepelným zásobníkom. Zásobník aj potrubie by mali byť dobre izolované, aby z nich neunikalo teplo, keď nie je potreba vykurovať.
  • V kúpeľni sa vyžaduje vyššia teplota. Dá sa dosiahnuť bez veľkých dodatočných investícií elektricky vyhrievanými rebríkovými radiátormi a pod. Priame elektrické prikurovanie by však nemalo z cenových a ekologických dôvodov prekročiť 10% spotreby vykurovacej energie (čo je približne 200 kWh za rok).

Zdroj: iepd.sk, obrázky: modernedomy.sk

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

*povinné

Už ste čítali?

Barborská cesta skrýva banské poklady

Barborská cesta, najdlhšia náučno-poznávacia trasa na Slovensku, je dlhá takmer 190 km a spája banské pamiatky a zaujímavostí na strednom Slovensku. Spája mestá a lokality, ktoré...

Ako šetriť energiu s mobilom v ruke?

Spoznajte užitočné tipy, ako šetriť batériu na telefóne a tým pádom ušetriť aj na energiách.

Bývalá banícka dedina Špania dolina láka turistov

Len 7 km od Banskej Bystrice sa nachádza krásna dedina s horskou scenériou. Medzi najznámejšie historické banské lokality na Slovensku nepochybne patrí Banská Štiavnica, či...

Nový Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrický

Renault je priekopníkom elektromobility a je jednotkou na trhu úžitkových elektromobilov v Európe už od roku 2011. Elektrické Kangoo od svojho uvedenia na trh na...

Na výlet s elektromobilom. Koľko to stojí a koľko strávite nabíjaním?

Podľa štúdie portálu Uswitch máme na Slovensku siedme najnižšie ceny na verejných nabíjacích staniciach. Zároveň sme na popredných miestach v počte nabíjacích staníc v pomere k počtu elektromobilov.

Policajti dostanú okrem plug-in hybridov aj elektromobily

Ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvy s automobilovými dodávateľmi Kia, Todos, Eurent a Škoda Auto. Vozový park polície sa doplní o 752 nízkoemisných áut. Prvé vozidlá by mali byť dodané...

Najkrajšie výhľady v Poloninách si vychutnáte z chodníka Gazdoráň

Pri návšteve Polonín nevynechajte návštevu novootvoreného turistického chodníka Gazdoráň. Očarí Vás krásnymi výhľadmi nielen na okolité kopce, ale aj vodnú nádrž Starina.

Poloniny lákajú sprístupneným areálom Grófskych chyžiek

Chystáte sa na výlet do Polonín? Navštívte sprístupnený areál Grófskych chyžiek pri Novej Sedlici. Vďaka reforme národných parkov už bude slúžiť ľuďom na oddych, rekreáciu...

Ako ľudia si volíme smer našej budúcnosti. Je na čase, aby sme do nej začali správnymi rozhodnutiami investovať

Vďaka svojmu projektu Vedátor a Vedátorskému podcastu si ako popularizátor teoretickej fyziky získal mnoho fanúšikov. Okrem Fakulty Matematiky fyziky a informatiky na Univerzite Komenského pôsobí aj na...