Energeticky pasívny dom: najviac ušetríte, keď dobre plánujete

Lukas P.

Rozhodnutie o stavbe vlastného domu väčšina ľudí urobí len raz za život a preto je dôležité, aby ste pri rozhodovaní mali čo najviac odborných informácií a dokázali efektívne plánovať. Dobré plánovanie je vždy lacnejšie, ako prerábanie zlej realizácie, to platí vždy, nie len pre pasívny dom.

pasivny dom

Na rozhodnutie s takým dlhotrvajúcim účinkom je dôležité sa dobre pripraviť, pretože by malo viesť k osobnému pohodliu a vysokej spokojnosti s bývaním. Pri svojom rozhodovaní si môžete pomôcť nasledujúcimi informáciami.

Ako by mal pasívny dom vyzerať? Kto by ho mal projektovať?

Požiadavka minimalizácie tepelných strát cez plášť budovy podmieňuje v prípade pasívneho domu použitie čo najkompaktnejšieho tvaru s priamymi líniami. To sa odráža aj pri plánovaní pôdorysu stavby. Jednoduché tvary a úsporné narábanie s priestorom sú pre pasívne domy typické. Pri použití nových materiálov (napr. tepelnoizolačné zasklenie) sa projektantom núkajú netradičné možnosti, ktoré poskytujú dostatok voľného priestoru pre individuálne navrhovanie. Komplikovaným prvkom (napr. arkierom a pod.) by sme sa mali vyhnúť už z finančných dôvodov. Technicky sú realizovateľné všetky formy budov a striech. Pokiaľ však zvolený tvar vedie ku zbytočnému zväčšeniu ochladzovaného povrchu, odrazí sa to aj na zvýšenom rozpočte.
Tip: Hľadajte architekta, ktorého domy sa Vám páčia, je priaznivcom ekologického a energeticky úsporného stavania a ktorý môže vystihnúť Vaše priestorové požiadavky a dať im jednoduchú, ale nezameniteľným spôsobom krásnu formu. Na prípravy si nechajte dostatok času a pohovorte si s ľuďmi, ktorí už v podobných domoch bývajú.
Predpokladom úspešnej realizácie Vašej predstavy o bývaní v pasívnom dome je kvalitný projekt. Koncept energeiticky pasívneho domu (EPD) je utváraný od prvých skíc architekta (to sa netýka iba jeho základných princípov fungovania, ale najmä konštrukčného riešenia, ktoré laik často podcení). Praktické skúsenosti projektantov však jednoznačne svedčia o náročnom a pracnom (niekedy až nemožnom) prispôsobovaní hotového „bežného“ projektu požiadavkám kladeným na EPD. Preto Vám odporúčame zvoliť dobrého odborníka hneď na začiatku a s ním uskutočniť cely projekt.
Dôležitá je poloha stavebného pozemku. Z južnej strany by nemal byť zatienený budovami, kopcami ani ihličnatými lesmi. Niektoré obce nepovoľujú žiadne odchýlky od tradičných foriem striech. Plochá pultová strecha stúpajúca smerom k juhu má svoj zmysel z mnohých dôvodov, pre stavbu pasívneho domu však nie je bezpodmienečne nutná.
Pre pultovú strechu hovoria nasledujúce argumenty

  • získame dve celé podlažia namiesto jedného a pol,
  • budova môže byť otvorená slnku, môže byť zaizolovaná hrubou vrstvou a zostáva – na radosť susedom – napriek tomu nízka,
  • konštrukciu strechy a krytinu možno vyrobiť s nižšími nákladmi.

Tip: Včasné nadviazanie kontaktu so stavebným úradom a susedmi Vám umožní stavať bez konfliktov.
pasivny dom

Ktoré stavebné opatrenia vytvárajú predpoklady pre útulný a komfortný pasívny dom?

Stavba pasívneho domu sa vydarí len vtedy, keď budú splnené všetky kritériá, ktoré už boli popísané v predchádzajúcich kapitolách. Podstatným a typickým prvkom pasívneho domu je automatické vetranie priestorov s vysoko efektívnym využitím odpadového tepla z odvádzaného vzduchu. Pri výmene vzduchu približne 0,5 objemu interiéru za hodinu, ktorá je nutná z hygienického hľadiska, možno do domu s obytnou plochou o veľkosti 140 m2 dodať vykurovací výkon najviac 2 kW (pri dodržaní maximálnej teploty prichádzajúceho vzduchu 50°C). Maximálna tepelná strata budovy preto nesmie byť vyššia, pokiaľ ju chceme vykurovať len pomocou vetracieho zariadenia.

Aké sú Vaše osobné požiadavky na pohodlie?

Podstatným predpokladom pre zdravé prostredie a pocit pohody je hygienicky nezávadný čerstvý vzduch. Preto predstavuje komfortná ventilácia obytných priestorov spojená s vysoko efektívnym využívaním odpadového tepla hlavný prínos pasívnych domov. Táto donedávna u nás pomerne neznáma technológia sa v súčasnosti čoraz viac uplatňuje. Pre lepšie pochopenie systému je preto vhodné navštíviť niektorý z realizovaných domov s týmto systémom (uplatňuje sa aj pri nízkoenergetických domoch).
Aby bolo možné maximálne využiť pozitívne efekty ventilačnej technológie a zamedziť možným rizikám, vyjasnite si v procese plánovania nasledujúce otázky:

  • Zodpovedá plánovaná budova svojou veľkosťou, celistvosťou konštrukcie a energetickou kvalitou možnostiam teplovzdušného vykurovania, alebo bude potrebný dodatočný zdroj tepla? Takým doplnkovým zdrojom môže byť napr. tepelné čerpadlo, kotol na drevo, malá plocha podlahového alebo stenového  vykurovania, elektrický dohrev… Kozub (nie otvorený!) môže naviac splniť potrebu sálavého tepla (model s bežným výkonom však bude v dobre izolovanom dome pri použití spôsobovať prekúrenie).

Tip: Postavte svoje vlastné požiadavky na komfort do centra pozornosti pri plánovaní vykurovacieho systému. Dovolené je všetko: od vykurovania výhradne čerstvým vzduchom cez kombinované systémy s vykurovacími plochami využívajúcimi teplú vodu až po malé centrálne vykurovacie zariadenia na biomasu. Je potrebné dbať na výšku nákladov a na zladenie komponentov (väčšina bežných krbových kachlí nie je vhodná pre pasívne domy, pretože majú príliš vysoký výkon a malé možnosti pre jeho reguláciu). Jednoduché systémy sú lacnejšie a a ich prevádzka spoľahlivejšia.
Dbajte na dostatočnú zvukovú izoláciu ventilačných inštalácií ako v centrálnom zariadení, tak aj v potrubí pre prívod vzduchu a zabudujte tam tlmiče zvuku. V žiadnom prípade by nemala byť prekročená zvuková hladina 22 decibelov, v lepšom prípade 20 decibelov.
Samozrejme sa dajú aj v pasívnom dome kedykoľvek behom 365 dní v roku otvárať v prípade potreby okná. Pri výbere ventilačného systému dbajte na to, aby bolo možné jeho reguláciu prispôsobiť rôznym nárokom: vypnutie ventilátora privádzaného vzduch pri otvorení okien, obtoky vetracej jednotky pre využitie v letných mesiacoch a pod. Vetracia jednotka a rozvody by mali byť zvolené tak, aby ste boli schopní robiť ich údržbu (výmena filtrov, čistenie) jednoducho a sami.

Akým zdrojom tepla a tepelným médiám dávate prednosť?

Ak sú naplnené vyššie uvedené predpoklady pre energeticky pasívny dom, je vlastne jedno, z akých zdrojov je dom vykurovaný. Z ekologických dôvodov je však vhodné dať prednosť obnoviteľným zdrojom energie. Pokiaľ je voda ohrievaná pomocou solárneho zariadenia, má význam presunúť vykurovací systém do úrovne „núdzového vykurovania“.
Niekoľko príkladov, ktoré Vás môžu inšpirovať na zostavenie individuálneho plánu:

  • Nijaký komín a takmer žiadne vykurovanie: ak tomu zodpovedajú výpočty a Vaše rozumné osobné požiadavky na komfort, môžete v dome vystačiť s malým tepelným čerpadlom, napr. v kompaktnej vetracej jednotke so solárnym zariadením na predohrev vody,
  • v obytných miestnostiach je možné mať viditeľný plameň: pri otvorenom pôdoryse budovy Vám môže peletová pec alebo kozub priniesť do domu zážitok z ohňa. Musia však mať prívod vzduchu pre spaľovací proces zvonka, aby nebola ovplyvnená prevádzka vetracieho zariadenia
  • Kachľová pec: odber tepla sa dá obtiažne regulovať. Ak nie je budova masívna, mala by byť použitá len veľmi malá kachľová pec, inak sa dom nutne prehreje.
  • Je možné prenechať časť distribúcie tepla teplovodnému systému (napr. stropnému alebo stenovému vykurovaniu), aby nemuselo vetranie pri nízkych teplotách bežať naplno a aby bolo možné „vystaviť“ sa sálaniu podľa želania
  • Vďaka nízkej spotrebe energie je pohodlnou možnosťou aj vykurovanie pomocou kotla na kusové drevo s tepelným zásobníkom. Zásobník aj potrubie by mali byť dobre izolované, aby z nich neunikalo teplo, keď nie je potreba vykurovať.
  • V kúpeľni sa vyžaduje vyššia teplota. Dá sa dosiahnuť bez veľkých dodatočných investícií elektricky vyhrievanými rebríkovými radiátormi a pod. Priame elektrické prikurovanie by však nemalo z cenových a ekologických dôvodov prekročiť 10% spotreby vykurovacej energie (čo je približne 200 kWh za rok).

Zdroj: iepd.sk, obrázky: modernedomy.sk

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Už ste čítali?

Nemusíme byť dokonalí, stačí keď robíme malé kroky. Na každom z nás záleží

Modelka, stylistka a greenfluencerka Natália Pažická sa rozhodla, že svoju energiu vloží do osvety o negatívnom dopade módneho priemyslu na životné prostredie. Na svojich sociálnych...

Ľudia si zbytočne vytvárajú problémy, ktoré neexistujú

Po desiatich rokoch skončila s profesionálnym snowboardingom. S príchodom syna založila značku detských doplnkov DIOBO. Je mamou dvoch detí, Tobiáša a Idy. Ľudí inšpiruje svojím...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť IV: Ako žiť ohľaduplnejšie k planéte

Aj vy patríte k ľuďom, ktorí sa radi aktívne podieľajú na ochrane životného prostredia? Prinášame vám niekoľko tipov, ktoré môžete jednoducho zaradiť do vášho každodenného života.

Fotovoltické panely premenia váš domov na ekologickú domácnosť

Najefektívnejší zdroj čistej energie je naše Slnko. Ekologické fotovoltické panely menia slnečnú energiu na elektrickú energiu. Z dlhodobého hľadiska sú fotovoltické panely nielen ekologickejšie, ale...

Trom štvrtinám Slovákov záleží na ochrane životného prostredia. Patríte k nim aj vy?

Až 70 % Slovákov sa obáva o životné prostredie. Vyplýva to z výskumu „Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 – Ochrana životného prostredia vo verejnej mienke na Slovensku“,...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť III: Aby vám voda nepretekala pomedzi prsty

Voda má všestranné využitie. Je potrebná nielen pre ľudský život, ale rovnako dôležitá je aj pre rastliny a živočíchy. Zároveň je aj nevyčerpateľným zdrojom energie na...

Svetelný smog alebo koľko svetla naozaj potrebujeme

Životné prostredie okolo nás je od priemyselnej revolúcie neustále zaťažované sekundárnymi dôsledkami technického progresu. Na jednej strane neodmysliteľné výdobytky ako teplo, svetlo, doprava dostupné pre...

Nóri sa rozhodli odoberať CO2 z ovzdušia. Pomôže im vikingská loď Longship

Mnohí vedci sa zhodujú na tom, že ak chceme zlepšiť kvalitu atmosféry, bude potrebné čo najrýchlejšie znižovať podiel CO2 (prípadne metánu). Do odčerpávania oxidu uhličitého...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť II: Ako ušetriť na vykurovaní a na plyne

Ak domácnosť vykurujete plynom a používate ho aj na varenie a pečenie, podstatná časť vášho rodinného rozpočtu ide zrejme na túto energiu. V tomto článku sme si pre...