EcoPoint je „najeko“ budova Slovenska

Košický EcoPoint Office Center sa získaním certifikátu podľa medzinárodného certifikačného systému LEED na úrovni Gold stal prvou budovou s podobnými parametrami na Slovensku.

Zámery tvorcov projektu sa už od začiatku odlišovali od tradičných developerských projektov. Prvým rozhodnutím bolo umiestnenie projektu mimo centra mesta v okrajovej, dopravne veľmi dobre dostupnej a viditeľnej lokalite pri vstupe od Prešova. Nájomcovia sa vďaka tomu môžu ľahko vyhnúť neustálym dopravným zápcham  a problémom s parkovaním v centre Košíc. Ďalšou výhodou je blízkosť Prešova, odkiaľ do Košíc prichádza dodatočná pracovná sila.

EcoPoint Office Center v číslach

Významný rozdiel pri stavbe s celkovou prenajímateľnou plochou takmer 16 000 m2 je aj vo využívaní nových technológií. Pri stavbe EcoPoint-u bolo ako primárny zdroj tepla a chladu sa využitých 30 130-metrových geotermálnych vrtov pod každou budovou. Takto sa podarilo znížiť náklady na kúrenie a chladenie oproti  moderným kancelárskym budovám až o 70 %.

Že tento zámer nebol iba zbytočným luxusom, svedčí aj vysoký záujem nájomcov. Už pri dokončení prvej etapy v decembri 2013 bolo obsadených viac ako 60 % priestorov. „Nájomcovia získali nadštandardné pracovné prostredie. Prejaví sa to na spokojnosti ich zamestnancov, ktorým sme vytvorili optimálnu tepelnú, akustickú a svetelnú pohodu, a pritom budú platiť za prevádzkové náklady o 1 – 1,5 EUR/m2 menej ako u konkurencie.“ Uviedol v rozhovore pre sme.sk zástupca nemeckého investora, Rastislav Badalík.

Pri výbere lokalita pre EcoPoint Office Center sa zohľadňovala aj dopravná dostupnosť. Zdroj: ecopoint.sk
Pri výbere lokality pre EcoPoint Office Center sa zohľadňovala aj dopravná dostupnosť. Zdroj: www.ecopoint.sk

Certifikácia v systéme LEED

Na základe počtu dosiahnutých bodov za jednotlivé hodnotené kategórie získala budova EcoPoint Office Center certifikát v stupni GOLD. Celkový počet dosiahnutých bodov je 73, čo EcoPoint radí na prvé miesto ako budovu s doposiaľ najvyšším dosiahnutým počtom bodov spomedzi všetkých budov na Slovensku.

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) je medzinárodne uznávaný certifikačný systém poskytujúci overenie treťou stranou, že budova bola projektovaná a postavená s využitím stratégií zameraných a cielených na zlepšený výkon prostredníctvom prislúchajúcich parametrov, ktoré sú najdôležitejšie, t.j. úspora energieefektivita spotreby vody, zníženie emisií CO2zlepšená kvalita vnútorného prostredia s ohľadom na zdroje a ich dopad na životné prostredie.

LEED podporuje a zohľadňuje celkový stavebný prístup k dlhodobej udržateľnosti cestou zisťovania výkonu v kľúčových oblastiach. Body LEED a kredity sú rozdeľované s ohľadom na ich potenciálne ekologické dopady. Prístup k hodnoteniu budovy a navrhovaniu vhodných stratégií a produktov pre zisk certifikátu LEED Gold vychádza z princípu integrovaného dizajnu.

Zdroj: EcoPoint.sk

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail