Dopravné ihrisko v Galante šetrí energiu aj detské životy

Deti sú obzvlášť ohrozenou skupinou cestnej premávky. Takmer 28 % dopravných nehôd zavinili v roku 2012 práve chodci – deti. Prevencia a vzdelávanie preto významne ovplyvňujú znižovanie počtu ľudských tragédií. Projekt – Dopravné ihrisko v Galante učí tisícky detí ročne obozretnosti na cestách a zároveň ohľaduplnosti k životnému prostrediu.

Možnosť, ako deti naučiť správnym návykom v premávke, poskytuje projekt detského dopravného ihriska v Galante. Po rekonštrukcii nadačným fondom ZSE – Živá energia, navštevuje ihrisko viac ako 15 000 detí ročne. Obnova zariadení podporená sumou 7 000 eur zahŕňala výmenu starého osvetlenia semaforov za novú LED technológiu. Zariadenia prinášajú až 50-percentnú úsporu elektrickej energie na osvetlení a prevádzkovaní svetelných signalizácií. Na dopravnom ihrisku ďalej pribudla mobilná semaforová súprava, solárny generátor, výstražné svetlo pred priechodom pre chodcov, merač teplôt vozovky a vzduchu, ako aj merač rýchlosti.

Vzdelávacie priestory v Galante navštevujú deti základných i materských škôl, gymnázií zo širokého okolia, a to z Trnavského, Nitrianskeho a Komárňanského okresu. Praktické cvičenia sa uskutočňujú na bicykloch, kolobežkách, odrážadlách, trojkolkách a na iných dopravných prostriedkoch. Deti sa pravidelne vzdelávajú na dopravnom ihrisku, nacvičujú prejazd križovatkami a železničnými priecestiami, ktoré riadia svetelné signalizačné zariadenia.

Zelená energia pre bezpečnosť v premávke

Detské dopravné ihrisko v Galante navštívilo od septembra 2012 do mája 2013 viac ako 9800 detí z 95 základných škôl, materských škôl a gymnázií. Inštalácia nových svetelných technológií bude slúžiť najmä mladej generácii na dopravnom ihrisku, no zároveň poslúžia ako ukážka alternatívnych zdrojov energie dospelým, ktorí ich sprevádzajú. Program zameraný na pravidlá cestnej premávky podporuje aj nemotorovú alternatívnu dopravu, ktorou chce OZ Bezpečnosť cestnej premávky pre deti a mládež zvýšiť pestovanie zdravého životného štýlu a chrániť životné prostredie.

 

Viac informácií o projekte: Terézia Juhásová, prezidentka OZ Bezpečnosť cestnej premávky pre deti a mládež, 0903 302 066, terkar@terkar.sk.

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail